GUM

Utrjujemo.

CILJI:

 •   Doživeto zapojejo pesem,
 •  pesem pojejo in jo spremljajo na lastne inštumente.

AKTIVNOSTI:

 •   Ob slikovni podpori utrjuj naučeno pesem RAC, RAC, RACMAN. Ritem dodajaj z ploskanjem, križnim gibanjem …
 •   V berilu na strani 41 večkrat preberi pesem.

 

SLJ

Hišica zlogov.

CILJI:

 •   Berejo zloge, prepoznajo novo besedo.
 •  Glasove zapisujejo z velikimi tiskanimi črkami po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.
 • Priloga (BRALNA HIŠICA) >>> BRALNA HIŠICA priloga 2

AKTIVNOSTI:

Iz zapisanih zlogov sestavi čim več novih besed. Uporabi jih v svojih povedih. Če katere besede ne znaš napisati, jo nariši.

MAT

Števila do 15.

 

CILJI:

 •    Štejejo, zapišejo in berejo števila do 15.
 •    Urejajo števila po velikosti.

 

AKTIVNOSTI:

 •    Delovni zvezek Novi prijatelj 2, stran 84, reši naloge.

SPO

Sejemo, sadimo.

CILJI:

 •    Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in okolja,
 •    spoznavajo vrt kot življenjsko okolje.

AKTIVNOSTI:

 •    Opazuj in pomagaj pri delu na vrtu.

VAJA DELA MOJSTRA, ČE MOJSTER NAREDI VAJO.

Za morebitna vprašanja sva vam dosegljivi na elektronski pošti:

lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si

Vesna.spegelj@guest.arnes.si

 

 ANGLEŠČINA

Tema: Kakšne barve so predmeti?

Cilji: ponovitev besedišča za barve

Gibalna pesmica ROLY POLY

 PESMICA O BARVAH

Poslušaj že poznani pesmici o barvah:

I SEE SOMETHING BLUE  in I SEE SOMETHING PINK

POIMENUJ BARVE

V zvezku poišči stran, kjer smo narisali oblačke v različnih barvah in vzorčkih. Barve večkrat poimenuj. (It ‘ s blue.     It ‘ s red.     It ‘ s yellow.)

Interaktivna vaja: BARVE: učenje

Poslušaj, nato pa slike prenesi v ustrezna polja.

POIMENUJ BARVE

V kuhinji se dotakni 5 predmetov in jim določi barvo.

(It ‘ s green.     It ‘ s orange.     It ‘ s black.)

Interaktivna vaja: FIND THE WAY        

Poslušaj in klikni na ustrezno barvo, da najdeš pot.

Napiši mi katero besedico NAJTEŽJE in katero NAJLAŽJE prepoznaš.

 Pri gibalni pesmici se ti lahko pridružijo ostali družinski člani!

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)