LIKOVNA UMETNOST

Risanje in bogatenje ploskev s črtami  (Velika žehta)

Se še spomnimo pravljice Velika žehta in Rdečehlačke?

V brezčrtni zvezek (zvezek za SPO) na prazno stran, s črno barvico narišite (čez cel list) Rdečehlačkine dolge hlače- črtni motiv. Nato vzemite rdečo barvico. Te hlače boste obogatili z različnimi rdečimi  črtami oz.  s črtnimi vzorci in s pikami. Vzorci na hlačah naj bodo bogati, med njimi ni večjih presledkov.

MATEMATIKA

Računam do 10

Ponovimo seštevanje in odštevanje do 10.  Učencem ustno postavljajte račune in naj računajo na pamet ali s pomočjo ponazoril (prsti, barvice, številski trak…).

Lahko uporabite domine, če jih imate doma ali kartončke s števili. Izberete dve domini , kjer je seštevek pik največ 10. V karo zvezek napišejo račun seštevanja (iz domine) in še drugi račun pri katerem zamenjajo seštevanca. Tako naredijo še z drugo domino.

3+4= 7     4+3=7

Rešujejo naloge v MAT DZ/ na strani 73

2. naloga:  Ponovimo način računanja s tremi seštevanci: štiri plus tri je enako sedem plus dva je enako devet – nad štiri plus tri si zapišejo delni rezultat.

3. naloga: učenci izračunajo obe hišici in napišejo rezultate. Preberite jim zapis v oblačku pri Maju.

Preberejo naj račun v prvi vrsti v levi hišici in nato še prvi račun v desni hišici.

6+3=9       9-3=6      Kaj ugotovijo, povedo.

SLOVENŠČINA

Velika tiskana črka L

Učenci naštevajo besede, ki se začnejo na glas L. V deželi Lilibi bodo pogledali, kako se zapiše črka L (najdete jo takole: Dežela Lilibi  nato – šolska ulica 1-2 – slovenščina – Dežela ABC – Tiskane črke – črka L – Poglej, kako napišem to črko).

Po ogledu pišejo črko L v zvezek (SLJ), eno vrsto čez dva prostorčka, dve vrsti črk čez en prostorček.

Nato iščejo besede s črko L na sredini (jih narišejo v zvezek) in besede s črko L na koncu (jih tudi narišejo v zvezek). Lahko jih tudi napišejo.

Sledi delo v DZO (delovni zvezek s črkami) str. 28.

Pri zgornjih sličicah pobarvajo okence z rumeno, kjer slišijo glas L. Tisti, ki znajo sami, s svinčnikom zapišejo besede. Vsi rešijo in preberejo stran 28 in vsi preberejo še besedilo z zvezdico. Tisti, ki že znajo več, rešijo še str. 29 in povedi zadnje naloge prepišejo v zvezek. Ostali pa prepišejo besedilo označeno z zvezdico.

Učenci naj vsak dan vadijo brat (iz tega DZ) in naj pogledajo strani nazaj, če že znajo kaj zapisati in to zapišejo samostojno, česar še niso rešili do sedaj (ne znajo še vsega, zato delajo postopno).

SPOZNAVANJE OKOLJA

Opazujem vreme

V torek so učenci opazovali vreme. Ponovijo naj znake za vreme (v zvezku imajo narisane).

Z učenci se pogovorite, kako vreme vpliva na aktivnosti ljudi (delo zunaj, sušenje perila, šport, izleti…), življenje živali (ob kakšnem vremenu vidimo npr. močerada, deževnika, metulja, čebele…) in rastline (kakšne so ob obilnem deževju, ob suši).

V torek ste poiskali vremenske napovedi, učenci naj naštejejo, kje jo lahko preberemo, slišimo ali pogledamo. Z učenci se pogovorite o značilnostih vremena pozimi in poleti (kakšne padavine so značilne za ta letni čas).

(Skupno 64 obiskov, današnjih obiskov 1)