SLJ: SPOZNALI SMO, PREVERIM SVOJE ZNANJE  DZ/34,35,36, 37

 1. Pozorno preberi naloge in reši. Piši pisano in čitljivo.
 2. Fotografiraj in mi pošlji rešitve na moj mail petra.fidler2@guest.arnes.si

Če imaš težave s pošiljam, prosi za to svoje starše.

———————————————————————

 1. Preberi besedilo na strani 38.
 2. Verjetno si opazil, da manjka ločilo vejica pri naštevanju.
 3. Vstavijo jo. Pazi pred in ni potrebna.
 4. Reši nalogo DZ 38/1
 5. Za konec reši še nalogo v DZ 39/2

Fotografiraj in mi pošlji na mail. Če ne gre, naj ti pregleda en od staršev.

MAT: ZAKON O ZDRUŽEVANJU PRI MNOŽENJU DZ/89,90

Navodila za delo:

– Zelo pozorno opazuj sličico na strani 89.

– Nato si oglej, kako je zapisan račun.

– Upam, da si opazil, da si lahko, računanje olajšaš in tudi kako….

– če ne razumeš, mi napiši, ali vprašaj za nasvet starše.

Poskusi rešit naloge na str. 89 in 90 in mi pošlji fotografijo rešitev.

– Reši naloge na spletni matematiki!

SPO: NASELJA

 1. Opazuj sličice in preberi besedilo UČ/54. Prepiši (pisano) spodaj napisano besedilo.

NASELJE

 1. Naselje je skupina človeških prebivališč, ki tvorijo celoto. Naselja sestavljajo hiše, gospodarska poslopja in ceste.
 2. Glede na število prebivališč ločimo različna naselja: vas, kraj, mesto.
 3. Mesto je gosto naseljeno. Poznamo večja in manjša mesta. Mesta v naši okolici so (dopiši):_______ , ___________ in ___________ . Prebivalce mest imenujemo meščani.
 4. Kraj je manjše naselje kot mesto. Prebivalci kraja so
 5. Vas je manjša kot mesto in kraj. Grajene so na podeželju. Prebivalci se imenujejo vaščani.
 6. Na internetu ali zemljevidu poišči nekaj imen vasi, mest in krajev ter jih zapiši v zvezek npr. Mesta so: Maribor, Ljubljana…..

 

GUM:

PONOVIMO: Slovenska ljudska glasba

V zvezek za GUM prepiši vprašanja in nanje odgovori.

1. Kaj spada k slovenski ljudski glasbi?

2. V kaj so oblečeni plesalci ljudskih plesov?

3. Kdo ohranja ljudsko izročilo?

4. Zapiši vsaj 5 naslovov slovenskih ljudskih pesmi, ki jih poznaš! (pesmi tudi zapoj)

(Skupno 79 obiskov, današnjih obiskov 1)