8. A 8. B

 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA – 1. SKUPINA

Danes dokončujete seminarsko nalogo:

Navodila za seminarsko nalogo TIT 8.r

Seminarska naloga je za oceno. Vaše seminarske naloge morate poslati na mail  lucija.korosec@guest.arnes.si najkasneje do 22.5.2020. Kdor bo pošiljal po pretečenem roku, lahko prejme največ zadostno oceno.

Pri ocenjevanju bom upoštevala naslednje kriterije:

 • Vsebina je ustrezna in smiselno povezana
 • Pisni izdelek vsebuje naslovnico, jedro in zaključek.
 • Slikovnega gradiva je dovolj, je izvirno in ustrezne velikosti.
 • Navedeni so vsi viri in literatura. Pri delu uporabite več virov.

Za dodatna vprašanja mi lahko pišete.

Naslov seminarske naloge: Motorji z notranjim izgorevanjem

V seminarski nalogi opišite naslednje vsebine:

 1. Sestava motorjev z notranjim zgorevanjem
 • štiritaktni bencinski motor
 • dizelski motor
 • dvotaktni motor
 1. Delovanje motorjev in razlaga delovanja motorjev notranjim zgorevanjem
 2. a) štiritaktni bencinski,
 3. B) dizelski,
 4. C) dvotaktni
 5. Prednosti in slabosti posameznih vrst motorjev.

V pomoč sem vam dodala slike in opise iz učbenika za tehniko. Lahko jih uporabite za svojo nalogo. Uporabite tudi internet in še kak dodatni vir, če  imate možnost. Seminarska naloga je lahko v Wordu ali Powerpointu. >>> Navodila za seminarsko nalogo Motorji z notranjim izgorevanjem

 LUM

Likovna naloga: KOMPOZICIJA V ARHITEKTURI

Nadaljevanje likovne naloge

V tej nalogi narišeš stanovanjsko stolpnico. Za izgled stolpnice upoštevaj naslednje značilnosti (kakšna mora biti): nesimetrična po višini in širini, vsebovati mora oglate in ovalne oblike, fasada je sestavljena iz svetlih in temnih površin in različnih črt. Število nadstropij ni omejeno (nariši jih najmanj pet)  in tudi njihove oblike naj bodo drugačne, da bo stavba nesimetrična. Vse to bo predstavljalo kompozicijo (sestav) narisane stavbe. Rišeš s svinčnikom. Površine pobarvaš s svinčnikom ali barvicami.

Čas izdelave so štiri šolske ure. Fotografijo izdelka mi pošlji do 29.5.2020 na elektronski naslov: milan.bajzelj@guest.arnes.si  Ta likovni izdelek bo ocenjen.

Kriteriji ocenjevanja so naslednji:

 1. Rešitev likovnega problema: izvirno (5), dobro (4), zadovoljivo (3), delno rešen likovni problem (2)
 2. Izvedba likovne tehnike: dosledno in natančno (5), manj natančno in dosledno (4), zadovoljivo (3), nedosledno (2)
 3. Izvedba likovnega motiva: zanimivo in originalno (5), manj izvirno in domiselno (4), malo izvirnosti in domiselnosti (3), nedomiselno in neizvirno (2)

V primeru neposlanega izdelka se za pridobitev ocene oceni zadnji končani izdelek, ki je nastal v času rednega pouka v šoli.

FIZIKA
Tema: TLAK

Oglej si priloženo datoteko, v kateri te čakajo navodila za delo. KLIK

Danes ti ni potrebno pošiljati zapiskov na moj e-mail. 

FIZIKA
Tema: TLAK

Oglej si priloženo datoteko, v kateri te čakajo navodila za delo. KLIK

Danes ti ni potrebno pošiljati zapiskov na moj e-mail. 

 ŠPORT (DEČKI)

Pozdravljeni. Za jutrišnjo uro športa sem vam pripravil VADBO PO POSTAJAH., kjer boste razvijali splošno moč. Na vsaki postaji boste izvajali določeno nalogo. Aktivnost na posamezni postaji bo trajala 40 sekund, nato sledi 30 sekund počitka.in grete na drugo postajo.

1. postaja  Zapiranje knjige
2. postaja  Vojaški poskoki
3.postaja   Počepi
4. postaja  Sklece
5.postaja  Jumping Jack poskoki
6. postaja  Vaje za hrbtne mišice
7. postaja visoki skiping na mestu
8. postaja  dvigovanje nog iz leže na hrbtu
Ko naredite eno serijo se spočijete 5 minut in naredite še drugo serijo. Če bo še kdio imel moči, lahko naredi 3 serije.
Ne pozabite se dobro ogreti pred začetkom vadbe.
Lep pozdrav Dragan.
DEKLICE

Osmošolke,

Še zadnja ura športne v tem tednu.

Ker vam joga zdaj ni več tako tuja, imate v povezavi vaje, poznane kot Vrelec mladosti ali 5 tibetanskih vaj. Vaje so nekoliko bolj zahtevne, ker pa gre bolj za spoznavanje z njimi kot da bi jih morale obvladati, težav ne bi smele imeti. Razlago in navodila zanje boste našle kar v povezavi.

Vremenska napoved za jutri je ugodna, pa poskusite vaje izvesti na kakšnem mirnem kotičku zunaj na travi. Drugače pa bo prostor v sobi tudi povsem ok. Nasvet: za boljše vzdušje si za ozadje poiščite kakšno primerno, umirjeno glasbo. Najboljša je navadno instrumentalna, kakšna Enya, Enigma… en primer vam pošiljam v povezavi. No, izberite po svojem okusu in uživajte v vadbi.

Učiteljica Petra

https://samospoznanje.johnymas.info/?id=8

https://www.youtube.com/watch?v=f_RjlIPuqyc&list=RD74CYIdYoQ5w&index=2

BIO 8. a in 8. b

Naslov: Navodila za izdelavo izdelka za ocenjevanje biologije

V sredo, 27. 5. 2020 bo potekalo ocenjevanje biologije.

Kaj je potrebno narediti?

 • Izdelali boste model človeške celice (živalske)
 • Model naj bo dovolj velik, da bo dobro vidna zgradba celice ( premer 15 cm)
 • V celici mora biti vidnih 7 celičnih organelov (vemo, da jih je več)
 • Organele označi s števili od 1 do 7; na posebni listek pa ročno napiši števila in imena organelov; 1-jedrce,…
 • Uporabljate lahko poljubne materiale (bodite čim bolj domiselni)
 • Pri izdelavi upoštevaj : lego organelov v celici, velikost, obliko
 • Potrudite se, da bo izdelek nazoren, lepo in strokovno izdelan.
 • Vse našteto bodo tudi kriteriji za ocenjevanje.
 • Posnetke modelov s priloženim listom pošljite na moj mail v sredo, 27. 5. 2020 do ure. Prepozno oddanih izdelkov ne bom upoštevala kot opravljeno delo in bo ocena nezadostno.
 • V zadeva obvezno napišite: ocenjevanje BIO – ime in priimek, oddelek.

Pomagaš si lahko s slikovnim gradivom, ki smo ga uporabljali, ko smo v jeseni spoznavali celico malo bolj poglobljeno.

Priporočam, da se potrudite, saj mora večina pridobiti še eno  oceno (posamezniki si jo morate tudi izboljšati). Sedaj je priložnost za to.

 

Če potrebujete kakšen nasvet, mi pišite na mail do ponedeljka, 25. 5. zvečer.

Uspešno delo vam želim.

 SLOVENŠČINA

1. SKUPINA

TEMA: UTRJEVANJE KRAJEVNEGA ODVISNIKA

Ponovi včerajšnjo snov – krajevni odvisnik  – s pomočjo 11. naloge na 99. strani delovnega zvezka 1. del.

Nadaljuj z 12. nalogo. Rešitve te naloge mi pošlji vpogled.

Naslednjo nalogo reši v zvezek.

V povedih obkroži glavni stavek, vprašaj se po odvisnem stavku (vprašalno poved napiši na črto) in določi vrsto odvisnega stavka – časovni ali krajevni.

Primer za reševanje:

 1. V šolo pridete, ko ne bo nevarnosti okužbe.

_Kdaj pridete v šolo?__________              časovni odvisnik

 1. Kjer osel leži, dlako pusti.

_______________________________      ______________

 1. Preden prižgete vžigalico, spraskajte vosek z vžigalične glavice.

________________________________________________          ________________

       č)  Kadar so kameleoni jezni, potemnijo.

_______________________________________________             _________________

 1. Kamor te bo zanesla pot, tja pojdi.

______________________________________________               _________________

     Če boš imel/a težave pri reševanju, me vprašaj. Tudi te rešitve mi pošlji vpogled.

2. SKUPINA

Tema: Utrjevanje odvisnikov

Predelali smo enostavčne in večstavčne povedi. Obravnavali smo podredno zložene povedi: časovni, krajevni in načinovni odvisnik, ki smo jih tvorili iz prislovnih določil.

Preberi zapiske in z razumevanjem ponovi obravnavano učno snov.

Reši naloge v DZ 1. del:

– na str. 97 in 98 reši 6., 7. in 8. nalogo,

– od str. 101 do 103 reši 16. in 19. nalogo.

Preveri, če si rešil vse naloge v DZ za to snov za nazaj.

GRADIVA MI POŠILJAJTE V PREGLED KAR VSAK DAN SPROTI!

3. SKUPINA

VZROČNI ODVISNIK

Danes boš spoznal(a) odvisni stavek, ki ga imenujemo vzročni odvisnik.

Prislovno določilo vzroka bomo pretvorili v vzročni odvisnik.

Alpinist je zaradi izčrpanosti omagal sredi stene. (enostavčna poved)  ZAKAJ je omagal? Zaradi izčrpanosti. (p. d. v.)

Ker je bil alpinist izčrpan, je omagal sredi stene. (dvostavčna poved)    

                                                      glavni stavek

ZAKAJ je omagal? Ker je bil alpinist izčrpan. (vzročni odvisnik)

Vzročni odvisnik tvorimo z veznikom ker. Med glavnim in odvisnim stavkom pišemo VEJICO.

Današnjo snov v celoti prepiši v zvezek

ANGLEŠČINA

1. SKUPINA

NAVODILA >>> KLIK

2. SKUPINA

NAVODILA >>>KLIK

3. SKUPINA

Phrasal verbs

1) Write a title in your notebook:  PHRASAL VERBS.

Phrasal verbs are phrases that indicate actions. They are made up of two or three words and their meaning can be very different from what the verb alone means. E.g. get (obtain), get together (meet someone), get by (manage).

2) Go to: https://www.youtube.com/watch?v=avvrLjbJnPk. You will hear 25 phrasal verbs. Write the phrasal verbs and the explanation. See examples:

1 act out: you use your skills to demonstrate what a word means (body gestures, mimes…)

2 kick off: start

3 …

3) Choose 5 phrasal verbs and use them in a meaningful sentence.

Send in so I can check.

ŠZZ 1. SKUPINA

Prva skupina izbirnega predmeta Šport za zdravje,

ker imate nekateri za opraviti še vašo nalogo za ocenjevanje, vam za jutrišnjo uro dajem prosto izbiro aktivnosti. Sami si sestavite trening za eno šolsko uro, v njem pa naj bodo vaje, ki bodo poskrbele za dvig srčnega utripa, dodajte pa tudi nekaj vaj za moč. Vreme bo lepo, pa izkoristite gibanje v naravi – tek po gozdu, fartlek, športne igre… izbira je široka.

Tisti, ki še niste opravili naloge za oceno, se organizirajte in vadbi posvetite nekoliko več časa. In ne pozabite:

 • čas, da pošljete nalogo za oceno, imate do ponedeljka, 25.5.2020; najkasneje do tega dne do večera mi morate poslati vaše gradivo o opravljeni nalogi (Poročilo in priloge!)
 • ne pozabite, da je naloga OBVEZNA; potrebujete oceno za drugo polletje, drugače se vam predmet ne more zaključiti

Imejte lep vikend!
Učiteljica Petra

(Skupno 207 obiskov, današnjih obiskov 1)