ŠPO

GIBANJE V NARAVI.

CILJI:

Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.

AKTIVNOST:

Učenci na sprehodu opazujejo spremembe v naravi (vreme, ljudi, živali).

SLJ

SREČKO KOSOVEL: KJE?

 

 

CILJI:

Doživeto berejo besedilo pesmi.

Odzivajo se na čustvene sestavine besedila.

(Berilo stran 14: Srečko Kosovel – Kje?)

AKTIVNOST:

V berilo poiščejo naslov pesmi. Pesem večkrat doživeto preberejo in si izmislijo gibalno ponazoritev.

Pesmico se naučijo na pamet. J

SLJ

OPISMENJEVANJE

CILJI:

Vadijo prepis besed s pisanimi črkami.

Pri pisanju upoštevajo dogovorjeno smer, obliko, držo pisala.

AKTIVNOST:

Pesmico prepišejo s pisanimi črkami. Pazijo na obliko zapisa in velike začetnice.

 SAMOVREDNOTENJE: semaforček (ustrezno pobarvaj)

 

SPO

OPAZOVALNI SPREHOD.

CILJI:

Časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in spremembe v letnem času pomlad.

Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in okolja.

Usmerjeno opazujejo, uporabljajo več čutil, opazovano narišejo in napišejo.

Prepoznajo in poimenujejo nekatere rastline.

Znajo poiskati razlike in podobnosti med rastlinami.

AKTIVNOSTI:

Na sprehodu prepoznavajo prve znanilce pomladi in jih narišejo v zvezek SPO.

Naslov: ZNANILCI POMLADI (zvonček, trobentica, žafran, jetrnik). Učbenik stran 56, 57.

Ker pouk poteka do nadaljnjega na daljavo, vas prosimo za strpnost in pomoč pri izvedbi vsebin.

VAJA DELA MOJSTRA, ČE MOJSTER NAREDI VAJO.C

Za morebitna vprašanja sva vam dosegljivi na elektronski pošti: lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si

Vesna.spegelj@guest.arnes.si

Ko se vrnemo v šolske klopi, bova naloge pregledali.

(Skupno 60 obiskov, današnjih obiskov 1)