5. A 5. B
 NAVODILA UČITELJICE SONJE >>> KLIK  NAVODILA UČITELJICE MARIJE >>> KLIK

MAT

Mreža kocke in kvadra

 1. Oglej si posnetek na spletni povezavi

https://www.youtube.com/watch?v=haQFqi44dk4

 1. Odpri DZ na strani 66 in si preberi pogovor med Nežo, Zalo in Cofom.
 2. Natančno preberi besedilo v DZ na strani 67 in reši 1. nalogo.

Pošlji mi rešitve nalog.

MAT

Mreža kocke

Kocko poznate že nekaj let. To je geometrijsko telo, ki ga sestavljajo enake mejne ploskve. Če bi kocko razprli, bi dobili mrežo kocke.

 • Oglej si posnetek na spletni povezavi

https://www.youtube.com/watch?v=haQFqi44dk4

 • Na Radovednih 5 preberi snov o mreži kocke in reši naloge.
 • Odpri DZ na strani 66 in si preberi pogovor med Nežo, Zalo in Cofom.
 • Natančno preberi besedilo v DZ na strani 67 in reši 1. nalogo.

Pošlji mi rešitve nalog.

 • Izdelaj svojo kocko. Navodila za izdelavo najdeš na spodnji povezavi.

https://www.youtube.co/watch?v=OO7UXsDIn_4

SLJ

Kako pišemo svojilne pridevnike iz osebnih lastnih imen?

Kateri so svojilni pridevniki že vemo.

Svojilni pridevniki so tisti pridevniki, po katerih se vprašamo: ČIGAV?.

 1. Odpri DZ na strani 78. Deček te sprašuje: Kaj je pravilno? Gregorjev ali od Gregorja?

Kaj misliš? Poskusi v povedi.

To je Gregorjev svinčnik.     ALI    To je svinčnik od Gregorja.

Pravilno je : To je Gregorjev svinčnik.

 1. Preberi pogovor med junaki Radovednih pet -1. nalogo na strani 78.
 2. Reši naloge v DZ na strani 78/2,3 in na strani 79/ 4-9.

Pošlji mi rešitve nalog.

SLJ

Kako pišemo svojilne pridevnike iz osebnih lastnih imen?

Kateri so svojilni pridevniki že vemo.

Svojilni pridevniki so tisti pridevniki, po katerih se vprašamo: ČIGAV?.

 • Odpri DZ na strani 78. Deček te sprašuje: Kaj je pravilno? Gregorjev ali od Gregorja?

Kaj misliš? Poskusi v povedi.

To je Gregorjev svinčnik.     ALI    To je svinčnik od Gregorja.

Pravilno je : To je Gregorjev svinčnik.

 • Preberi pogovor med junaki Radovednih pet -1. nalogo na strani 78.
 • Reši naloge v DZ na strani 78/2,3 in na strani 79/ 4-9.

Pošlji mi rešitve nalog.

DRU

Priprava na ustno ocenjevanje

Preteklo uro DRU si napisal/a vprašanja, nanje ustno odgovori.

Utrjuj naravne enote za ustno ocenjevanje.

Na ZOOM srečanju smo se v petek dogovorili, da vam pošljem vprašanja za ponavljanje.

Najdeš jih v priponk. Vprašanj  je veliko, zato odgovarjaj ustno, pomagaj si z učbenikom, zvezkom in zemljevidom.

Če boš imel težave, mi piši.

DRU

Priprava na ustno ocenjevanje

 • Utrjuj učno snov o naravnih  enotah za ustno ocenjevanje.

Na vprašanja, katera si dobil že v petek, odgovarjaj  ustno. Pomagaj si z učbenikom, zvezkom in zemljevidom.

Če boš imel težave, mi piši.

 ANGLEŠČINA

Bralno razumevanje: At the aquarium

1.) Odpri U/ 70. Preleti strip (ne beri), dobro si oglej slike in predvidevaj, kaj se bo zgodilo v zgodbi.

2.) Poslušaj in sledi besedilu (posnetek je v priponki).  Si prav predvideval?

3.) Poslušaj še enkrat.

4.) V zvezek napiši naslov AT THE AQUARIUM (CB/70) in zapiši naslednje besede (pazi na pravilen zapis):

aquarium, fantastic, guide, silly, a minute ago, now, Are you sure?, incredible, dancer

Pripiši slovenski pomen (po potreb uporabi slovar – Google translate, PONS), nato preveri rešitve.

5.) Reši 1. nalogo v DZ/58: Ali so trditve o zgodbi resnične (true) ali napačne (false)?

6.) Pošljite v pogled.

7.) Extra naloga: V DZ/83, 84 lahko prilepite nalepke in zapišete fraze.

Rešitve:

Aquarium – akvarij, fantastic – fantastičen, odličen, guide – vodič, silly – trapast, a minute ago – pred eno minuto, now – zdaj, v tem trenutku, Are you sure? – Si prepričan?, incredible – neverjeten, dancer – plesalec

 

DZ/58, nal.1: 1T, 2F, 3T, 4F, 5F, 6F

LUM

Mozaik – oblikovanje vzorca na ploskvi (ritem)

Pri predmetu DRUŽBA ste se pri delu na daljavo že veliko pogovarjali o Rimljanih. Takrat si izvedel, da so bili Rimljani zelo dobro izdelovalci mozaikov. Kaj je že mozaik?

Mozaik je umetniško delo ali podoba, sestavljena iz majhnih koščkov barvnega stekla, kamna, školjk ali drugih materialov.

            

Danes in v naslednjem tednu se boš pozabaval z izdelavo mozaika iz papirja.

Najprej si na spodnji povezavi poglej postopek izdelave mozaika iz papirja.

https://www.youtube.com/watch?v=3yQ4yQOyPrk

Potrebuješ: barvni papir (lahko je kolaž ali pa reklame), lepilo, A4 list (mozaik bo še lepši, če bo list nekoliko trši).

Likovna naloga: iz barvnega papirja izdelaj mozaik, pri tem pa upoštevaj ritem (to je nek vzorec, ki se ponovi).

Nasveti za delo:

 • najprej si na list nariši vzorec po svoji izbiri,
 • barvni papir si nareži na približno enake koščke (1cm),
 • koščke nalepi na svoj osnutek na listu – pri lepljenju pazi, da koščkov ne boš lepil enega čez drugega.

Izdelava mozaika je natančno in zamudno delo, a je vredno vsega truda, saj je končni izdelek ponavadi čudovit. Zato imaš za to likovno nalogo štirinajst dni časa.

Izdelek mi pošlji do ponedeljka, 25. 5. na .

Veliko potrpežljivosti in mirno roko pri lepljenju 😊

GUM

Gibalna igra: Soco bate vira

Povezava na youtubu: https://www.youtube.com/watch?v=UhPxxeDTS1U

Ta teden boste peli in se naučili hitro, spretno gibanje rok. Začnite se učiti počaaasi, gib za gibom.. Ne obupajte, vaja dela mojstra.. Ko boste ponovili 100000x boste zagotovo znali J ( vem da veliko prej).

 J Pojte, plešite in se zabavajteJ

Ko se vidimo v šoli, bomo skupaj ugotovili, komu gre najbolje in najhitreje J

NEMŠČINA (NIP)

V tem tednu se boš pripravljal/a na ustno ocenjevanje znanja. Preverjanje se boš naučil/alepo pripovedovati. Torej, tako kot je na preverjanju –vse v nemščini.

Začneš s HALLO, se predstaviš, poveš naslov Mein Zimmer; In meinem Zimmer ist: poveš 8 stvari, ki so v tvoji sobi, nato poveš 5 povedi, kaj počneš v sobi in končaš s TSCHÜS. V tem tednu boš torej vadil/a.

Zadnji teden v maju, in sicer, 28. 5. 2020, pa mi boš poslal/a posnetek tvojega nastopa. Časa, da se naučiš, imaš dovolj. Pridobil/a boš ustno oceno.Če se pojavi kakšno vprašanje, mi ga pošlji.

(Skupno 160 obiskov, današnjih obiskov 1)