4. A 4. B

SLOVENŠČINA (1. ura)

Cilji:

Učenec zbira podatke o izbranem poklicu in tvori besedilo, s katerim predstavi svoje poklicne načrte.

Tema: Priprava na govorni nastop

Navodilo za delo:

Nadaljuješ s pripravo opisa poklica.

Ne pozabi, da moraš do jutri (srede) oddati preko elektronske pošte svoj zapis, da ga pregledam. (Nekateri ste to že opravili.)

V četrtek si boš lahko začel pripravljati pripomočke za predstavitev (plakat, kartončke, miselni vzorec ali računalniško predstavitev s programom Powerpoint).

SLOVENŠČINA

TEMA Kako pretvarjamo preglednico ali miselni vzorec v besedilo

CILJI

Učenci:

 • v preglednico vpišejo podatke za opis poklica in s pomočjo podatkov tvorijo besedilo.
 • Tvorijo smiselna, razumljiva, ustrezna in jezikovno pravilna besedila.
 • Besedilo členijo na odstavke.
 • V zvezah povedi odpravijo ponovitve.
 • Vrednotijo razumljivost, zanimivost, resničnost, uporabnost in ustreznost enogovornega besedila.
 • Usvajajo strategije tvorjenja enogovornega neumetnostnega besedila.

NAVODILO ZA DELO

 1. Preglej ustreznost reševanja SDZ 2 str.52/4,5
NASLOV BESEDILA Kaj dela vzgojiteljica?
NASLOV ODSTAVKOV Delovni dan pripomočki Znanja
BISTVENI PODATKI

-Pripravi se na delo z otroki

-Otroke zjutraj sprejme v skupino.

-pri jedi jih uči lepega vedenja.

-organizira dejavnosti (branje pravljic, telovadba, petje, slikanje, sprehod, popoldanski počitek,…)

-žoge,

-kolebnice,

-blazine,

-lutke,

-čopiči,

-glina,

-risalni listi,

-mali glasbeni inštrumenti,

-naravni materiali,…

-igrati na inštrument,

-znati peti,

-znati plesati,

-poznati športne dejavnosti,

-poznati značilnosti otrok glede na njihovo starost,

-prijaznost,

-doslednost,

-urejenost,…

 

 1. Dopolni še manjkajoče besede na strani 53.
 1. Morda že veš, kaj bi rad-a bil-a ti po poklicu? Vem, da ste o tem že vsi razmišljali in da imate nekateri že jasne cilje, nekateri pa imate celo več idej.V SDZ 2 na strani 54 je preglednica, v katero napiši poklic, ki ga bi nekoč rad-a opravljal-a, ali pa ti je enostavno všeč.Ključne besede so v razpredelnici že vpisane, ti poišči le še bistvene podatke.

  (Če si raje pomagaš z miselnim vzorcem, pusti preglednico v delovnem zvezku prazno in v zvezek nariši miselni vzorec po istih navodilih.)

4. Ko imaš preglednico ali miselni vzorec izpolnjen se loti naloge 5 na strani 55.

 1. Besedilo napiši v wordov dokument in ga mi do četrtka dopoldne pošlji kot priponko na moj naslov. Pri pisanju bodi samostojen/samostojna in natančen/natančna. Reši še nalogo 6 na str. 55, saj ti bo v pomoč pri pisanju.

  Preden mi pošlješ svoj izdelek, pa si oglej še nalogo 9 na str. 56, kjer boš videl-a, kakšen izdelek NI ustrezen.

SLOVENŠČINA (2. ura)

Cilji:

Učenec utrjuje znanje o vrstah povedi, piše trdilne in nikalne povedi ter uporablja vejico pri naštevanju.

Tema: Na kaj moramo paziti, ko naštevamo?

Navodilo za delo:

 • Preberi, da ponoviš uporabo vejice:

 • Reši naslednje strani v DZ za SLJ: 64, 65, 66 in 67. Z nalogami boš ponovil ločila v povedih, trdilne in nikalne povedi, predvsem pa uporabo vejice pri naštevanju.
 • Preglej si rešitve.
 • V zvezek za SLJ napiši naslov NA KAJ MORAMO PAZITI, KADAR NAŠTEVAMO in prepiši besedilo iz DZ (str. 67) v rumenem okvirju (Dopolni in pomni.)

 MATEMATIKA

TEMA Pisno deljenje z ostankom

CILJI

Učenci:

 • Pisno delijo z enomestnim številom in napravijo preizkus.
 • Delijo z ostankom (v okviru poštevanke).
 • Pisno delijo z enomestnim številom v množici naravnih števil do 1000.

NAVODILO ZA DELO

 

Reši SDZ 3 str. 82

MATEMATIKA

Cilji:

Učenec utrdi svoje znanje – rešuje matematične probleme, šteje, zapisuje in bere števila do 10 000, razlikuje desetiške enote.

Tema: Utrjujemo znanje

Navodilo za delo:

Reši naloge v delovnem zvezku, 4. del: stran 60: 1. in 2. naloga

stran 61: vse

Ko naloge rešiš, si jih pregledaš z rešitvami in popraviš, če je kaj za popravit. Razmisli o svojih napakah, da jih naslednjič ne bo več.

 ANGLEŠČINA

TEMA Izdelajmo družabno igro

CILJI

NAVODILO ZA DELO

 

 1. Vzemi prazen list papirja in nanj nariši kvadratke/krogce. V vsakem kvadratku naj bo dovolj prostora za navodilo.
 1. V kvadratke vpiši navodila v angleščini. Npr. Do 10 star jumps ali Dance for 30 seconds. Več idej imaš spodaj. Ne pozabi napisati v prvi kvadratek Start in v zadnjega Finish.
 1. Ko igro dokončaš, se pojdi seveda igrat. Potrebuješ figurice za premikanje po listu in kovanec (ki naj bo glede na razmere dobro opran, lahko najdeš tudi kocko s 4 pikami). Če pade cifra, se prestaviš za eno polje, če glava za dva polja. Lahko uporabiš tudi barvno kocko in polja obarvaš. Glej primere na slikah (sliko povečaj).

 1. Na določenem polju moraš opraviti nalogo. Tisti, ki prvi pride na Finish, je zmagovalec.

Če želiš, svojo igro slikaj in mi sliko pošlji po mailu (mateja.trebec@guest.arnes.si). Shrani jo, da se bomo lahko igrali še v šoli.

SOME IDEAS

Jump 10 times. Turn around 4 times.
Clap your hands 3 times. Stomp your feet twice.
Kick your bottom five times. Touch something yellow.
Sing Happy Birthday in  a duck voice. Touch your toes 8 times.
Pull your left ear once. Pull your right ear twice.
Kick to the front with your left leg 4 times. Bend to the left 6 times.
Stretch. Walk on your toes for 10 seconds.
Take 7 steps backwards. Bend to the right 3 times.
Sing We Wish You A Merry Christmas. Hold in a tree position for 10 seconds.
Sit in a butterfly position for 15 seconds. Pretend to eat ice cream.
Pretend to eat spaghetti. Don’t smile for 10 seconds.
Pretend to be a professional ice skater. Dance like crazy for 30 seconds.
Whisper Hooray! 10 times. Pretend to be a monkey.
Say RED LORRY, YELLOW LORRY 5 times really fast. Pretend to be a dog.
Count from 10 to 0. Shake your body.

 

 1. NAVODILA POVEZANA Z OBRAVNAVANO SNOVJO

1) Zapis besed: Write

2) Navodila: Touch (dotakni se) something blue, point to (pokaži) something red, play tennis…

3) Poimenovanje besed (oblačila, pohištvo, živali, športi…): What’s this? + slika

4) Vprašanja (uporabljaj ZVEZEK):

 • When’s your birthday? (učenci preberejo vprašanje in na kratko odgovorijo: in May)
 • What’s your favourite number, colour, toy, season, month, day…?
 • How old are you?
 • Poimenovanje besed (sklopi): Name 4 animals, seasons, toys, summer clothes…
 • Poimenovanje besed na določeno črko (največ jih boste našli na B, S, C, T, R): C: car, cat, clock, cupboard,
 • Računi: What’s 6+2-5? (učenci preberejo račun na glas in povedo rešitev)

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Cilji:

Učenec spozna, kako je nastala Zemlja in da je bil razvoj živih bitij na njej postopen.

Tema: Raziskovanje je tudi potovanje v preteklost

Navodilo za delo:

Oglej si gradivo RAZVOJ ŽIVIH BITIJ na elektronskem gradivu Radovednih pet. Povezava:

https://www.radovednih-pet.si

Na Rokusovem e- gradivu izberi:

 • razred,
 • predmet NARAVOSLOVJE in TEHNIKA
 • interaktivno gradivo z multimedijsko vsebino
 • sklop Raziskovanje je tudi potovanje v preteklost
 • Razvoj živih bitij – preberi in oglej si gradivo pod vsemi zavihki:

Če nimaš dostopa do e-gradiva, si oglej besedilo in slike v učbeniku za NIT (str. 96-98)

V zvezek prepiši naslednje besedilo in si ga zapomni:

 

RAZVOJ ŽIVIH BITIJ

Znanstveniki so ugotovili, da so se prva živa bitja na Zemlji razvila pred več miljardami let.

Prva živa bitja so nastala v morju. Bila so majhna, zgrajena iz ene same celice, nenavadnih oblik in brez ogrodja. Niso imela zob, kosti ali lupin. Njihova telesa so bila mehka, podobna današnjim meduzam.

Kasneje so se živa bitja prilagodila tudi življenju na kopnem. Dobila so trše zunanje dele telesa, spremenile so se okončine za gibanje, razvila so se pljuča za dihanje.

Človek se je razvil šele nedavno.

ŠPORT

TEMA Atletika – skok v daljino z mesta

CILJI

Učenec:

 • Izvaja skok v daljavo z mesta.
 • Meri dolžino svojih skokov in meritve zapiše.

NAVODILO ZA DELO

 1. Ogrej si telo z gimnastičnimi vajami tako kot v šoli (celo telo),
 1. Tehnika skoka v daljino z mesta (preberi in poskusi):
 • razkoračna stoja;
 • spustimo se v počep;
 • telo je nagnjeno naprej;
 • roke so v predročenju;
 • z rokama močno zamahnemo nazaj;
 • in nato naprej;
 • v istem trenutku se odrinemo z nogama in skočimo čim dlje.

 

Lahko si ogledaš tudi posnetek na spletu:

https://www.youtube.com/watch?v=RTWvvS7DtuE

 1. Skoki v daljino z mesta: vadi skoke.
 2. Merjenje: Izmeri si skoke.
 3. Zapiši meritve.

Označi najdaljšega. Ko pridemo v šolo, se bomo pogovorili o vaših rezultatih.

ŠPORT

Cilj:

Učenec izvaja skok v daljavo z mesta. Meri dolžino svojih skokov in meritve zapiše.

Tema:

Atletika – skok v daljino z mesta

Navodilo za delo:

Ogrej si telo z gimnastičnimi vajami tako kot v šoli (celo telo),

Tehnika skoka v daljino z mesta (preberi in poskusi):

 • razkoračna stoja;
 • spustimo se v počep;
 • telo je nagnjeno naprej;
 • roke so v predročenju;
 • z rokama močno zamahnemo nazaj;
 • in nato naprej;
 • v istem trenutku se odrinemo z nogama in skočimo čim dlje.

Lahko si ogledaš tudi posnetek na spletu:

https://www.youtube.com/watch?v=RTWvvS7DtuE

Skoki v daljino z mesta: vadi skoke.

Merjenje : Izmeri si skoke. Zapiši meritve. Označi najdaljšega. Ko pridemo v šolo, se bomo pogovorili o vaših rezultatih.

RAČUNALNIŠTVO (NIP)

Ker se tudi ta teden ne bomo srečali v računalniški učilnici, vam pošiljam nekaj navodil za pouk računalništva.

Tisti, ki ste bili prejšnji petek v šoli, se sigurno spomnite, da ste z učiteljico Gordano fotografirali zanimive kotičke Mislinje. V prihodnjih urah načrtujemo izdelavo razglednic Mislinje in potrebujemo čimveč različnih fotografij. Fotografije lahko posnameš s telefonom, tablico ali fotoaparatom. Če nimaš možnosti fotografiranja, nariši kakšno znamenitost Mislinje. Bomo potem skenirali in uporabili. Lahko pa tudi na en list papirja napišeš MISLINJA z zanimivimi črkami. Tudi različne napise bomo uporabili.

Da pa ne boš čisto pozabil-a programiranja, pa te vabim, da si v tem tednu vzameš nekaj časa in na spletni strani Ura za kodo https://hourofcode.com/si/learn rešiš eno aktivnost po lastni želji. Sporoči mi, kako ti je šlo.

(Skupno 358 obiskov, današnjih obiskov 1)