2. A 2. B

MATEMATIKA

SEŠTEVAM IN ODŠTEVAM DO 100

Cilji:

 • Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda čez desetico.

Naloga:

 • Starši ti narekujejo 10 računov seštevanja in odštevanja do 100 (brez prehoda čez desetico). Po nareku jih zapiši v zvezek za matematiko in račune izračunaj.
 • Reši naloge v SDZ 2/ strani  83, 84.

 ANGLEŠČINA

Tema: Živali v naši bližini

Cilji: ponovitev besedišča za živali

(hišni ljubljenčki in živali na kmetiji)

 • Pozdravna pesmica:

Učenci sami zapojejo pesmico:

Hello, Hello, Can you clap your hands,…

Učenci poslušajo posnetek in zraven pripevajo.

V zvezku pobarvajo že narisane hišne ljubljenčke.

Jih poimenujejo: It ‘ s a cat.

»Poslušaj in klikni na ustrezno žival.«

Začetek igre: START, konec igre: FINISH!

Učenci poslušajo posnetek in zraven pripevajo.

V zvezku pobarvajo že narisane domače živali in jih poimenujejo.  It ‘ s a rooster.

»Poslušaj posnetek in nato klikni slike v pravilnem zaporedju.«

Ob začetku igre izberi število besed: najprej 3, nato 4

 • Pobarvane živali lahko poslikate in fotografijo posredujete na moj elektronski naslov, ter pripišete koliko živali je učenec pravilno poimenoval.
 • Lahko poiščete še kakšno verzijo pesmice Old McDonald had a farm… in mi posredujete naslov, ki ga bom posredovala ostalim učencem.

Pozdravno pesmico lahko pojete vsi skupaj!

SLOVENSKI JEZIK

SKRBIMO ZA OKOLJE              PREPIS BESEDILA Z UČNEGA LISTA  2

Cilji:

 • Glasno ali šepetajoče bere besedilo.
 • Po branju povzame bistvene podatke.
 • Vadijo branje besed napisanih s tiskanimi in pisanimi črkami.
 • Vadijo prepis besed z malimi pisanimi črkami.

Naloga:

 • V učbeniku, na strani 59, 60, si izberi eno besedilo in ga večkrat glasno ali šepetajoče preberi.
 • Prebrano besedilo ustno obnovi .
 • Ostala besedila ti naj preberejo starši.
 • Skupaj s starši odgovori na spodnja vprašanja.
 • Pogovorite se o ekologiji.
 • Iz mape vzemi učni list 2, besedilo preberi in ga prepiši v zvezek s pisanimi črkami.

 

SLOVENSKI JEZIK

SKRBIMO ZA OKOLJE              PREPIS BESEDILA Z UČNEGA LISTA  2

Cilji:

 • Glasno ali šepetajoče bere besedilo.
 • Po branju povzame bistvene podatke.
 • Vadijo branje besed napisanih s tiskanimi in pisanimi črkami.
 • Vadijo prepis besed z malimi pisanimi črkami.

Naloga:

 • V učbeniku, na strani 59, 60, si izberi eno besedilo in ga večkrat glasno ali šepetajoče preberi.
 • Prebrano besedilo ustno obnovi .
 • Ostala besedila ti naj preberejo starši.
 • Skupaj s starši odgovori na spodnja vprašanja.
 • Pogovorite se o ekologiji.
 • Iz mape vzemi učni list 2, besedilo preberi in ga prepiši v zvezek s pisanimi črkami.
SPOZNAVANJE OKOLJA

SADNO DREVO SPOMLADI

Cilji:

 • Opiše spremembe sadnega drevesa v različnih letnih časih.
 • Prepozna in poimenuje nekatere rastline.
 • Poišče razlike in podobnosti med rastlinami.
 • Eksperimentira in napoveduje.

Naloga:

 • Če imaš možnost, si v sadovnjaku oglej sadno drevo. Sicer si pomagaj z učbenikom (stran  59).
 • S starši se pogovarjaj o naslednjih vprašanjih:
 1. Kaj je značilno za sadovnjak?
 2. Naštej sadna drevesa in njihove plodove.
 3. Kaj se dogaja s sadnimi drevesi spomladi?
 4. Zakaj cvetijo? Oglej si cvetočo vejico.
 5. Ali drevesa cvetijo preden povsem razvijejo liste?
 6. Zakaj listi v času cvetenja še niso povsem razviti? (Lažje opraševanje in boljša vidnost cvetov.)
 7. Koliko časa cvetijo drevesa? Čemu?
 8. Kdo oprašuje cvetove dreves?
 9. Zakaj je pomembno opraševanje?
 10. Ali so vsi cvetovi sadnih dreves enakih barv?
 1. Preberi besedilo v prvem odstavku ( U / 59).

  Oglej si fotografije sadnega drevesa v štirih letnih časih.

 2. Sadno drevo jeseni

  • Opiši drevo.
  • Ali na vseh drevesih dozorijo plodovi istočasno?
  • Ali so vsi plodovi na drevesu povsem enaki? V čem se razlikujejo?
  • Kako shranjujemo plodove sadnih dreves?

  Sadno drevo pozimi

  • Opiši drevo.
  • Kaj pomeni, da sadno drevo pozimi počiva?
  • Ali ima drevo liste, cvetove, plodove?

  Sadno drevo spomladi

  • Opiši drevo.
  • Kakšne barve so cvetovi na drevesu?
  • Kako se to drevo imenuje? Kako veš?

  Sadno drevo poleti

  • Opiši drevo.
  • Iz česa so se razvili sadeži?
  • Kakšne sadeže poznamo?
  • Kaj pomeni, da so sadeži  še nezreli?

  Preberi besedilo v drugem odstavku.

  • Kako imenujemo osebo, ki skrbi za sadovnjak? Kaj dela?
  • Opozorimo na škodljivost pesticidov, herbicidov in posledice za nekatere živali.
  • Opozorimo na nujno umivanje sadežev, predno jih zaužijemo.

  Preberi besedilo tretjega odstavka.

  Poglej  sadeže: jabolko, limono, hruško.

  • Iz česa vzgojimo sadna drevesa? Kje so v sadežu semena? Kako se imenujejo?
  • Jabolko, limono in hruško prerežemo na polovico. Ogledajo si semena in jih preštejejo.   Semena poimenujemo.
  • Oglej si fotografije limone,  jabolka in slive. Poimenuj seme v vsakem sadežu.

  Aktivna naloga – mini sadovnjak

  • Preberi besedilo.
  • V lončke z zemljo posadimo semena limone, jabolka in pomaranče. Lončke postavimo na toplo in svetlo mesto. Zalivamo in spremljamo razvoj in rast. (Poskus izvedi s semeni, ki jih imaš doma. Ne hodi v trgovino!)

SPOZNAVANJE OKOLJA

SADNO DREVO SPOMLADI

Cilji:

 • Opiše spremembe sadnega drevesa v različnih letnih časih.
 • Prepozna in poimenuje nekatere rastline.
 • Poišče razlike in podobnosti med rastlinami.
 • Eksperimentira in napoveduje.

Naloga:

 • Če imaš možnost, si v sadovnjaku oglej sadno drevo. Sicer si pomagaj z učbenikom (stran 59).
 • V pomoč so ti vprašanja:
 1. Kaj je značilno za sadovnjak?
 2. Naštejte sadna drevesa in njihove plodove.
 3. Kaj se dogaja s sadnimi drevesi spomladi?
 4. Zakaj cvetijo? Oglej si cvetočo vejico.
 5. Ali drevesa cvetijo preden povsem razvijejo liste?
 6. Zakaj listi v času cvetenja še niso povsem razviti? (Lažje opraševanje in boljša vidnost cvetov.)
 7. Koliko časa cvetijo drevesa? Čemu?
 8. Kdo oprašuje cvetove dreves?
 9. Zakaj je pomembno opraševanje?
 10. Ali so vsi cvetovi sadnih dreves enakih barv?

Preberi besedilo v prvem odstavku ( U / 59).

Oglej si fotografije sadnega drevesa v štirih letnih časih.

Sadno drevo jeseni

 • Opiši drevo.
 • Ali na vseh drevesih dozorijo plodovi istočasno?
 • Ali so vsi plodovi na drevesu povsem enaki? V čem se razlikujejo?
 • Kako shranjujemo plodove sadnih dreves?

Sadno drevo pozimi

 • Opiši drevo.
 • Kaj pomeni, da sadno drevo pozimi počiva?
 • Ali ima drevo liste, cvetove, plodove?

Sadno drevo spomladi

 • Opiši drevo.
 • Kakšne barve so cvetovi na drevesu?
 • Kako se to drevo imenuje? Kako veste?

Sadno drevo poleti

 • Opiši drevo.
 • Iz česa so se razvili sadeži?
 • Kakšne sadeže poznamo?
 • Kaj pomeni, da so sadeži še nezreli?

Preberejo besedilo v drugem odstavku.

 • Kako imenujemo osebo, ki skrbi za sadovnjak? Kaj dela?
 • Opozorimo na škodljivost pesticidov, herbicidov in posledice za nekatere živali.
 • Opozorimo na nujno umivanje sadežev, predno jih zaužijemo.

Preberejo besedilo tretjega odstavka.

Poglej  sadeže: jabolko, limono, hruško.

 • Iz česa vzgojimo sadna drevesa? Kje so v sadežu semena? Kako se imenujejo?
 • Jabolko, limono in hruško prerežemo na polovico. Ogledajo si semena in jih preštejejo. Semena poimenujemo.
 • Ogledajo si fotografije limone, jabolka in slive. Poimenujejo seme v vsakem sadežu.

Aktivna naloga – mini sadovnjak

 • Preberi besedilo.
 • V lončke z zemljo posadimo semena limone, jabolka in pomaranče. Lončke postavimo na toplo in svetlo mesto. Zalivamo in spremljamo razvoj in rast.

GLASBENA UMETNOST

RAZLIČNE TONSKE VIŠINE Pesem: PLEŠI, PLEŠI ČRNI KOS

Cilji:

 • Pozorno posluša melodične vzorce, zvočne barve.
 • Poje različne tonske višine.
 • Širi repertoar ljudskih pesmi.

Naloga:

 • V deželi lilibi, šolska ulica/glasbena umetnost/pesmica 2 poišči pesem Pleši, pleši črni kos.
 • Bodi pozoren/a na višino glasu. Ali je ves čas enaka?
 • S pomočjo posnetka se pesmico naučiš zapet.

MATEMATIKA

SEŠTEVAM IN ODŠTEVAM DO 100

Cilji:

 • Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda čez desetico.

Naloga:

 • Starši naj ti narekujejo 10 računov seštevanja in odštevanja do 100 (brez prehoda čez desetico). Po nareku jih zapiši v zvezek za matematiko in račune izračunaj.
 • Reši naloge v SDZ 2/ strani  83, 84.

 ANGLEŠČINA

Naslov sklopa: Pomlad

Tema: Živali v divjini

Cilji: ponovitev besedišča za živali

(živalski vrt in džungla)

 Pesem: WALKING IN THE JUNGLE

Poslušaj posnetek in zraven zapleši.

V zvezku pobarvaj že narisane živali v džungli in jih poimenuj: It ‘ s a frog.

Poslušaj in klikni na pravilno žival.

Poslušaj posnetek in zraven zapleši.

V zvezku pobarvaj že narisane živali v živalskem vrtu in jih poimenuj: It ‘ s a polar bear.

Preštej koliko živali je na sliki in klikni na ustrezno številko.

(V pomoč: spider je pajek, ladybird je pikapolonica)

 • Pobarvane živali lahko poslikaš in fotografijo posreduješ na moj elektronski naslov, ter pripišeš koliko živali si znal pravilno poimenoval.
 • Lahko poiščete še kakšno zanimivo pesmico o živalih.

 Gibalno pesmico lahko naučiš svoje starše!

GLASBENA UMETNOST

RAZLIČNE TONSKE VIŠINE                  

Pesem: PLEŠI, PLEŠI ČRNI KOS

Cilji:

 • Pozorno posluša melodične vzorce, zvočne barve.
 • Poje različne tonske višine.
 • Širi repertoar ljudskih pesmi.

Naloga:

 • V deželi lilibi, šolska ulica/glasbena umetnost/pesmica 2 poišči pesem Pleši, pleši črni kos.
 • Bodi pozoren/a na višino glasu. Ali je ves čas enaka?
 • S pomočjo posnetka se pesmico naučiš zapet.

 

(Skupno 98 obiskov, današnjih obiskov 1)