LUM-LUM

RISANJE:

Spomladansko opravilo.

CILJI:

Ponovijo že znane pojme v zvezi z risbo (točka – pika, črta – linija).

Navajajo se na sproščeno risanje po spominu in domišljiji.

Negujejo svoj osebni način likovnega izražanja.

Vrednotijo svoj likovni izdelek

AKTIVNOST:

Na prazen list nariši delo na vrtu spomladi. Riši samo z eno barvo. (barbica ali flomaster)

Uporabi samo črte in pike (črtna risba).

SLJ

PISNO SPOROČANJE

Zgodba ob nizu sličic

 

CILJI:

Natančno opazujejo niz sličic.

Iz dogajanja na slikah sklepajo na dogodke, ki so se zgodili najprej in nazadje.

Zapišejo svoje povedi o nizu slik.

Vrednotijo svoj zapis in ga izboljšujejo.

AKTIVNOST:

Učbeniku  strani 52 si dobro oglej zaporedje sličic. V ustreznem zaporedju tvori povedi in jih zapiši v zvezek.

(K vsaki sličici vsaj tri povedi. Naslov: ZBIRALNA AKCIJA  Upoštevaj kriterije pisanja.

MAT

NAŠ DENAR

CILJI:

Učenci spoznajo slovensko denarno valuto – evro in njen simbol.

Navajajo se na uporabo denarnih enot v vsakdanjem življenju.

Spoznajo mersko enoto za denar (evro) in njegove vrednosti.

Zapišejo vrednost z merskim številom in enoto.

AKTIVNOST:

V učbeniku na strani 85 so dobro oglej sličice in preberi izjave Lili in Bineta.

V zvezek zapiši izjave Lili in Bineta. Nekaj bankovcev in kovancev tudi nariši v matematični zvezek.

( Ne pozabi na naslov)

ZANIMIVO, IZZIVI

SLETNA STRAN ZA DODATNE VAJE, IGRE….

Izbiraj naloge, ki so ti zanimive in ki jih lahko sam rešuješ.

Sporoči nazaj katere so ti všeč in kako si uspešen.

https://interaktivne-vaje.si/

VAJA DELA MOJSTRA

Za morebitna vprašanja sva vam dosegljivi na elektronski pošti: lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si

Vesna.spegelj@guest.arnes.si

Ko se vrnemo v šolske klopi, bova naloge pregledali.

SAMOVREDNOTENJE

Vrednotimo svoje aktivnosti s semaforčkom ali zapisom povedi.

Zvezek nam služi kot dnevnik tekočega dela.

Razmišljamo o uspešnosti, morebitnih izboljšavah, SE ZNAMO POHVALITI in iščemo rešitve za izboljšave.

(Skupno 50 obiskov, današnjih obiskov 1)