4. A 4. B

SLOVENŠČINA  2 uri

Učenec posluša, gleda, razume, doživlja, vrednoti in povzema posneto novico. Spozna pojem množični mediji.

Kaj so množični mediji?

 1. Preberi in zapiši v zvezek za SLJ:

MNOŽIČNI MEDIJI

Množični mediji prenašajo informacije, novice.

Sem sodijo:

 • radio,
 • televizija,
 • revije,
 • časopisi,
 • splet.

Največkrat podatke iščemo na spletu. Paziti moramo, ker niso vse informacije na spletu vedno resnične, zato jih moramo preverjati.

Na interaktivnem gradivu za SLJ si dobro oglej posnetek novice o žledu. Žled je vremenski pojav, ko led prekrije vse površine in izgleda takole:

Posnetek najdeš pod naslednjim naslovom: KATERI SO MNOŽIČNI MEDIJI

Reši naloge v DZ za SLJ, 2 del:

 • 120 – 3. naloga,
 • 121 – 4., 5., 6. naloga.

5. Pošlji mi opravljeno delo, da ga pregledam.

SLOVENŠČINA

Kaj so množični mediji?

Učenec:

 • posluša, gleda, razume, doživlja, vrednoti in povzema posneto novico.
 • Spozna pojem množični mediji.
 1. Preberi in zapiši v zvezek za SLJ:

Tabelska slika:

                              MNOŽIČNI MEDIJI

Množični mediji prenašajo informacije, novice.

Sem sodijo:

 • radio,
 • televizija,
 • revije,
 • časopisi,
 • splet.

Zelo pogosto podatke iščemo na spletu. Paziti moramo, ker niso vse informacije na spletu vedno resnične, zato jih moramo preverjati.

 1. Na Radovednih pet na interaktivnem gradivu za SLJ str. 7-7 si dobro oglej posnetek novice o žledu.

Posnetek najdeš pod naslednjim naslovom:

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-slj-sdz-osn/

 1. Reši naloge v SDZ 2:
 • 120 – 3. naloga,
 • 121 – 4., 5., 6. naloga.

 MATEMATIKA

PRILOGA >>> KLIK

MATEMATIKA

Utrjevanje znanja

Učenec utrjuje znanje reševanja številskih izrazov.

 1. Danes te čaka utrjevanje znanja, s katerim se boš pripravljal-a na ocenjevanje znanja:

Zbirka nalog Znam za več:

                                  str. 47 – 1. naloga – 2. stolpec

                                  str. 48 – 1. naloga – 2. stolpec

Pošlji mi opravljeno nalogo, da jo pregledam.

NE POZABI:

V četrtek/ petek sledi ocenjevanje znanja (po mailu sem ti poslala, na kateri dan prideš na vrsto). Pri ocenjevanju boš pokazal-a, kako znaš:

 • pisno deliti in množiti,
 • reševati številske izraze,
 • primerjati in pretvarjati merske enote za dolžino, prostornino in maso.

Uspešen/ uspešna boš, ko:

 • boš naloge reševal-a samostojno,
 • boš imel-a pravilno rešene naloge.

ANGLEŠČINA

Pesem: We’re going to the zoo

 1. Pojdi na

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/were-going-the-zoo in poslušaj pesem.

 1. V zvezek napiši naslov We’re going to the zoo (gremo v živalski vrt) in prepiši spodnjo tabelo (pazi na pravilen prepis!):
seal tiger
lion polar bear
skunk monkeys
lizard penguin
snakes kangaroo
 1. Poslušaj pesem še enkrat in v tabeli oštevilči zaporedje živali, kot jih slišiš v pesmi (ni nujno, da jih tudi vidiš). Če je potrebno, pesem poslušaj večkrat.
 2. Preveri v rešitvah spodaj.
 3. Najdi rime (prepiši v zvezek in poveži):
kangaroo meals
seals sun
fun outside
hide zoo

 

 1. Rešitve:
5 seal 8 tiger
2 lion 4 polar bear
7 skunk 3 monkeys
10 lizard 9 penguin
6 snakes 1 kangaroo

 

kangaroo zoo
seals meals
fun sun
hide outside

ŠPORT

Nogomet

Učenec zna ravnati z žogo. Izvaja osnovne tehnične elemente nogometa

 1. Danes je čas za »nogomet«. Če imaš prostor pred ali pa za hišo, ga izkoristi. Če te možnosti nimaš, se z družinskimi člani odpravi na bližnji travnik, ne pa na igrišče, saj je zadrževanje na igriščih še vedno omejeno.
 1. Nalogo lahko opraviš tudi v stanovanju in sicer z mehko žogo ali pa z žogo iz odpadnega papirja (oviješ jo lahko tudi z lepilnim trakom). Žogo si lahko narediš z veliko svoje domišljije. Seveda pazi na varnost!

(Če te ure ne moreš izpeljati varno, nimaš pripomočkov ali pa prostora, si izberi katero izmed prejšnjih ur športa in se razgibaj.)

 1. Dobro se ogrej.

Nekaj teka (lahko tudi na mestu), gimnastičnih vaj (od glave do pet) in že boš pripravljen-a na preizkušnjo.

Vaje – nogomet:

ŠPORT

Nogomet

Učenec:

 • zna ravnati z žogo. Izvaja osnovne tehnične elemente nogometa
 1. Danes je čas za »nogomet«. Če imaš prostor pred ali pa za hišo, ga izkoristi. Če te možnosti nimaš, se z družinskimi člani odpravi na bližnji travnik, ne pa na igrišče, saj je zadrževanje na igriščih še vedno omejeno.
 2. Nalogo lahko opraviš tudi v stanovanju in sicer z mehko žogo ali pa z žogo iz odpadnega papirja (oviješ jo lahko tudi z lepilnim trakom). Žogo si lahko narediš z veliko svoje domišljije. Seveda pazi na varnost!

(Če te ure ne moreš izpeljati varno, nimaš pripomočkov ali pa prostora, si izberi katero izmed prejšnjih ur športa in se razgibaj.)

 1. Dobro se ogrej.

Nekaj teka (lahko tudi na mestu), gimnastičnih vaj (od glave do pet) in že boš pripravljen-a na preizkušnjo.

 1. Glavni del:

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Učenec spozna značilnosti skupine vretenčarjev – dvoživke. Pozna njihov razvojni krog. Ve, da je njihov razvoj vezan na vodo. Prepozna najpogostejše vrste živali v neposrednem okolju.

Dvoživke

 1. Danes boš spoznaval-a drugo skupino vretenčarjev – DVOŽIVKE. Preberi:

Dvoživke za svoj razvoj nujno potrebujejo vodno okolje. Lahko pa živijo tudi na kopnem.

Njihova koža je ves čas vlažna, ker preko nje dihajo. Dihajo tudi s pljuči.

Med dvoživke spadajo: žabe, krastače,  pupki, močeradi.

Poglej si slike na interaktivnem gradivu za NIT pod naslovom DVOŽIVKE ali pa v učbeniku za NIT, na straneh 128, 129.

Dvoživke so ogrožene živali – to pomeni, da jim grozi izumrtje.

V koži imajo lahko strupene žleze. Vedno si je potrebno temeljito umiti roke, kadar primemo dvoživko.

Nekatere vrste zimo preživijo zarite v blato (hibernirajo), spomladi pa poiščejo vodo, v katero odložijo mrest.  Iz jajčec se razvijejo vodne ličinke, ki dihajo s škrgami. Sčasoma se jim razvijejo pljuča. Poglej si kratko risanko, kako se razvije žaba:

https://www.youtube.com/watch?v=wGIc7KitJCA

 1. Zapiši v zvezek:

 NIP RAČUNALNIŠTVO

 1. Danes bomo šli v vesolje in sicer bomo robota poslali na misijo na luno.
 2. Izberi si 3 naloge in jih skušaj rešiti. Verjamem, da boš uspešen/uspešna.

https://pisek.acm.si/contents/4907-4902-621190887497882908-1933429127371789301/

(Skupno 205 obiskov, današnjih obiskov 1)