7. A 7. B

 DKE

V petek, 8. 5. 2020, boš ob 9.30 po elektronski pošti prejel preverjanje znanja.

Preverjanja ne tiskaš in besedila nalog ne prepisuješ. Preverjanje bo v wordovem dokumentu. Dokument (preverjanje) odpri in rešuj tako, da na predvidena mesta, kjer piše ODGOVOR natipkaš svoje odgovore. Ko rešiš, shrani dokument s svojimi odgovori (shrani ga pod svojim imenom) in mi ga pošlji nazaj v pregled.

Pošlji nazaj najkasneje do 10.30.

ŽELIM TI, DA PREVERJANJE DOBRO REŠUJEŠ.

NARAVOSLOVJE

Praživali

 • V prilogi vam še enkrat pošiljam navodila za izdelavo predstavitve živalske skupine oziroma živali, ki bo ocenjena. Potrudite se.
 • V prilogi je PowerPointova predstavitev najpreprostejše skupine živali – Praživali. To so enocelične živali med katerimi je veliko zajedalskih vrst. V zvezek si napiši naslov Praživali in prepiši tekst. S svinčnikom si jih skiciraj (ne vsegaJ). Če imaš možnost, lahko natisneš in prilepiš. >>> Praživali
 • Za nalogo mi pošlji sliko zapiskov (sploh, če mi jih že dolgo nisi).

 

 TJA

Poklici – vadenje

Pojdi na: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/jobs

1) JOBS: Poveži besedo in sliko. Preveri tako, da klikneš na zvočnik na sliki oz. Finish. Lahko igraš večkrat, da slišiš izgovorjavo.

2) Check your vocabulary: multiple choice: Nadaljuj po strani navzdol, odpri to nalogo in rešuj.

3) Check your vocabulary: gap fill: Nadaljuj po strani navzdol, odpri to nalogo in rešuj.

 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Večina od vas je že poslala risbo zahtevnejšega predmeta  v pravokotni projekciji. To je bilo preverjanje znanja. Risbe sem pregledala. Vsi boste še danes prejeli moj odgovor, kaj je še potrebno popraviti, dopolniti. To je analiza preverjanja.

Risbe sedaj popravite. Ta risba bo  za oceno, kot sem že povedala prejšnjo uro.  Če so napake na risbi manjše, jih lahko popravite kar na tej risbi. Če so napake večje, narišite risbo ponovno, da ne bo preveč radiranja.

Upoštevajte vse, kar sem vam napisala, da morate popraviti. Poleg tega vam še enkrat pošiljam, kaj so kriteriji za ocenjevanje:

 • Pravilen razpored pogledov,
 • natančnost pri merah,
 • prenos mer med pogledi (z ravnilom, šestilom),
 • pravilne vrste črt (debele, tanke, črtkane),
 • izgled risbe,
 • vzporednost in pravokotnost črt,
 • vsi, ki boste list natisnili, izpolnite tudi glavo risbe s tehnično pisavo, z malimi tiskanimi črkami

Popravljeno risbo pošljite najkasneje do 22.5.2020 na moj elektronski naslov lucija.korosec@guest.arnes.si. Če imate kakšno vprašanje, preden boste oddali risbo za ocenjevanje, mi seveda še pišite.

 SLJ

ZABUŠANT

zabušant – v SSKJ (fran.si) poišči razlago besede in jo zapiši v zvezek.

V pesmi si spoznal zabušanta, učitelja in pridne učenčke.

S katero književno osebo bi se najlažje primerjal in zakaj? V nekaj povedih opiši vajine podobnosti in razlike.

Beseda „učenčki“  je čustveno obarvana.

Kako zveni?

 1. a) Ljubkovalno.
 2. b) Slabšalno.

Odgovor zapiši v povedi in pojasni, zakaj ima v pesmi Zabušant tak prizvok.

Pod naslovom „Male učenosti“ si preberi  razlago o o ritmu in jo prepiši v zvezek. Nato prepiši še vprašanji pod razlago in napiši odgovora.

Če imaš pri kateri nalogi težave, mi sporoči.

 MATEMATIKA

Danes boste spoznali, formule za obseg in ploščino deltoida in štirikotnikov s pravokotnima diagonalama.

 1. V zvezku poiščite naslov deltoid in ponovite njegove lastnosti.
 2. Nato v zvezek zapišete naslov OBSEG IN PLOŠČINA DELTOIDA

V zvezek narišite poljuben deltoid in mu označite oglišča in stranice. Kateri stranici sta skladni?  Razmislite, čemu je enak njegov obseg in si zapišite formulo (obrazec) za računanje obsega.

 1. Potrebujete list papirja, lahko je tudi popisan. List papirja prepognete na dva dela in nanj narišete poljuben deltiod. Deltoid previdno izrežete tako, da boste dobili dva skladna deltoida (iz vsakega dela papirja po enega). Obema deltoidoma vriši diagonali in ju označi.

En deltoid prerežite po diagonali, ki leži na somernici deltoida (tisti, ki razpolavlja drugo diagonalo) . Eno od dobljenih polovic prereži po preostali polovici diagonale.  Te tri dele sestavite tako, da bo nastal lik, ki mu znate izračunati ploščino? Čemu sta enaki stranici novega lika?

Oba deltoida prilepite v zvezek in ju označite. Zapišite si še formulo (obrazec) za ploščino.

 1. List papirja prepognete na dva dela in nanj nariši poljuben štirikotnik, ki ima pravokotni diagonali. (Nariši dve pravokotni različno dolgi daljici, ki se ne razpolavljata in poveži njuna krajišča.) Lik izreži tako, da dobiš dva skladna štirikotnika. Enega razreši po obeh diagonalah. Oba lika skupaj sestavi tako, da dobiš štirikotnik, ki mu znaš izračunati ploščino. Ugotovi, kaj velja za ploščino štirikotnikov s pravokotnima diagonalama.

V priponki imaš še zapiske, ki jih prepiši v zvezek, če katere od formul za izračun obsega in ploščine nisi uspel sam ugotoviti in zapisati. >>> KLIK

Ploščine in obsege bomo računali v torek, če pa ti je dolgčas, izračunaj koliko m2 papirja potrebuješ za izdelavo papirnatega zmaja v obliki deltoida, ki ima diagonali dolgi 1 m in 6 dm.

 

 MATEMATIKA

Danes boste spoznali, formule za obseg in ploščino deltoida in štirikotnikov s pravokotnima diagonalama.

 1. V zvezku poiščite naslov deltoid in ponovite njegove lastnosti.
 2. Nato v zvezek zapišete naslov OBSEG IN PLOŠČINA DELTOIDA

V zvezek narišite poljuben deltoid in mu označite oglišča in stranice. Kateri stranici sta skladni?  Razmislite, čemu je enak njegov obseg in si zapišite formulo (obrazec) za računanje obsega.

 1. Potrebujete list papirja, lahko je tudi popisan. List papirja prepognete na dva dela in nanj narišete poljuben deltiod. Deltoid previdno izrežete tako, da boste dobili dva skladna deltoida (iz vsakega dela papirja po enega). Obema deltoidoma vriši diagonali in ju označi.

En deltoid prerežite po diagonali, ki leži na somernici deltoida (tisti, ki razpolavlja drugo diagonalo) . Eno od dobljenih polovic prereži po preostali polovici diagonale.  Te tri dele sestavite tako, da bo nastal lik, ki mu znate izračunati ploščino? Čemu sta enaki stranici novega lika?

Oba deltoida prilepite v zvezek in ju označite. Zapišite si še formulo (obrazec) za ploščino.

 1. List papirja prepognete na dva dela in nanj nariši poljuben štirikotnik, ki ima pravokotni diagonali. (Nariši dve pravokotni različno dolgi daljici, ki se ne razpolavljata in poveži njuna krajišča.) Lik izreži tako, da dobiš dva skladna štirikotnika. Enega razreši po obeh diagonalah. Oba lika skupaj sestavi tako, da dobiš štirikotnik, ki mu znaš izračunati ploščino. Ugotovi, kaj velja za ploščino štirikotnikov s pravokotnima diagonalama.

V priponki imaš še zapiske, ki jih prepiši v zvezek, če katere od formul za izračun obsega in ploščine nisi uspel sam ugotoviti in zapisati. >>> KLIK

Ploščine in obsege bomo računali v torek, če pa ti je dolgčas, izračunaj koliko m2 papirja potrebuješ za izdelavo papirnatega zmaja v obliki deltoida, ki ima diagonali dolgi 1 m in 6 dm.

 TJA

Review

SB (UČ) 56/1, 2, 5, 6, 7: reši naloge in jih nato preglej
(Učenci z odločbo: 6. nalogo lahko izpustite)

 

SB 56/1: Besede iz okvirčka poveži s stavki.

SB 56/2: Sezname dopolni z besedami iz okvirčka.

SB 56/5: Izberi pravo besedo.

SB 56/6: Izberi pravi odziv na stavek.

SB 56/7: Poslušaj posnetek 26. Sally govori o šolskih kosilih. Dopolni besedilo.

Rešitve:

SB 56/1: 1 chess, 2 history, 3 ICT, 4 PE, 5 break, 6 maths, 7 exam, 8 music

SB 56/2: 1 basketball, 2 French, 3 class, 4 juice, 5 chips, 6 pears

SB 56/5: 1 any, 2 much, 3 a lot of, 4 some, 5 a, 6 the, 7 many, 8 a lot of

SB 56/6: 1 a, 2 b, 3 b, 4 c, 5 b, 6 a

SB 56/7:

1 bad

2 sandwiches

3 always

4 healthier

5 meat

6 chips

7 fish

8 fruit

(Skupno 80 obiskov, današnjih obiskov 1)