5. A 5. B
 NAVODILA UČITELJICE SONJE >>> KLIK  NAVODILA UČITELJICE MARIJE >>> KLIK

SLJ

Kako pišemo vrstne pridevnike iz zemljepisnih lastnih imen?

Zapis svojilnih pridevnikov iz osebnih lastnih imen že poznamo, pozorni moramo biti, da jih pišemo z veliko začetnico.

 Danes pa boste spoznali zapis vrstnih števnikov iz zemljepisnih lastnih imen.

Zemljepisna lastna imena so imena rek, jezer, gora, držav,…

 1. Zapis v zvezek.

Vrstni pridevniki iz zemljepisnih lastnih imen

Vrstne pridevnike pišemo z malo začetnico.

Npr.

             Sosedi imajo nemškega ovčarja. 

Beseda nemškega je vrstni pridevnik, tvorjen iz zemljepisnega lastnega imena Nemčija.

Z veliko začetnico pa pišemo vrstne pridevnike, ki poimenujejo ceste in ulice.

Npr.          

 Nesreča se je zgodila na Dunajski cesti.

Beseda Dunajski je vrstni pridevnik, tvorjen iz zemljepisnega lastnega imena Dunaj.

Zemljepisnim lastnim imenom, iz katerih dobimo vrstni pridevnik dodamo

končnico -ski, -ški, -ske,-ške…(npr. angleški, kraški, ribniške…)

 1. Reši naloge v DZ na strani 82, 83 in 84.

Zapise mi ne pošiljaš, ampak jih preveri  na  Radovednih pet.

Če imaš težave, mi sporoči.

SLJ

Kako pišemo vrstne pridevnike iz zemljepisnih lastnih imen?

Prejšnje ure si spoznal zapis vrstnih  števnikov  iz osebnih lastnih imen. Pišemo jih z veliko začetnico. Danes boš prepoznaval zapis vrstnih števnikov iz zemljepisnih lastnih imen. Zemljepisna lastna imena so imena rek, jezer, gora, držav,…

 • Pozorno preberi navodila za vsako nalogo v DZ str. 82 – 84 in jih reši.
 • Odgovori na Filipovo in Zalino vprašanje in dopolni povedi na str.85.

Rešitve preveri na Radovednih pet.

Zapis v zvezek.

Kako pišemo vrstne pridevnike iz zemljepisnih lastnih imen?

 • Zapiši odgovora na Zalino in Filipovo vprašanje. Piši v celih povedih.

Odgovora na Zalino in Filipovo vprašanje mi pošlji.

GOS

 

Urnik celodnevnih obveznosti

Pogosto rečemo, da nimamo časa. Ali si znaš razporediti svoj čas, da ti ga ne zmanjka za stvari, ki jih rad počneš?

 1. Preberi besedilo v učbeniku na strani 28.
 2. Načrtuj dnevni urnik. Na večji list papirja nariši razpredelnico in jo prilepi na vidno mesto, da jo boš izpolnjeval tekom dneva.

Izpolnjuj za vsak dan posebej od četrtka- danes do srede.

Po vsakem dnevu razmisli, ali je tvoj čas dobro razporejen.

Če ni, urnik dopolni in ga preveri naslednji dan.

 

Fotografijo tvojega dnevnega urnika mi boš poslal/a 28. maja.

NIT

Uporabi vzvod

V prejšnjih urah si spoznal gugalnici. Danes se boš učil o preprosti napravi za dvigovanje bremen – teže. Tako napravo imenujemo vzvod.

 • Pozorno preberi besedilo na interaktivnem gradivu na spodnji povezavi

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-nit-sdz-osn/

pod naslovom:

 • Oglej si galerijo slik in posnetke.
 • Poglej še delovanje vzvoda na spodnji povezavi https://www.youtube.com/watch?v=p3xZmjYAimg
 • Zapis v zvezek.Vzvod je način dvigovanja, premikanja bremen, opravljanja dela,…Z vzvodom povečamo silo, katera deluje na neko telo in si s tem olajšamo delo.Primer vzvoda:
 • Zapis mi posreduj.

NIT

Uporabi vzvod

V prejšnjih urah si spoznal/a gugalnici. Danes se boš učil o preprosti napravi za dvigovanje bremen – teže. Tako napravo imenujemo vzvod.

 1. Na spletni povezavi si poglej, kako si lahko pomagaš z vzvodom dvigovati težja bremena

povezava: https://www.youtube.com/watch?v=p3xZmjYAimg

 1. Pozorno preberi besedilo na interaktivnem gradivu na spodnji povezavi

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-nit-sdz-osn/

pod naslovom:

Oglej si galerijo slik in posnetke.

 

 1. Zapis v zvezek.

Vzvod je način dvigovanja, premikanja bremen, opravljanja dela,…

Z vzvodom povečamo silo, katera deluje na neko telo in si s tem olajšamo delo.

Primer vzvoda:

MAT

Matematični zakoni

Pri MAT si že spoznal zakona o zamenjavi in zakon o združevanju seštevancev in faktorjev. Če seštevanca ali faktorja zamenjaš se rezultat računa ne spremeni.

Danes boš spoznal še zakon o razčlenjevanju.

 • Pozorno si oglej in preberi besedilo v DZ na str. 72 in 73.

Zapis v zvezek

Matematični zakoni

 1. Zakon o zamenjavi – velja za seštevanje in množenje
Če vrstni red seštevancev zamenjamo se vsota ne spremeni.

3 + 2 = 5

2 + 3 = 5

Če vrstni red faktorjev zamenjamo se produkt ne spremeni.

4 · 5 = 20

5 · 4 = 20

 1. Zakon o združevanju – velja za seštevanje in množenje
Seštevance lahko poljubno združujemo, vsota se ne spremeni.

 (4 + 3) + 8 = 7 + 8 = 15

4 + (3 + 8) = 4 + 11 = 15

Faktorje lahko poljubno združujemo, produkt se ne spremeni.

(2 · 3) · 4 = 6 · 4 = 24

2 · (3 · 4) = 2 · 12 = 24

S faktorjem lahko množimo vsoto.
 1. Zakon o razčlenjevanju

2 · (3 + 4) = 2 · 7 = 14

S faktorjem lahko množimo vsak seštevanec posebej.

2 · (3 + 4) = 2 · 3 + 2 · 4 = 6 + 8 =14

 • Izračunaj tako, da uporabiš zakon o razčlenjevanju.

5 · (4 + 2) =

9 · (8 + 3) =

10 · (30 + 50) =

 • Reši nalogi v DZ str. 73/1,2

Rešitve mi pošlji.

MAT

 

Matematični zakoni

Pri MAT si že spoznal/a zakon o zamenjavi in zakon o združevanju seštevancev in faktorjev.

Če seštevanca ali faktorja zamenjaš se rezultat računa ne spremeni.

Danes boš spoznal še zakon o razčlenjevanju.

 1. Pozorno si oglej in preberi besedilo v DZ na str. 72 in 73.
 2. Zapis v zvezek

Matematični zakoni

Zakon o zamenjavi – velja za seštevanje in množenje

Če vrstni red seštevancev zamenjamo se vsota ne spremeni.

 3 + 2 = 5

2 + 3 = 5

Če vrstni red faktorjev zamenjamo se produkt ne spremeni.

4 · 5 = 20

5 · 4 = 20

Seštevance lahko poljubno združujemo, vsota se ne spremeni.

 Zakon o združevanju – velja za seštevanje in množenje

(4 + 3) + 8 = 7 + 8 = 15

4 + (3 + 8) = 4 + 11 = 15

Faktorje lahko poljubno združujemo, produkt se ne spremeni.

(2 · 3) · 4 = 6 · 4 = 24

2 · (3 · 4) = 2 · 12 = 24

S faktorjem lahko množimo vsoto.

Zakon o razčlenjevanju

2 · (3 + 4) = 2 · 7 = 14

S faktorjem lahko množimo vsak seštevanec posebej.

   2 · (3 + 4) = 2 · 3 + 2 · 4 = 6 + 8 =14

Izračunaj tako, da uporabiš zakon o razčlenjevanju.

5 · (4 + 2) =

9· (8 + 3) =

10· (30 + 50) =

 1. Reši nalogi v DZ str. 73/1,2

Pošlji mi rešitve.

GOS

Kako se pravilno odločiti

Pogosto se dogaja, da imamo veliko želja in potreb in vsega ne moremo uresničiti kar takoj. Zakaj?

 • Preberi besedilo v učbeniku na strani 27.

Zapis v zvezek.

Kako se pravilno odločiti

Odločitve, ki jih sprejemamo, morajo biti premišljene, skladne z našimi željami in potrebami.

Upoštevati moramo razpoložljivost virov, kot sta denar in čas.

 • Iz besedila v učbeniku si spoznal, kako si je Polona pomagala pri izbiri darila za Evo.
 • V zvezek zapiši, nariši, kako bi si ti pomagal pri izbiri darila za prijatelja in kaj bi izbral.

Zakaj ravno to?

Pošlji mi tvoj zapis.

ANGLEŠČINA

Živali – vadenje

1.) Pojdi na Kahoot.it, vtipkaj PIN: 0677702 in se prijavi. Rešuj kviz, lahko tudi večkrat.

2.) Pošlji mi odgovore na naslednja vprašanja:

1 Katere dele telesa si se naučil / ponovil?

2 Katero novo žival si se naučil?

3 Katero vprašanje se ti je zdelo najtežje?

3.) Ponovimo žuželke:

Pojdi na https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/bugs-and-insects, poveži besedo s sliko, še prej poslušaj izgovorjavo in vadi.

4.) Tongue Twisters (poslušaj in ponovi):

What are fireflies?

ANGLEŠČINA

Bralno razumevanje – The aquarium

 • WB 60/1: Poglej in preberi o Sofijinem dnevu. So trditve pravilne (true) ali napačne (false)?
 • WB 60/2: Sledi črtam in zapiši tako kot v rešenem primeru. Pazi na ednino in množino (there was/were). Nato še oštevilči sličice.
 • Preveri vse rešitve (glej spodaj).

Rešitve:

 • SB 72/1: 1 no, 2 yes, 3 no (rock pool with starfish), 4 no, 5 no
 • SB 72/2: 1 B, 2 A, 3 A, 4 B
 • WB 60/1:
  2 false, 3 true, 4 false, 5 true, 6 true/false (sličica ni dovolj nazorna, lahko da sta bila lačna, ker izgleda kot da nekaj jesta)
 • WB 60/2:
  2 There was a small, white Arctic fox. It was hungry. (lačna) à sličica D
  3 There were small, grey seals. They were friendly. à A
  4 There was a big, grey dolphin. It was happy. à B

ŠPO

Po napornem dnevu se bo prilegel sprehod v naravo.

Pojdi v bližnji gozd in izvajaj naloge po lastni izbiri (skači, plezaj, hodi,….).

ŠPO

Po napornem dnevu se bo prilegel sprehod v naravi.

 • Pojdi v bližnji gozd in izvajaj naloge po lastni izbiri. (skači, plezaj, hodi,….)
 • V gozdu si vsaj pol ure.

NEMŠČINA (NIP)

Danes še vedno vadiš za ustno ocenjevanje. Lahko se že poskusno posnameš in pogledaš svoj posnetek ter izboljšaš še kakšno izgovorjavo.

(Skupno 364 obiskov, današnjih obiskov 1)