6. A 6. B

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA – 2. SKUPINA

Učenci pozdravljeni!

Namen današnje ure je spoznavanje in utrjevanje postopkov prve pomoči.

 1. Preberite in poglejte primer uporabe rute pestovalke.

https://www.youtube.com/watch?v=w3oSeOlIoA0&feature=youtu.be

Prikazano vajo izvedete na članu vaše družine. Postopek opišite in narišite  v zvezek za TIT .

 1. Poglejte si posnetek

https://www.youtube.com/watch?v=moYmoqCa64w&feature=youtu.be

V pravilen položaj za nezavestnega poskušajte položiti družinskega člana.

Postopek opišite in narišite  v zvezek za TIT .

 1. Rešite še naslednji test:

https://vsebovredu.triglav.si/na-poti/test-kako-dobro-poznate-osnove-prve-pomoci

Lepo vas pozdravljam! Se vidimo pri tehniki naslednji ponedeljek!

SLOVENŠČINA

TEMA: FRANCE BEVK, BEDAK PAVLEK (razumevanje besedila)

Še enkrat preberi dramsko besedilo Bedak Pavlek.

https://ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000195

S pomočjo besedila odgovori na naslednja vprašanja. Vprašanja in odgovore zapiši v zvezek.

 1. Kje se odvija dogajanje v drugi sliki?
 2. Zakaj so prišli Šmonca, Jurko in Pavlek v Deveto deželo?
 3. Kako se na preizkušnji odrežeta brata Šmonca in Jurko?
 4. Opiši, kako preizkušnjo opravi brat Pavlek in kaj postane?
 5. Kako se na preizkušnjo odzove Kakaduj in kako carica?
 6. S čim je car Pavlek nagradil svoje najbližje? Nariši preglednico in jo dopolni.
    OSEBE NAGRADE/OBDARITEV
Šmonca
Jurko
mati
prijatelji
Otroci Devete dežele

Če boš imel/a težave pri odgovorih, me vprašaj.

GOSPODINJSTVO

Utrjevanje snovi

Preverjanje znanja

 • Danes vas čaka preverjanje znanja. Najprej si dvakrat dobro preberite snov v zvezku.
 • Ko ste prebrali, odprite povezavo, ki vam jo bom danes (ponedeljek) poslala na email. Pod zadnje vprašanje zapišite svoje ime in priimek.
 • Ko rešite vsa vprašanja, kliknite spodaj na Submit in preverjanje bo odposlano.
 • Naslednjič bomo pregledali odgovore. Gre samo za formalno preverjanje znanja, ki ne bo vplivalo na vašo oceno.

TJA

Utrjevanje opisnega sedanjika (Present Continuous)

 1. Izberi ustrezno obliko glagola, da bo poved pravilno dopolnjena. Nalogo lahko natisneš, rešiš in zalepiš v zvezek ali pa v zvezek prepišeš celo poved s pravilnim odgovorom.

1) Tanya ________________ (make) her homework right now.

 1. a) are making b) is making c) is makeing

2) The children ______________ (play) outside.

 1. a) are playing b) is playing c) are play

3) ____ you ___________ (go) to the party this Friday?

 1. a) Are, going b) Do, going c) Is, going

4) I ______________ (not do) anything at the moment.

 1. a) not doing b) am not dooing c) am not doing

5) The princess ______________ (put) on her gown.

 1. a) are putting b) is puting c) is putting

6)  The Queen ______________ (not attend) the dance.

 1. a) isn’t atending b) isn’t attending c) aren’t attending

7) _____ George ___________(have) a shower right now?

 1. a) Is, having b) Is, haveing c) Am, having

8) Jack and Nicole ______________ (pick) a film to watch in the evening.

 1. a) are pickking b) are picking c) is picking

9) The dog ___ constantly __________ (bark) at the postman.

 1. a) are barking b) are barkking c) is barking

10) _____ we __________(take) the bus to school today?

 1. a) Are, takeing b) Are, taking  c) Do, taking
 1. Reši naloge v DZ, str. 51/1-4 (*4. naloga je za 3. in 4. skupino, lahko pa tudi drugi rešite)
 1. Preglej rešitve (glej naslednjo stran). Pošlji mi foto zvezka in DZ!
 1. naloga: 1b, 2a, 3a, 4c, 5c, 6b, 7a, 8b, 9c, 10b

NARAVOSLOVJE

Preverjanje znanja

 • Zjutraj vam bom na email poslala povezavo, na katero boste kliknili.

Odprl se vam bo test v elektronski obliki, katerega rešite. Pod zadnjo nalogo napišite svoje ime in priimek. Ko končate, kliknite spodaj Submit in test bo odposlan.

Preverjanje se ne ocenjuje, vendar se vseeno potrudite (prej si enkrat preberite vprašanja in odgovore iz utrjevanja). Reševanje je obvezno. Rešite do 15.00 ure. V petek bomo pregledali v šoli.

LUM

Likovna naloga:  Odkrivanje vesolja

Človeka že od nekdaj zanima, kaj vse se skriva v vesolju. Razni planeti, druge civilizacije in razna vesoljska bitja. Da bi ljudje prišli do teh skrivnosti so izdelali razna plovila za potovanje v vesolje.  Do sedaj so ljudje prišli le do Lune, ki je zelo blizu Zemlje. S teleskopi tudi ne vidimo daleč v vesolje, ki skriva še ogromno skrivnosti.

Tvoja naloga je, da s čim več domišljije narišeš kako si predstavljaš neko vesoljsko plovilo, ki pristane na tujem planetu in tam ga sprejmejo izvenzemeljska bitja. Pri risanju bodi čimbolj izviren. Rišeš s svinčnikom ali barvicami ali uporabiš kakšno drugo likovno tehniko.

ZGO

Pozdravljeni učenci, ta teden se pa že vidimo. Zato, boste danes zadnjič naredili še nekaj od doma za zgodovino.

Sami dobro veste, da imamo po svetu in v Sloveniji veliko različnih običajev, šeg,navad. Opisali boste EN  dogodek, na katerem ste bili prisotnibožič, pust, velika noč, kresovanje, noč čarovnic,birma, obhajilo……. Izberite si samo ENEGA in ga opišite tako, da bo zanimiv, mogoče duhovit, nenavaden in predvsem za vas LEP SPOMIN.

PRAVILA:

 • dogodek opišite tako, kot ste ga vi doživeli ….
 • kaj se je dogajalo….
 • s kom ste takrat bili, kje….
 • posebnosti, zanimivosti….

Vaše zgodbe oz. vaša resnična doživetja bomo brali, ko pridete v šolo.

Lepo bodite in se kmalu vidimo. KK

ŠPORT (DEKLICE)

Šestošolke,

še vaša zadnja ura dela na daljavo. Upam, da se veselite vrnitve v šolo. In ker bomo v naslednjih tednih mogoče uspele vsaj malo nadoknaditi kakšno zamujeno stvar, si jutri športno aktivnost privoščite čisto po svoje. Upam, da bo šlo vsaj nekaj ur brez dežja, pa jih izkoristite za kak potep v naravo ali za igro na prostem. Seveda najdite kaj takšnega, v čemer boste uživale!

In to so za jutri vsa navodila. Imejte lepe dneve in se kmalu vidimo.
Učiteljica Petra

DEČKI

Pozdravljeni. Za zadnjo uro pouka športa na daljavo si lahko izberete poljubno športno aktivnost.  Ta aktivnost naj traja vsaj 45 min in naj bo zmerno intenzivna. Lp Dragan

SLOVENŠČINA

France Bevk, Bedak Pavlek

Ponovno preberi dramsko besedilo Bedak Pavlek. Pod naslovom »Igra je tudi tvoja« preberi vprašanja pod 4. in 5. točko (karo).

Vprašanja in odgovore zapiši v zvezek; nato pa prepiši in dopolni še preglednico, ki sledi.

MATEMATIKA

1. SKUPINA

NAVODILA >>> KLIK

2. SKUPINA

NAVODILA >>>KLIK

3. SKUPINA

NAVODILA >>>KLIK

4. SKUPINA

NAVODILA >>>KLIK

(Skupno 506 obiskov, današnjih obiskov 1)