ANGLEŠČINA (2 uri)

Tema: Bralno razumevanje: The Old House

Cilji: ponovitev naučenega besedišča (živali)

dodajanje besedišča za živali

 • Večkrat preberi pesmico.

 • Naloga 1: izberi pravo besedo in poved prepiši v zvezek. Pomagaj si z besedilom.
 1. There is a ( cat / dog ) in the living room.
 2. There are seven ( caterpillars / crocodiles ) in the bathroom.
 3. There is a spider in the ( bedroom / kitchen ).
 4. There are lots of ( animals / insects ) in the house.
 5. There is a ( skunk / snake ) in the celler.
 • Naloga 2: dopolni povedi in jih prepiši v zvezek. Pomagaj si z besedilom.
 1. There is a lizard in the____________.
 2. There are many _________________ in the garden.
 3. The cat is in the ________________.
 4. There is a _______________in the kitchen.
 5. There are seven crocodiles in the __________________.
 6. There is a snake in the ________________.
 7. There are many animals in the _______________.

Posreduj mi tvoj prepis.

 

 1. ura SLJ

Razmisli:

 • Kakšen kruh imaš najraje? Belega, črnega, z orehi, s semeni…
 • Kje dobite kruh? Ga pečete doma, kupite v pekarni, v trgovini…

Slovenski pesnik Niko Grafenauer (zagotovo ga poznate po zbirkah za otroke: Pedenjped, Nebotičniki, sedite, Stara Ljubljana…) nam bo pripovedoval o tem, kako so pekli kruh v stari Ljubljani.

 • V starih časih so peke pogosto obtožili, da goljufajo.

S tem je bilo takole: kruh je nekdaj stal enako, če se je podražila moka, se ni podražil hlebec, ampak so ga spekli iz manj moke in tako se je včasih zgodilo, da je bil tudi lažji, kot bi moral biti. Če so kupci to opazili so bili peki kaznovani.

Prav o kaznovanju ljubljanskih pekov pripoveduje Grafenauerjeva pesem Peki.

Odpri Berilo na strani 22 in 23. Besedilo trikrat besedilo preberi.

V zvezek za književnost zapiši.

Niko Grafenauer: Peki

Književna zvrst:

Čas dogajanja:

Kraj dogajanja:

Glavne osebe:

Besede neznanke:

Pozanimaj se, kašne sestavine so potrebne za kruh.

 

 1. ura MAT

Danes boš reševal besedilne naloge. Nalogo večkrat preberi, podatke podčrtaj, izpiši.

V delovnem zvezku reši naloge na strani 76 in 77.

Če boš imel težave, mi piši.

 1. ura NIT

Danes je zadnji dan izdelave gugalnic. Vsi tisti, ki mi še niste poslali fotografirane gugalnice, prosim, da to storite danes.

 1. ura ŠPO

Najprej se ogrej, potrebuješ štoparico (ali uro).

 • 2 minuti teka na mestu.
 • 30 sekund hoje.
 • 2 minuti teka na mestu.
 • 30 sekund hoje.
 • 2 minuti teka na mestu.
 • 30 sekund hoje.

Poišči dve telefonski številki, za kateri bi bilo dobro, da ju znaš na pamet.

Za konec se uležeš na tla. Zapreš oči in na glas ponoviš telefonske številke, ki si si jih zapomnil. J

 

 

(Skupno 303 obiskov, današnjih obiskov 1)