6. A 6. B

 MATEMATIKA

Preglejte postopke in rešitve nalog od včeraj. Rešitve so v priponki. >>>Resitve_6r_26_5

Danes začenjamo z zadnjim letošnjim poglavjem, to je poglavje o kotu in krogu, začeli bomo s koti.

V priponki imate zapiske in razlago za novo snov, zapišite si jo v zvezek. >>>  Kot

V petek pa bomo imeli zoom srečanje, kjer bomo snov še dodatno razložili. Srečanji bosta predvidoma ob 10. 00 (1. skupina) in ob 10.45 (2. skupina).

 

SLOVENŠČINA

TEMA: UTRJEVANJE

Delovni zvezek 2. del odpri na 74. strani. Reši 16. nalogo.

Nadaljuj na strani 75 in reši 17. nalogo.

Reši na tej strani še 18. nalogo in jo pravilno prepiši v zvezek. Pravilno prepisano nalogo mi pošlji vpogled.

ŽELIM TI USPEŠNO REŠEVANJE. Če boš imel/a težave, me vprašaj.

 ŠPORT (DEKLICE)

Šestošolke,

še ena na “izi” igrica. Ker so dnevi taki, da jih lahko izkoristimo za malo ustvarjalnosti in gibanja hkrati.

V priponki imate navodila, kako izdelati svojo “vrtavko”. Vaje, ki jih zapišete nanjo, izberete same. Poiščite takšne, ki so vam všeč in ki bodo seveda tudi koristne. Vmes pa naj ne manjka kakšna taka, ki bo poskrbela za zabavo in smeh. In ker z izdelavo ne boste imele veliko dela, lahko naredite kakšno vrtavko več, pa imate eno za vaje za moč, drugo za gimnastične vaje, tretjo za ples itd.. >>> spiner

Če doma nimate “spinerja” poskusite vaje izbirati na kak drug način; namesto spinerja za vrtenje in kazanje vaj uporabiš kak drug rekvizit… po vrtavki potuješ s prstom, meže… nekdo drug ti zavrti vrtavko, ti pa meže s prstom pokažeš na polje… Poiščite še kakšno svojo idejo.

Če boste pri volji, bom vesela fotografije vaše vrtavke.

Učiteljica Petra

 MATEMATIKA

KOT

 1. Preglejte si naloge, ki ste jih reševali. Rešitve so v prilogi. >>> Resitve_6r_26_5
 2. Danes (sreda, 27. 5. 2020) bomo imeli uro matematike preko videokonference ZOOM.

Prva skupina ob 9.30, druga skupina ob 10.30.  Skupine so takšne kot zadnjič.  Vabilo pošljem 10 minut prej.  V prilogi KOT imate podrobnejša navodila.  Prepišite snov, da bomo lahko delali.  Pripravite tudi  zvezke, geotrikotnike in pisala. >>> Kot

 SLOVENŠČINA

UTRJEVANJE OBLIKOSLOVJA

Z naslovom www.rokusova-slovenscina.si

odpri spletno stran; izberi 6. razred/Gradim slovenski jezik 6/Gradim slovenski jezik 6 (posodobljena izdaja 2011) – dodatno gradivo k delovnemu zvezku.

Poišči 22. enoto z naslovom »Naj se prijavim ali ne?«

Iz naloge A izpiši osebni zaimek in napiši, na katero besedo/besede se nanaša.

V zvezek prepiši naloge B, C, D  in E ter jih reši.

Če imaš pri kateri nalogi težave, mi sporoči.

NARAVOSLOVJE

Preverjanje znanja

 • Ob 10.00 se dobimo preko videokonference Zoom.
 • Na mail vam bom nato poslala povezavo, na kateri bo preverjanje.

 GEO

UTRJEVANJE SNOVI (ponovitev snovi med poukom na daljavo)

NAVODILA >>> KLIK

GUM

Danes boste spoznali ples angleški valček.

V učbeniku na strani 81: Glasba za ples in razvedrilo (44. in 45. naloga) ANGLEŠKI VALČEK.

Sam/a doma poskusi na izbrano glasbo zaplesati valček kot pravi plesni pari J

 ANGLEŠČINA

Posnemi kratek sestavek o pomladi  v Sloveniji in pri tem upoštevaj naslednje iztočnice:

SPRING IN SLOVENIA

 • What is nature and weather like in spring in Slovenia?
 • What do people wear?
 • What can you do in spring? What do you and your family do around the house?
 • What celebrations are there in spring? What are spring months?
 • Dodaj še kakšno svojo idejo.

Prej si naredi osnutek, da dobiš ideje. Predstavljaj si, da snemaš oddajo za šolski YouTube channel. Posnemi naravo, športne rekvizite, oblačila… Bodi ustvarjalen! Posnetek bom videla samo jaz. Pred posnetkom mi lahko pošlješ osnutek, vprašanja, če rabiš kakšno pomoč. Dosegljiva bom vsak dopoldan, razen v sredo (sem v razredu ves dopoldan).

Posnetek  mi pošlji preko wetransfer.com. Pošlji do petka  do 12.00.

ANGLEŠČINA

Present continuous

 1. del: https://www.loom.com/share/62447a4b5ce84ae18c0b6beb7e2962d3
 • Prepiši ali natisni spodnjo razlago oz. zapiske
 • Reši naloge v učbeniku, str. 65/1-5 in preveri rešitve (glej spodaj)

Present Continuous

Spoznali smo že Present Simple (enostavni sedanjik), ki ga uporabimo, kadar govorimo o navadah in dejstvih (I usually go to bed at 9 o’clock. He never listens to me.).

Present Continuous je še en sedanjik, ki pa označuje trajajoče dejanje, ki poteka točno v trenutku govorjenja (I’m watching TV at the moment. She is sleeping now.). Uporabimo ga tudi za opisovanje slik in fotografij.

Pogosta prislovna določila časa, ki nam pomagajo prepoznati čas Present Continuous so: now (sedaj), at the moment (trenutno, v tem trenutku), at present (sedaj, trenutno), today (danes), these days (te dni), just (ravnokar); ter glagola look in listen, ki opozarjata na neko trenutno dejanje v bližini govorcev.

Trdilne povedi (+) se v času Present Continuous tvori tako, da uporabimo, glede na osebo pravilno spregan, pomožni glagol biti (be): am; are, is. Polnopomenski glagol, ki sledi, pa dobi obrazilo –ing.

Primeri:

Long form (dolga oblika)

I AM drinking tea.

You/ We/ They ARE drinking tea.

He/ She/ It IS drinking tea.

Short form (kratka oblika)

I‘m drinking tea.

They‘re drinking tea.

He‘s drinking tea.

Nikalne povedi (-) se v času Present Continuous tvori tako, da zanikamo pomožni glagol biti (am not; aren’t, isn’t). Polnopomenski glagol, ki sledi, ostane nespremenjen z obrazilom –ing.

Primeri:

I AM NOT drinking tea.

You/ We/ They AREN’T  drinking tea.

He/ She/ It ISN’T  drinking tea.

Vprašalne povedi (?) v času Present Continuous tvorimo tako, da pomožni glagol biti (am, is , are) postavimo na začetek. Besedni vrstni red v vprašalni povedi je torej: spregan glagol biti, oseba, polnopomenski glagol z obrazilom –ing.

Primeri:

AM I drinking tea? à Yes, I am. / No, I’m not.

ARE You/ We/ They drinking tea? à Yes, they are. / No, they aren’t.

IS He/ She/ It drinking tea? à Yes, she is. / No, she isn’t.

Pravopisna pravila

 • večini glagolov samo dodamo obrazilo -ing (talk – talking, sing – singing, cry – crying, play – playing…)
 • pri glagolih, ki se končajo na -e, e odpade (sunbathe – sunbathing, make – making, have – having…)
 • pri glagolih, ki se končajo na kratek samoglasnik in soglasnik, se zadnji soglasnik podvoji (swim – swimming, sit – sitting, dig – digging, shop – shopping…)

Rešitve:

SB 65/3: cooking, cycling, swimming, watching, having, making, getting, doing

SB 65/4: 1 isn’t dancing 2 ‘s eating; isn’t playing 3 aren’t swimming; ‘re sunbathing 4 ‘s shopping; isn’t eating

SB 65/5: 1 ‘re staying 2 ‘m practising, 3 aren’t sunbathing 4 ‘re having 5 are eating 6 ‘s watching 7 are playing 8 ‘re not having

 

 

(Skupno 72 obiskov, današnjih obiskov 1)