2. A 2. B

ANGLEŠČINA

Tema: Družinski člani

Cilji:

učenci prepoznajo in uporabljajo poimenovanja za družinske člane

 • Pripoveduj izštevanko o družinskih članih: DADDY FINGER.

Ne pozabi kazati s prstki.

 • V zvezku poišči stran, kjer si narisal člane svoje družine. Poimenuj jih!
 • Interaktivna vaja za utrjevanje besedišča: FAMILY_1

Interaktivna vaja za utrjevanje besedišča: FAMILY_2

Poslušaj in slike prenesi v ustrezna polja.

 Povabi ostale družinske člane, da se ti pri gibalni pesmici pridružijo.

SLOVENSKI JEZIK

MALA IN VELIKA PISANA ČRKA P

Cilji:

 • Glas p zapisuje z malo in veliko pisano črko po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.
 • Pri pisanju upošteva in utrjuje smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke, ki piše in roke, ki ne piše, pravilno držo pisala.
 • Prepiše besede s pisanimi črkami.
 • Bere povedi napisane s pisanimi črkami.

Naloga:

 • Pripravi si zvezek za slovenščino in delovni zvezek za opismenjevanje.
 • Na

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/p  ali

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html si oglej, kako se piše mala in velika pisana črka p. Mala pisana črka p zavzame dve vrstici, vendar se piše od srednje vrstice navzdol.

Odpri zvezek za opismenjevanje (DZO 2), str. 110, 111 ter vadi male in velike pisane črke p.

 • V zvezek napiši eno vrstico male pisane črke p in eno vrstico velike pisane črke p.
 • Preberi spodnje besede ter povedi in jih prepiši v zvezek.
 • Zapiši še sam eno poved.
 • Na strani 111spodaj reši še Binetovo nalogo (v zelenem pravokotniku).

Zapis iz zvezka fotografiraj in posreduj učiteljici.

SLOVENSKI JEZIK

MALA IN VELIKA PISANA ČRKA P

Cilji:

 • Glas p zapisuje z malo in veliko pisano črko po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.
 • Pri pisanju upošteva in utrjuje smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke, ki piše in roke, ki ne piše, pravilno držo pisala.
 • Prepiše besede s pisanimi črkami.
 • Bere povedi napisane s pisanimi črkami.

Naloga:

 • Pripravi si zvezek za slovenščino in delovni zvezek za opismenjevanje.
 • Na

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/p  ali

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html si oglej, kako se piše mala in velika pisana črka p. Mala pisana črka p zavzame dve vrstici, vendar se piše od srednje vrstice navzdol.

Odpri zvezek za opismenjevanje (DZO 2), str. 110, 111 ter vadi male in velike pisane črke p.

 • V zvezek napiši eno vrstico male pisane črke p in eno vrstico velike pisane črke p.
 • Preberi spodnje besede ter povedi in jih prepiši v zvezek.
 • Zapiši še sam eno poved.
 • Na strani 111spodaj reši še Binetovo nalogo (v zelenem pravokotniku).

Zapis iz zvezka fotografiraj in posreduj učiteljici.

MATEMATIKA

MERIM PROSTORNINO

Cilji:

 • Oceni, primerja in meri prostornino z nestandardnimi enotami.
 • Prepozna tekočine.
 • Pravilno uporablja izraza večji/manjši.

Naloga:

Odpri delovni zvezek za matematiko na stani 33 in

 •  preberi navodila pri nalogi.

Ker nimaš ob sebi sošolca, delaj po navodilih kar sam.

Ko končaš z merjenjem, posode pospravi.

MATEMATIKA

MERIM PROSTORNINO

Cilji:

 • Oceni, primerja in meri prostornino z nestandardnimi enotami.
 • Prepozna tekočine.
 • Pravilno uporablja izraza večji/manjši.

Naloga:

Odpri delovni zvezek za matematiko na stani 33 in

 •  preberi navodila pri nalogi.

Ker nimaš ob sebi sošolca, delaj po navodilih kar sam.

Ko končaš z merjenjem, posode pospravi.

SPOZNAVANJE OKOLJA

 RAVNOVESJE

Cilji:

 • Zna opisati ravnovesje.
 • Zna uporabiti pripomočke za gibanje.
 • Eksperimentira in napoveduje.Naloga:
 • Pripravi si zvezek in učbenik za SPO.
 • Učbenik odpri na strani 73 in preberi besedilo pri gugalnici ter si oglej sliko.
 • Preberi besedilo pri tehtnici. Povej, kdaj je tehtnica v ravnovesju. Ali je pri tehtnici tudi pomembna oddaljenost od sredine?
 • Preberi besedilo pri Lili. Kaj mora narediti težji otrok, da bo gugalnica v ravnovesju? (se mora premakniti proti sredini).

Predvidevanje lahko preveriš z ravnilcem in kockami ali kljukicami. Poglej fotografiji spodaj.

 • V zveze za SPO napiši naslov RAVNOVESJE in prepiši ter nariši spodnji povedi ter sliki.

SPOZNAVANJE OKOLJA

 RAVNOVESJE

Cilji:

 • Zna opisati ravnovesje.
 • Zna uporabiti pripomočke za gibanje.
 • Eksperimentira in napoveduje.Naloga:
 • Pripravi si zvezek in učbenik za SPO.
 • Učbenik odpri na strani 73 in preberi besedilo pri gugalnici ter si oglej sliko.
 • Preberi besedilo pri tehtnici. Povej, kdaj je tehtnica v ravnovesju. Ali je pri tehtnici tudi pomembna oddaljenost od sredine?
 • Preberi besedilo pri Lili. Kaj mora narediti težji otrok, da bo gugalnica v ravnovesju? (se mora premakniti proti sredini).

Predvidevanje lahko preveriš z ravnilcem in kockami ali kljukicami. Poglej fotografiji spodaj.

 • V zveze za SPO napiši naslov RAVNOVESJE in prepiši ter nariši spodnji povedi ter sliki.

ŠPORT

OBVLADOVANJE ŽOGE Z NOGO

Cilji:

 • Razvija osnovne motorične sposobnosti in spretnosti.
 • Se učijo pravilne tehnike brcanja, ustavljanja žoge, podajanja in preigravanja.
 • Navaja se na sodelovanje s soigralci.
 • Upošteva pravila igre.

Naloga:

 • Primerno ogrej telo.
 • Naredi gimnastične vaje.
 • Z bratcem, sestro, s starši se igrajte spodnje igre:
 • Zadeni gol

Žogo brcaj v gol. Brcaj na različne načine, npr. z notranjim, zunanjim delom stopala, s prsti. Postopoma povečuj razdaljo.

 • Okrog ovir (kamenje, stožci, storži,…)

  Oblikujte »progo«.  Z nogo vodi žogo po progi.

 • Nogomet

Z bratcem, sestro, starši zaigraj nogomet. Pri tem pazi, da žogo pravilno  ustaviš z nogo, brcneš na različne načine…

 • Uživajte pri igri.

 

ŠPORT

OBVLADOVANJE ŽOGE Z NOGO

Cilji:

 • Razvija osnovne motorične sposobnosti in spretnosti.
 • Se učijo pravilne tehnike brcanja, ustavljanja žoge, podajanja in preigravanja.
 • Navaja se na sodelovanje s soigralci.
 • Upošteva pravila igre.

Naloga:

 • Primerno ogrej telo.
 • Naredi gimnastične vaje.
 • Z bratcem, sestro, s starši se igrajte spodnje igre:
 • Zadeni gol

Žogo brcaj v gol. Brcaj na različne načine, npr. z notranjim, zunanjim delom stopala, s prsti. Postopoma povečuj razdaljo.

 • Okrog ovir (kamenje, stožci, storži,…)

  Oblikujte »progo«.  Z nogo vodi žogo po progi.

 • Nogomet

Z bratcem, sestro, starši zaigraj nogomet. Pri tem pazi, da žogo pravilno  ustaviš z nogo, brcneš na različne načine…

 • Uživajte pri igri.

 

(Skupno 192 obiskov, današnjih obiskov 1)