ANGLEŠČINA

Tema: Bralno razumevanje

Cilji:

ponovitev besedišča: promet, hrana, šola, živali, igračke

razumevanje prebranega

 • Preberi in nariši

V zvezek napiši naslov: PRACTICE.

Preberi spodnje povedi in nariši kar piše. (Nič ne piši!)

 1. It’s a green bike.
 2. It’s a purple hat.
 3. It’s a brown teddy-bear.
 4. There are four planes.
 5. There are seven apples.
 6. A cat is under the chair.
 7. A dog is on the table.
 8. A ruler is in the box.

Pri delu si lahko pomagaš s SLIKOVNIMI KARTICAMI in ZVEZKOM.

Ne pozabi, da se je potrebno med delom tudi razmigati!!

Izberi enega plesalca in posnemaj njegovo gibanje!

 • Narisano mi poslikaj in pošlji na moj elektronski naslov.

SLJ

VZPON NA STORŽIČ – raba predlogov (na – s/z; v – iz)

 • Odpri priponko Predlogi s-z, na, v, iz in jo dobro poglej in preberi. Nato vse kar je narisano in napisano,  poskusi še sam/-a. >>> PRILOGA
 • V zvezek napiši naslov PREDLOGI in vse preriši in prepiši v zvezek.
 • Ko boš končal/- a s prepisom, odpri DZ 2. del na str. 72 in 73 ter natančno preberi besedilo VZPON NA STORŽIČ.
 • Nato reši naloge 1, 2 in 3 ter PONOVIM.

SPO

VREMENSKI POJAVI IN PADAVINE

 • Preberi besedilo in oglej si sličice o napovedovanju vremena.

http://fizikalnica2014.pbworks.com/w/page/116072793/Vremenska%20napoved

 • ZAPIŠI V ZVEZEK

PODNEBJE je značilnost vremena na določenem kraju.

VREMENOSLOVEC ali METEOROLOG je znanstvenik, ki se ukvarja z vremenoslovjem. Opazuje in napoveduje vreme.

VREMENSKO NAPOVED  vremenoslovci napovedujejo s pomočjo vremenskih postaj. Lahko besedna ali slikovna.

Na METEOROLOŠKIH POSTAJAH lahko najdemo VREMENSKO HIŠICO, ki meri vlago in temperaturo, podatke pa izbirajo vsako uro. Vremenske hišice so postavljene po različnih lokacijah v Sloveniji, kjer zbirajo in pošiljajo podatke v Ljubljano  – v sprejemni center.

SNEGOMER je naprava, s katero merimo višino snega.

 • Za nagrado reši kratek kviz na

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/vreme/vreme/VREME1.htm

 • Dodatna (neobvezna) naloga Najdi vremensko napoved (na TV, v časopisu, po spletu) za konec tedna in jo napiši (2- 3 povedi).

MAT

SEŠTEVANJE DO 100

 • Danes boš ponovil/-a računanje do 100 na Moji matematiki. (Naloge: 2333, 2334 in 2337)

ŠPO

Skok v daljino z mesta

Pošiljam vam navodila, kako se lotiti skoka v daljino z mesta. Ne pozabi se ogreti (lahko ponoviš škratkovo jogo).

Tehnika skoka v daljino z mesta:

Učenec stopi za črto, ki označuje štartno mesto, se z zibom v kolenih sonožno odrine kar najdlje naprej in sonožno doskoči. Odriv s poprejšnjim poskokom na mestu ni dovoljen. Nalogo je mogoče opravljati na tankih telovadnih blazinah ali drugem skakališču z mehkim doskočiščem.

Število poskusov naj bo od 5 – 10.

Meri dolžino in jo zapiši v beležko.

(Skupno 76 obiskov, današnjih obiskov 1)