5. A 5. B
 NAVODILA UČITELJICE SONJE >>> KLIK  NAVODILA UČITELJICE MARIJE >>> KLIK

MAT

Danes bomo ponovili zapis števila z desetiškimi enotami (E, D, S, T, Dt, St, M) in vrednostmi desetiških enot (1, 10,100,1000,10000,100000,1000000). Spoznali boste tudi potence števila 10.

 1. Zapis v zvezek.

Potence števila 10

1 =   100

10 = 10 = 101

100 = 10 ∙ 10 = 102

1000 = 10∙10 ∙10  = 103

10 000 = 10∙ 10 ∙ 10∙ 10 = 104

100 000  = 10∙ 10 ∙ 10 ∙10 ∙10 = 105

1 000 000 = 10∙10 ∙10 ∙10∙ 10 ∙ 10 = 106

Zapis števil.

Zapis števila z desetiškimi enotami:

 746 382 = 7 St 4 Dt 6 T 3 S 8 D 2 E

Zapis števila z vrednostmi desetiških enot:

 746 382= 7 ∙ 100 000 +4 ∙ 10 000 + 6 ∙ 1 000 + 3 ∙ 100 + 8 ∙ 10 + 2

Zapis števila s potencami števila 10:

746 382= 7 ∙ 105 +4 ∙ 104  + 6 ∙ 103 + 3 ∙ 102 + 8 ∙ 101+ 2 ∙ 100

 1. Odpri delovni zvezek in reši naloge na strani 64.

Pošlji mi fotografijo zapisa v delovnem zvezku.

SLJ

Katere vrste pridevnikov poznamo?

Spoznal si, da poznamo 3 vrste pridevnikov. Vsaka vrsta ima določeno vprašalnico: lastnostni – kakšen?; vrstni – kateri in svojilni – čigav?.

Zapis v zvezek.

PRIDEVNIKI          SDZ/66-69

Pridevniki so besede, ki jih pridenemo samostalnikom.

1. SVOJILNI PRIDEVNIK 2. LASTNOSTNI PRIDEVNIK

3. VRSTNI

PRIDEVNIK

Čigav? Čigava? Čigavo? Kakšen? Kakšna? Kakšno? Kateri? Katera? Katero?

mamina vaza

prid.   sam.

velika vaza

prid.   sam.

lesena vaza

prid.   sam.

VRSTE PRIDEVNIKOV          SDZ/70-73

1. SVOJILNI PRIDEVNIK 2. LASTNOSTNI PRIDEVNIK

3. VRSTNI

PRIDEVNIK

ČIGAV? KAKŠEN? KATERI?
-povemo, kdo je lastnik predmeta oz. bitja – poimenujemo lastnost samostalnika -poimenujemo vrsto samostalnika
(Juretov pes) Kakšne barve je (črn pes), oblike (ovalna posoda), kakšno je naše mnenje o predmetu, bitju (ubogljiv pes). Od kod predmet ali bitje izvira (nemški ovčar), komu ali čemu je namenjen (pralni stroj), iz katere snovi je (leseni stol).
 • Reši naloge v delovnem zvezku na strani 72 in 73.
 • Pravilnost preveri v rešitvah Radovednih pet.

ŠPO

Izvajaj vaje za športno vzgojni karton. Navodila si dobil včeraj.

ŠPO

Izvedeš vaje za ŠVZ karton. (navodila si dobil včeraj)

SLJ

Utrjuj znanje o pridevniku.

 1. Reši naloge v delovnem zvezku na strani 72 in 73.

Preveri pravilnost v rešitvah Radovednih pet.

 1. Reši interaktivno vajo na spletni povezavi

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r_glagol_pridevnik.html

  pod naslovom Označi pridevnik.

Sporoči mi, kaj se je zgodilo s tvojim strašilom.

MAT

Danes bomo ponovili zapis števila z desetiškimi enotami (E, D, S, T, Dt, St, M) in vrednostmi desetiških enot (1, 10,100,1000,10000,100000,1000000). Spoznali boste tudi zapis števil z večkratniki potenc števila 10.

 1. Zapis v zvezek.

Potence števila 10

1 =   100

10 = 10 = 101

100 = 10 ∙ 10 = 102

1000 = 10∙10 ∙10  = 103

10 000 = 10∙ 10 ∙ 10∙ 10 = 104

100 000  = 10∙ 10 ∙ 10 ∙10 ∙10 = 105

1 000 000 = 10∙10 ∙10 ∙10∙ 10 ∙ 10 = 106

Zapis števil

Primer:

Zapis števila z desetiškimi enotami:

 746 382 = 7 St 4 Dt 6 T 3 S 8 D 2 E

Zapis števila z vrednostmi desetiških enot:

 746 382= 7 ∙ 100 000 +4 ∙ 10 000 + 6 ∙ 1 000 + 3 ∙ 100 + 8 ∙ 10 + 2

Zapis števila s potencami števila 10:

746 382= 7 ∙ 105 +4 ∙ 104  + 6 ∙ 103 + 3 ∙ 102 + 8 ∙ 101+ 2 ∙ 100

 • Dobro si oglej še primer v DZ str. 64
 • Odpri delovni zvezek in reši naloge na strani 64.

Pošlji mi fotografijo zapisa v delovnem zvezku.

DRU

Srednjeveška mesta

 1. Oglej si posnetek z naslovom Srednji vek, na spletni povezavi

https://www.youtube.com/watch?v=egJr-L0ow70.

 1. Preberi besedilo Srednjeveška mesta, v učbeniku na strani 89.
 2. Zapis v zvezek.

DRU

Srednjeveška mesta

Prva mesta so nastala že v obdobju Rimljanov. Ob prihodu tujih ljudstev so bila porušena. V srednjem veku so ponovno pričeli z gradnjo mest.

 • Preberi besedilo Srednjeveška mesta, v učbeniku na strani 89.
 • Pozorno preglej in preberi PPT, ki ti ga prilagam. >>> KLIK
 • V zvezek prepiši besedilo na zadnjem slidu.
 • Če želiš, lahko narišeš srednjeveško mesto ali srednjeveško hišo.

Svoj prepis mi pošlji.

GUM

Današnjo uro glasbene umetnosti bomo namenili še ponavljanju in utrjevanju pesmi ter gibanja rok Ladja plove. Pesem večkrat poslušajte, si oglejte posnetek in se dobro naučite. Besedilo morate znat na pamet.

V petek se vidimo ob 12.30 na Zoomu J

(Skupno 538 obiskov, današnjih obiskov 1)