2. A 2. B

ŠPORT

GIMNASTIČNE PRVINE

Cilji:

 • Navaja se na obvladovanje telesa v različnih položajih.
 • Izvaja osnovne gimnastične prvine.
 • Razvija gibljivost in spretnost.
 • Razvija ravnotežje.

Naloga:

 • Hoja po črti

Zunaj ali v hiši poišči  daljšo črto. Na sredino črte položi manjši predmet (lahko kamen, kocko, storž). Hodi po črti in ko prideš do predmeta, ga poberi in položi za sabo ter nadaljuje do konca črte.

– Pojdi do sredine črte, poklekni na eno koleno, drugo nogo iztegni pred seboj, tako da  peto položiš na gred. Položaj zadrži 5 sekund, nato vstani in pojdi do konca.

– Zajemanje vode.

  Do sredine »zajemaš vodo«, nato počepneš in odročiš roki. Položaj zadrži 5 sekund,  nato vstaneš in greš do konca črte.

 • Vaje za ravnotežje in razovka

– Štorklja – stoja ne eni nogi; dvignjeno nogo položi ob koleno stojne noge, roki odroči.

– Stoje na eni nogi: dvignjeno nogo pokrči pred seboj; dvignjeno nogo iztegni pred

  seboj, iztegni jo v stran; iztegni jo nazaj. Položaje zadrži po 5 sekund.

– Razovka: stoj na eni nogi, nagni telo naprej, nogo iztegni nazaj in odroči roke. Zadrži  vsaj 5 sekund (štej počasi do 5).

SLOVENSKI JEZIK

LUTKE – razčlenjevanje opisovalnega besedila

Cilji:

 • Glasno ali šepetajoče bere kratka besedila.
 • Z reševanjem pisnih nalog predstavi razumevanje prebranega besedila.
 • Izraža svoja občutja med branjem.
 • Vrednoti svojo bralno zmožnost in načrtuje, kako bi jo lahko izboljšali.

Naloga:

 • Poglej si posnetek o nastanku lutk na https://www.youtube.com/watch?v=ezZmIzZYRGw
 • Odpri učbenik za slovenščino na strani 76. Glasno preberi vsa tri besedila. Kako si zadovoljen s svojim branjem?
 • Sedaj pa si sam izberi eno besedilo glede na piktogram in pisno odgovori na vprašanja. Napiši naslov LUTKE. Pišeš lahko s pisanimi ali tiskanimi črkami.
Manj zahtevno besedilo srednje zahtevno besedilo zahtevno besedilo

Še enkrat preberi samo to besedilo.

 

 1. Iz česa je izdelana ploska lutka?
 2. Iz katerih delov je sestavljena lisica?
 3. S čim so med seboj povezani deli lutke?
 4.  Na kaj je pritrjena lutka?

Še enkrat preberi samo to besedilo.

 

1.    Iz katerega lesa je izdelana lutka marioneta?

2.    Kaj sestavlja  marioneto?

3.    V kaj jo oblečejo?

4.    S čim je navezana na držalo?

Še enkrat preberi samo to besedilo.

 

1.    Iz katerih materialov je izdelana lutka javajka?

2.    Iz  česa so lasje?

3.    Kaj je narejeno iz blaga?

4.    Koliko lesenih palic ima lutka?

5.    Kje poteka najdaljša palica?

6.    Kam sta pritrjeni krajši palici?

7.    S čim premikamo roki lutke?

Napisano naj ti starši fotografirajo in mi pošljejo.

 

MATEMATIKA

SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE DO 100

Cilji:

 • Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda čez desetico.

Naloga:

 • Reši naloge na moji matematiki. Pazi na čas.

 

GLASBENA UMETNOST

Ljudska pesem: OB BISTREM POTOKU JE MLIN

Cilji:

 • Zgodbo gibalno prikažejo.
 • Z inštrumenti ponazarjajo dogajanje v zgodbi.
 • Pesem pojejo in ritmično spremljajo na glasbila.

Naloga:

 • V deželi lilibi, šolska ulica/glasbena umetnost/pesmica 2 poišči pesem Ob bistrem mlin in jo poslušaj.
 • Pesmico se nauči na pamet. Ko jo boš znal, jo lahko spremljaš z lastnimi glasbili ali z glasbili, ki jih najdeš doma (bobni, kuhalnice, žlice, ..).

Ljudska: Ob bistrem potoku je mlin

Ob bistrem potoku je mlin, cin, cin,
a jaz sem pa mlinarjev sin, cin, cin.
Ko mlinček ropoče in voda šumlja,
srce mi veselo igra, igra.

Ko mlinček pri miru bi stal,
bi mlinar in kmet žaloval
in otrok bi jokal in tožil glasno,
kako je brez kruha hudo, hudo.

Le teci mi voda lepo,
na veliko mlinsko kolo.
Ko kamen vrti se in žito drobi,
že moka se v skrinjo praši, praši.

 

 

 

 

(Skupno 31 obiskov, današnjih obiskov 1)