MATEMATIKA – Računam do 20 (odštevanje)

Učenci za ponovitev ustno izračunajo račune: 12 + 6 =       18  –  8 =         14 + 4 =                                  11 + 7 =        19  – 10 =      12  – 10 =

 

Učili se bodo odštevanja. Učenci naj nastavijo 8 modrih kock. Odvzamejo 5 kock. Koliko kock je ostalo? Učenci s kartončki nastavijo račun 8 – 5 = 3.

(Situacija ostane nastavljena).

Nato nastavijo stolpič z 10 rdečimi kockami in stolpič z 8 modrimi kockami. Odvzamejo 5 modrih kock. Koliko kock je ostalo? Učenci s kartončki nastavijo račun 18 – 5 = 13.

Primerjamo obe nastavljeni situaciji in oba računa.

S kockami lahko naredimo več podobnih primerov.

 

Sledi reševanje nalog v DZ na strani 32. Učenci opazujejo problemske situacije s palčkami in obnovijo situacijo. Pri 6. nalogi povedo kaj so ugotovili in rešijo še 7. nalogo.

 

SLOVENŠČINA – Berem in pišem

Učenci v delovnem zvezku za opismenjevanje rešujejo naloge za nazaj – od str.10 do 53 (česar še niso rešili – naloge, zapis besed v kvadratke zgoraj). Če jim manjka še veliko, ne rešijo vsega en dan, ampak vsak dan malo. Nato preberejo in rešijo stran 54, tisti, ki zmorejo več, pa rešijo še stran 55.

 

GLASBA, ŠPORT – Pesem in ljudski ples: DIRADI ČINDARA

  • Poslušanje pesmi: Poslušaj pesem DIRADI ČINDARA in hkrati poskušaj ugotavljati zvoke glasbil, ki jih boš slišal na posnetku.

Ali si ugotovil, da je besedilo sestavljeno tako, da se besedi »DIRADI ČINDARA« ves čas ponavljata?

  • Ljudski ples:   Beseda »čindara« pomeni ples, ki se pleše tako, da se primemo za roke in vijemo kačo. Ples lahko zaplešete z družino.

Določite vodjo na začetku, kateremu daš rutico. Ob glasbeni spremljavi pripevajte in vijte kačo po stanovanju.

(Skupno 25 obiskov, današnjih obiskov 1)