ŠPO

NARAVNE OBLIKE GIBANJA

CILJI:

·         Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.

·         Zadovoljijo potrebo po gibanju.

·         Razvijajo koordinacijo celega telesa.

·         Ustrezno ravnajo z različni športnimi pripomočki. (prosta izbira)

AKTIVNOST:

ü  Izkoristi lep dan v naravi, z gibalnimi aktivnostmi, ki so ti najlubše.(sprehodi v g ozdu, teki, igra z žogo, kolebnica, gumitvist, zbijanje kamenčkov..)

ü  Pomoč pri spomladanskih opravilih okoli hiše.C

ü  LONČKI SE IGRAJO CJ.

 

MAT

UTRJEVANJE ZNANJA

RAČUNAMO DO 100

 

 

 

CILJI:

ü  Utrjujejo računske operacije do 100. (DE+E, DE-E, DE+D, DE-D, DE+DE, DE-DE)

(seštevanje in odštevanje brez prehoda)

AKTIVNOSTI:

Račune prepiši v zvezek in upoštevaj postopek računanja

SLJ- SLJ

BEREMO IN PIŠEMO

BRALNO RAZUMEVANJE

CILJI:

o   Utrjujejo bralno tehniko.

o   Razumevanje pokažejo z odgovori na vprašanja.

 

AKTIVNOST:

ü  Preberi besedilo v učbeniku na strani   69.

ü  Odgovori na vprašanja. (Priloga)

ü  Prepiši vprašanje in nanj odgovori v celih povedih.

( Upoštevaj kriterije pisanja)

 

NE POZABI NA DOMAČE   BRANJE.

SPO

KULTURA PREHRANJEVANJA

 

 

 

CILJI:

·         Razvijajo družabnost, povezano s prehranjevanjem.

·         Znajo preoblikovati s prepogibanjem.

·         Znajo se za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti.

 

AKTIVNOST:

ü  V zvezek za SPO napiši naslov KULTURA PREHRANJEVANJA.

ü  Razmisli, kako se vedemo kadar se prehranjujemo?

ü  Svoje ugotovitve zapiši v zvezek.

ü  Doma pripravi pogrinjek pri zajtrku, kosilu ali večerji.

ü  Če imaš možnost ga fotografiraj in mi ga pošlji.

 

 

ZANIMIVO, IZZIVI

SLETNE STRAN ZA DODATNE VAJE, IGRE….   

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

MOJA MATEMATIKA (Računamo do 100)

DEŽELA LILIBI  :  https://www.lilibi.si/

CKZ Koroška:

https://krepimozdravje.si/

 

SAMOVREDNOTENJE

Vrednotimo svoje aktivnosti s semaforčkom ali zapisom povedi.

Zvezek nam služi kot dnevnik tekočega dela.

Razmišljamo o uspešnosti, morebitnih izboljšavah, SE ZNAMO POHVALITI in iščemo rešitve za izboljšave.

Ne pozabimo na odmore in ,,mini gibalne aktivnosti,, med delom.

 

 

 

 

 

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

  • Kaj je mleko?
  • Kako ga dobimo?
  • Kje zbirajo polmolzeno mleko?
  • Katere mlečne izdelke poznaš?
  • Ali imaš rad mleko?
(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)