4. A 4. B

 TJA

Živali

1.) Ponovimo živali: poslušaj pesem The Animal Sounds Song:

https://www.youtube.com/watch?v=t99ULJjCsaM.

2.) Poslušaj še eno pesem o živalih: What is it? https://www.youtube.com/watch?v=D_sdGxUxz_4

Poslušaj in zraven zapoj, bodi pozoren na izgovorjavo.

3.) V zvezek zapiši naslov PRACTICE (vaja) in prepiši spodnjo tabelo.

Ugotovi za katere živali gre tako, da pomešaš črke.

1 TCA – CAT 6 OHRES –
2 KDO – 7 UEMSO –
3 ISFH – 8 PDAAN –
4 GRFO – 9 GTIRE –
5 GTAO 10 FXO –

Namig: vse živali so iz pesmi What is it.

Rešitve:

1 cat 2 dog 3 fish 4 frog 5 goat 6 horse 7 mouse 8 panda 9 tiger 10 fox

 TJA

Živali – vadenje

Pojdi na naslednje spletne strani in vadi živali.

1.) https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/animals/animals-1.htm (Na začetki moraš počakat, da se vprašanja naložijo. Nato klikneš na pravilni odgovor, nad sliko živali klikneš next.)

2.) https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/animals/farm-animals.htm (Klikneš na puščico ob živali, zraven vprašajev in izbereš ustrezno žival. Da preveriš, klikni na koncu check.)

3.) https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/animals/audio/farm-animals/animals-1.html (Klikneš na posnetek, ko slišiš žival, odkljukaš ustrezno sličico. Nato nad sličico klikneš next.)

MATEMATIKA  

Utrjevanje znanja

Učenec utrjuje znanje pisnega deljenja in množenja, reševanja številskih izrazov, primerjanja in pretvarjanja merskih enot za dolžino, maso in prostornino.

 1. Danes boš utrjeval-a znanje pri MAT. Čakajo te nove naloge na moji matematiki pod zavihkom DN.

Povezava: https://moja-matematika.si/

 1. Če si danes na vrsti za Zoom, ne pozabi, da se prijaviš na srečanje ob dogovorjeni uri. Povezavo do srečanja preko Zooma bom poslala po elektronski pošti. Prijavi se in počakaj, da te povabim.

Pripravi si zvezek za matematiko, peresnico in tabele za pretvarjanje merskih enot (za dolžino, maso in prostornino), če jih še potrebuješ.

Pri preverjanju boš pokazal-a, kako znaš:

 • pisno deliti in množiti,
 • reševati številske izraze,
 • primerjati in pretvarjati merske enote za dolžino, prostornino in maso.

Uspešen/ uspešna boš, ko:

 • boš reševal-a samostojno,
 • bodo rezultati pravilni.

DRUŽBA

Ocenjevanje

Učenci:

 • Znajo izdelati in kronološko prikazati dogodke iz preteklosti na preprostem časovnem traku.
 • Raziskujejo preteklost z uporabo različnih virov.
 • Učenci poznajo in uporabljajo različne veščine komuniciranja in sodelovanja.
 • Znajo razložiti, utemeljiti in vrednotiti pridobljene podatke.
 • Razvijajo spretnosti in ustvarjalno mišljenje.
 • Pridobivajo znanja in razvijajo spretnosti ter sposobnosti
 • Razvijajo pozitiven odnos do kulturne dediščine.
 • Znajo na časovnem traku prikazati dogodke iz preteklosti.
 • Pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih in drugih sprememb skozi čas.
 • Znajo izdelati preprosto seminarsko nalogo.

Danes je rok za oddajo tvoje mini raziskave, ki si jo naredil pri DRUŽBI.

 1. Preden jo oddaš, jo še enkrat natančno preberi in preglej.
 1. Tvoja raziskava bo uspešno opravljena, če bo:
 • besedilo imelo ustrezno obliko (naslovna stran, uvod, glavni del, zaključek),
 • opisan predmet od začetkov do prihodnosti,
 • zapis v preprostih povedih – takih, ki jih ti razumeš in ni prepisano iz knjig ali spleta,
 • ustrezna navedba virov,
 • pravočasno oddana.
 1. Ko boš nalogo oddal-a, jo bom pregledala in ti sporočila oceno.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Učenec spozna zunanjo zgradbo členonožcev. Z opazovanjem spoznava suho južino.

Nevretenčarji: členonožci

 1. Pobrskaj po zvezku za NIT in ponovi, katere skupine živali spadajo med nevretenčarje.
 1. Ugotovil-a si, da so to mehkužci, ožigalkarji, kolobarniki. Danes boš spoznal-a novo skupino nevretenčarjev – to so ČLENONOŽCI.
 1. Preberi in prepiši v zvezek za NIT (če želiš, si kaj tudi nariši – sicer so slike za to, da si lažje predstavljaš):

                                   ČLENONOŽCI

Med členonožce spadajo: pajkovci, raki in žuželke.

Vsi členonožci imajo zunanje ogrodje, ki z njimi ne raste, zato se levijo.

Premikajo se s členjenimi okončinami, zato imajo tudi takšno ime.

Značilnosti:

 • Pajkovci imajo štiri pare okončin, glavoprsje in zadek.

 1. OPAZOVALNA NALOGA:

Ulovi pajka – suho južino. Našel ga boš v kakšnem kotu. Opazuj ga in ga nariši v zvezek. Na risbi označi glavoprsje, zadek in noge.

 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

PRILOGA >>> NIT_1

DRUŽBA 

Danes je rok za oddajo tvoje mini raziskave, ki si jo naredil pri DRUŽBI.

 1. Preden jo oddaš, jo še enkrat natančno preberi in preglej.
 1. Tvoja raziskava bo uspešno opravljena, če bo:
 • besedilo imelo ustrezno obliko (naslovna stran, uvod, glavni del, zaključek),
 • opisan predmet od začetkov do prihodnosti,
 • zapis v preprostih povedih – takih, ki jih ti razumeš in ni prepisano iz knjig ali spleta,
 • ustrezna navedba virov,
 • pravočasno oddana.
 1. Ko boš nalogo oddal-a, jo bom pregledala in ti sporočila oceno.

 MATEMATIKA

PRILOGA >>> MAT_1

ODDELČNA SKUPNOST 

V okviru današnjega ali jutrišnjega srečanja preko Zooma bomo malo poklepetali, ne samo preverili znanje pri matematiki 😊.

RAZREDNA URA

ZOOM srečanja

Učenci:

se seznanijo z načinom ocenjevanja pri matematiki.

NEMŠČINA (NIP)

Danes pišeš preverjanje. Lista, ki je v prilogi, NE TISKAŠ. >>> PREVERJANJE ZNANJA, 4. r

V zvezek napiši naslov na novo stran: PREVERJANJE ZNANJA.

Začneš z besedo HALLO in nato pišeš CELE POVEDI. Vse, kar je v nemščini prepišeš in dopolniš, kar naloga zahteva. Mojih slovenskih navodil NE prepisuješ. Končaš s TSCHÜS!

Potrudi se, fotografiraj in pošlji do srede, 13. 5. 2020, zvečer.

Kasneje prispelih preverjanj ne bom pregledovala. Nato dobiš nadaljnja navodila za pridobitev ocene.

Uspešno reševanje ti želim!

(Skupno 202 obiskov, današnjih obiskov 1)