1. ura SLJ

Včeraj si spoznal-a, kako se komu za kaj zahvališ in da je potrebno zahvalo izrekati vljudno in spoštljivo.

Ko zahvalo zapišemo na list papirja, moramo v zahvalo vključiti naslednje stvari:

 • kraj in datum (desno zgoraj),
 • nagovor (npr.: Draga učiteljica, )

KOT VIDIŠ, JE NA KONCU NAGOVORA VEJICA.

 • vsebina (se nekomu zahvalimo za nekaj),
 • pozdrav,
 • podpis (desno spodaj).

Preberi zahvalo v DZ za SLJ, na strani 84.

Reši naloge na naslednji strani (str. 85). V skico pisma napiši dele zahvale. Pomagaš si lahko z drugo točko  pri teh navodilih.

Preveri si rešitve.

Dopolni rumeni okvirček (Dopolni in pomni) na strani 87 in ga prepiši v zvezek pod naslovom ZAHVALA.

 1. ura MAT

Danes boste sami preverili svoje znanje. Reši naloge v DZ, 3. del na strani 91, 92 in 93. Napiši mi, koliko časa si nalog reševal in kje si imel največ težav. Če bo kaj nejasnega, mi seveda lahko pišeš.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Učenec prepozna najpogostejše drevesne in grmovne vrste, ki rastejo v okolju.  Ve, kako določiti starost podrtemu drevesu. Ve, po čem se razlikujejo grmi in drevesa.

Lesnate rastline

 1. Spoznal-a si že rastline brez cvetov in rastline s cvetovi.
 1. Danes se boš posvetil-a LESNATIM rastlinam. To so rastline, ki se jim steblo odebeli in oleseni – nastane DEBLO.
 1. K lesnatim rastlinam spadajo GRMI (na primer leska) in DREVESA ( na primer smreka). Poznaš razliko med njimi?
 • Grmi so običajno manjši od dreves.
 • Pri drevesu rastejo poganjki samo na vrhu, pri grmu tudi spodaj.
 1. Les različnih dreves in grmov se razlikuje po barvi in trdoti.
 1. Zapiši v zvezek za NIT:

Ko se boš sprehajal po gozdu, opazuj drevesa in grme, njihova debla, veje in liste.

 Ali poznaš njihova imena ?

 Dodaj v miselni vzorec še ime vsaj enega  grma in treh dreves.

ŠPORT

Za prvo uro po počitnicah vam v priponki pošiljam nalogo za vašo jutrišnjo uro ŠPO. Na sliki/plakatu je narisan gozdni poligon. Vaša naloga pa naslednja:

V bližnjem gozdu si poiščete prostor, primeren za izvajanje nalog, ki so na plakatu. Lahko opravite enakega, kot je na sliki v priponki, seveda pa si lahko zamislite kakšnega povsem svojega, ki pa naj vsebuje podobne naloge (poskoke, teke…). Če nimate možnosti naloge opraviti v gozdu, pa izkoristite bližnji travnik, prostor ob hiši ipd., pa si “zgradite” čisto svoj poligon. Pomagajte si s kamni, vrvmi in podobnim, kar vam bo pomagalo opraviti naloge. Če poligona ne boste uspeli opraviti ravno jutri, ga poskusite narediti vsaj en drug dan v tem tednu. >>> Gozdne OI

Super bi bilo, če bi si poligon uspeli zastaviti krožno, da bi naloge lahko opravili večkrat; naredite 2 ali 3 kroge, odvisno od težavnosti vaših nalog. Tisti bolj iznajdljivi si lahko izmislite/dodate kakšno svojo nalogo (npr. sklece na hlodu, počepi na štoru, preval ali kotaljenje v travi…). Najbolj “zagriženi” pa se preizkusite v tem, kako hitro lahko opravite vse naloge v poligonu (čas lahko preverite s pomočjo štoparice). Seveda pa mora biti vaš poligon v vseh primerih, še posebej pa če boste merili čas, postavljen tako, da lahko naloge opravljate varno!!

Če bo komu uspelo narediti kakšno nalogo, ki je ni na plakatu, jo lahko fotografira in mi, če želi, slikico pošlje na mail. Seveda pa bom vesela tudi kakšne druge fotografije… vašega poligona, medalje, še najbolj pa vas, kako opravljate nalogo.

ANGLEŠČINA

Tema: Moja najljubša žival

Cilji: utrjevanje že poznanega besedišča za ŽIVALI

 • Interaktivne vaje

Vadi besede za poimenovanje živali in izgovorjavo preko naslednjih povezav:

Pri vseh nalogah moraš povezati besedo s sliko. Lahko klikneš na zvočnik in slišiš izgovorjavo.

 • Zapis v zvezek: vprašanja in dopolnjene odgovore prepiši v zvezek.

MY FAVOURITE

What’ s your favourite colour? My favourite colour is…

What’ s your favourite number? My favourite number is…

What’ s your favourite toy? My favourite toy is…

What’ s your favourite instrument? My favourite instruments is..

What’ s your favourite animal? My favourite animal is…

 • ZAPIS mi poslikaj in pošlji na moj elektronski naslov.

NEMŠČINA (NIP)

 • Vadi branje besedila za govorni nastop. Lahko se tudi posnameš in poslušaš. Izgovorjavo besed lahko že sam/a prej preveriš v spletnem slovarju PONS. Skupaj bomo vadili v sredo. Vabilo za ZOOM pošljem jutri.
 • Pojdi na: https://interaktivne-vaje.si/nemscina/wortschatz/schulsachen.html in si izberi nekaj nalog, da ponoviš besedišče na temo šolskih potrebščin.
(Skupno 336 obiskov, današnjih obiskov 1)