Spoštovani starši in bodoči učenci Osnovne šole Mislinja! 

Veselimo se že vpisa nove generacije šolskih novincev in novink.

V skladu z  Zakonom o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K, velja od 14. 3. 1996) bomo VPIS na naši šoli izvedli v mesecu februarju. Namenjen je vsem otrokom, ki so rojeni leta 2018 in bodo v tem letu dopolnili starost 6 let.

Na Osnovni šoli Mislinja bomo vpis organizirali  od 12. 2. do 16. 2. 2024. Na podružnični šoli v Doliču pa 19. 2. 2024. Starši otrok našega šolskega okoliša boste o datumu in uri obveščeni z vabilom po pošti. Drugi starši pa nas za možen termin kontaktirajte na spodaj navedeni e-naslov.

Za otroke, ki se vpisujejo na OŠ Mislinja, bo letos vpis potekal v prostorih OŠ Mislinja, v pisarni psihologa v pritličju šole. Za otroke, ki se bodo šolali na POŠ Dolič, bo vpis potekal v šolski knjižnici (2. nadstropje) POŠ Dolič.

Na vpis ste vabljeni otrok in oba starša oz. skrbnika. V kolikor se eden od staršev vpisa ne bo udeležil, naj ta starš svoje soglašanje z vpisom potrdi na obrazcu SOGLASJE STARŠA K VPISU. V primeru bolezni ali slabega počutja vas/vašega otroka, nas o tem obvestite na spodaj navedene kontaktne podatke. Skupaj bomo določili nadomestni termin vpisa.

Starši morate v skladu z Zakonom o osnovni šoli otroka vpisati v šolo v šolskem okolišu, kjer otrok stalno ali začasno prebiva. V kolikor bi želeli otroka vpisati v šolo v drugem šolskem okolišu, je pomembno, da v zvezi z vašimi namerami čim prej obvestite obe šoli.

V kolikor obstajajo utemeljeni razlogi za odložitev vpisa (npr. mnenje vzgojiteljic, mnenje multidisciplinarnega tima Centra za zgodnjo obravnavo otrok ali drugih strokovnih služb,) se lahko všolanje otroka odloži. Starši v tem primeru podajo na šolo pisno vlogo na obrazcu VLOGA ZA ODLOŽITEV VŠOLANJA.

Za vse dodatne informacije pred vpisom se obrnite na svetovalno službo šole na telefonsko številko 02 88 56 617 ali elektronski naslov neza.kos@guest.arnes.si .

VLOGA ZA ODLOŽITEV VŠOLANJA >>> KLIK

VLOGA ZA PREPIS NA OSNOVNO ŠOLO >>> KLIK

SOGLASJE STARŠA K VPISU >>> KLIK

VABLJENI!

(Skupno 253 obiskov, današnjih obiskov 1)