ŠPO

 

 

CILJI:

  • Znajo prenesti poraz.JC
  • Urijo naravne oblike gibanja v naravi.

AKTIVNOSTI:

ü  Igraj se družabne igre v naravi ali v hiši (poišči soigralca-brat, sestra, mamica, ati..)

(TRI V VRSTO(križci, krožci) ČLOVEK NE JEZI SE, PANTOMIMA, IME PRIIMEK)

 

 

GUM

Pojemo in plešemo

 

CILJI:

  • Urijo se v petju in ritmičnem igranju pesmic Huda Mravljica, Črni kos
  • Razvijajo ritmično spretnost ob igranju z lončki

AKTIVNOSTI:

ü  Poj in utrjuj pesmici ter razvijaj ritmično igranje na telesu.

ü  IZZV za vse (IGRA Z LONČKI-priloga+posnetek)

 

SLJ

Opismenjevanje

Velika tiskana črka Š

CILJI:

1.     Pravilno izgovarjajo glas Š in ga zapišejo z veliko tiskano črko Š po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

2.    Pri pisanju upoštevajo in utrjujejo smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke ki piše in ki ne piše, pravilno držo pisala.

 

AKTIVNOSTI:

ü  DANES BOŠ SPOZNAL NOVO VELIKO TISKANO ČRKO Š. NAJPREJ SI POGLEJ POSNETEK, KAKO SE ČRKA PRAVILNO ZAPIŠE. https://nasaulica.si/datoteke/prikaz_pisanja_crk/story_html5.html

 

ü  PROSI STARŠA, DA TI V ZVEZEK ZA SLOVENŠČINO NAPIŠE VELIKO TISKANO ČRKO Š, ČEZ CELO STRAN, KOT SMO POČELI V ŠOLO.

ü  SEDAJ NAREDI MAVRIČNO ČRKO. PREVLECI JO Z RAZLIČNIMI BARVAMI. BODI POZOREN NA SMER PISANJA, DRŽO TELESA, POLOŽAJ ROKE IN PRAVILNO DRŽO PISALA.

ü  NARIŠI 3 PREDMETE, KI IMAJO GLAS Š NA ZAČETKU, NA KONCU IN NA SREDINI.

ü  V DELOVNEM ZVEZKU ZA OPISMENJEVANJE NA STRANI 46, 47 POBARVAJ Z RUMENO BARVICO OKVIRČKE, KJER SLIŠIŠ GLAS Š.

NATO V DELOVNEM ZVEZKU ZA OPISMENJEVANJE REŠI STRAN 46.

ü  VEČKRAT PREBERI BESEDILO * NA STRANI 47.

MAT-UTRJEVANJE

 

CILJI:

o   Utrjujejo pridobljeno znanje.

 

AKTIVNOST:

ü  Naloge prepiši v MATEMATIČNI zvezek in jih reši!

1.   NAPIŠI RAČUNE SEŠTEVANJA. SEŠTEJ.

2. IZRAČUNAJ.

3.   NAPIŠI RAČUNE ODŠTEVANJA. ODŠTEJ.

ZANIMIVO, IZZIVI

SLETNE STRAN ZA DODATNE VAJE, IGRE….     

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

MOJA MATEMATIKA (Računamo do 100)

DEŽELA LILIBI  :  https://www.lilibi.si/

CKZ Koroška:

https://krepimozdravje.si/

 

 

ANGLEŠČINA

Tema: Prevozna sredstva

Cilji:

učenci prepoznajo in uporabljajo poimenovanja za prevozna sredstva

Poslušaj pesmico.

  • V zvezku poišči stran, kjer smo narisali vozila. Poimenuj jih!

(bus, car, train, bike, plane)

Poslušaj pesmico. Ob ponovnem poslušanju poskusi pripevati.

Slišal boš, da lahko ista vozila poimenujemo tudi drugače.

  • Interaktivna vaja za utrjevanje besedišča: VOZILA

Poslušaj in slike prenesi v ustrezna polja.

(Skupno 33 obiskov, današnjih obiskov 1)