ANGLEŠČINA

Tema: Družinski člani in gibanje

Cilji:

učenci prepoznajo in uporabljajo poimenovanja za družinske člane

  • Pripoveduj izštevanko o družinskih članih: DADDY FINGER.

Ne pozabi kazati s prstki.

  • V zvezku poišči stran, kjer si narisal člane svoje družine. Poimenuj jih!
  • Interaktivna vaja za utrjevanje besedišča: FAMILY

Pritisni »Next«, poslušaj in slike prenesi v ustrezna polja.

Povabi ostale družinske člane, da se ti pridružijo pri gibalni pesmici.

MATEMATIKA – RAČUNAM DO 20 (seštevanje)

Koliko je vseh kock skupaj? S kartončki nastavi še račun 14+3=17

Primerjajo obe nastavljeni situaciji in oba računa. V čem se razlikujeta oz. sta si podobni?

Nastavljeni situaciji preriši v karo zvezek.

Lahko narediš še kakšen podoben primer s kockami;  2+6=8, 12+6=18

  • Oglej si primere v DZ Novi prijatelji 3.del, str.30 in povej ter nariši sliko k računoma.

 

 SLOVENŠČINA –  Pravljica: JURE KVAK- KVAK

Starši vam bodo prebrali pravljico o dečku Juretu.Spoznali boste, kaj se mu je zgodilo?

Priloga PP

  • Zgodbo na kratko obnovite.

Katere osebe nastopajo v pravljici? Kdo je glavna književna oseba? Kakšna je teta Otilija? Kje stanuje Jure? Kaj je teta skuhala za kosilo? Kaj je Jure delal pri kosilu? Zakaj? Ste kdaj podobni Juretu? Pripovedujte, kako je bilo, ko je bil Jure žaba? Kako se je pravljica končala?

GLASBA – RITMIČNA PLESNA IGRA (1. A)

Izrekaj izštevanke, ki jih poznaš.

Oglej si posnetek ritmične plesne igre. Posnetek najdeš na

lilibi/šolska ulica 1-2/glasbena vzgoja/glasba in ples/gremo vsi na ples/ritmična plesna igra

Ritmično igro ob štetju večkrat zapleši.

(Skupno 51 obiskov, današnjih obiskov 1)