ANGLEŠČINA

Tema: Družinski člani in gibanje

Cilji:

učenci prepoznajo in uporabljajo poimenovanja za družinske člane

  • Pripoveduj izštevanko o družinskih članih: DADDY FINGER.

Ne pozabi kazati s prstki.

  • V zvezku poišči stran, kjer si narisal člane svoje družine. Poimenuj jih!
  • Interaktivna vaja za utrjevanje besedišča: FAMILY

Pritisni na SOVICO, poslušaj in sledi navodilom za reševanje naloge.

Povabi ostale družinske člane, da se ti pridružijo pri gibalni pesmici.

 

GUM-

KORELACIJA

 

CILJI:

·      Usmerjeno poslušajo posnetek skladbe.

·      Pojejo pesem in jo spremljajo z lastnim gibanjem, igranjem.

 

AKTIVNOST:

https://www.youtube.com/watch?v=6t-PIkmE6_U

ü  Poslušaj novo pesmico, poskušaj se besedilo naučiti na pamet.

ü  Če imaš svojo sobo jo pospravi.

PESEM ZA POSPRAVLJANJE

HITRO, HITRO! POHITIMO!
SKUPAJ GREMO NAD NERED.
JAZ POMAGAM, TI POMAGAŠ,
DA BO ČIST NAŠ MALI SVET!

KOCKE, ŽOGE, AVTKI, KNJIGE,
VSEM V OMARE SE MUDI.
DOBRO GRE OD ROK NAM DELO,
ZADOVOLJNI SMO PRAV VSI.

SLJ

 

OPISMENJEVANJE

VELIKA TISKANA ČRKA B

CILJI:

1.     Pravilno izgovarjajo glas B in ga zapišejo z veliko tiskano črko B po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

2.    Pri pisanju upoštevajo in utrjujejo smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke ki piše in ki ne piše, pravilno držo pisala.

 

AKTIVNOST:

ü  DANES BOŠ SPOZNAL NOVO VELIKO TISKANO ČRKO B.  NAJPREJ SI POGLEJ POSNETEK, KAKO SE ČRKA PRAVILNO ZAPIŠE. https://nasaulica.si/datoteke/prikaz_pisanja_crk/story_html5.html

 

ü  PROSI STARŠA, DA TI V ZVEZEK ZA SLOVENŠČINO NAPIŠE VELIKO TISKANO ČRKO B, ČEZ CELO STRAN, KOT SMO POČELI V ŠOLO.

ü  SEDAJ NAREDI MAVRIČNO ČRKO. PREVLECI JO Z RAZLIČNIMI BARVAMI. BODI POZOREN NA SMER PISANJA, DRŽO TELESA, POLOŽAJ ROKE IN PRAVILNO DRŽO PISALA.

ü  NARIŠI 3 PREDMETE, KI IMAJO GLAS B NA ZAČETKU, NA KONCU IN NA SREDINI.

ü  V DELOVNEM ZVEZKU ZA OPISMENJEVANJE NA STRANI 50, 51 POBARVAJ Z RUMENO BARVICO OKVIRČKE, KJER SLIŠIŠ GLAS B.

ü  REŠI STRAN 50.

 

 

MAT

RAČUNAMO DO 20

 

CILJI:

·         Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 20.

AKTIVNOSTI:

ü  V delovnem zvezku Novi prijatelj, reši naloge na strani 32 in 33.

 

SPO:

SPOZNALI SMO

 

(priloga)

 

CILJI:

·         Ponovijo, utrdijo pridobljeno znanje

 

AKTIVNOSTI:

ü  Miselni vzorec v prilogi preriši in prepiši v zvezek!

 

ZANIMIVO, IZZIVI:

IGRA Z LONČKI-IZZIV

Verjamem, da zmotere.

 

 

SAMOVREDNOTENJE

Vrednotimo svoje aktivnosti s SEMAFORČKOM ali zapisom povedi.

Zvezek nam služi kot dnevnik tekočega dela. AKTIVNOST OZNAČIMO Z DATUMOM.

Razmišljamo o uspešnosti, morebitnih izboljšavah, SE ZNAMO POHVALITI in iščemo rešitve za izboljšave.

(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)