1.in 2. ura SLJ

V zvezek za jezikovnost napiši naslov OPIS POKLICA in prepiši besedilo iz delovnega zvezka stran 45 (DOPOLNI IN POMNI).

 Razmisli in ustno odgovori na vprašanja v delovnem zvezku na strani 46 – 1. naloga.

 Preglej 2. nalogo in reši 3. nalogo.

Natančno in z razumevanjem preberi besedilo v modrem okvirju na strani 47.

 • Reši naloge na strani 48.

Ustno odgovori našim junakom na strani 48.

Izpolni dopolni in pomni na strani 49.

3. ura MAT

Reši naloge v delovnem zvezku, 4. del na straneh 58 in 59 – 6., 7.a in 7.c naloga.

Ko naloge rešiš, si jih preglej s pomočjo rešitev.

Na moji matematiki te čakajo naloge, pod zavihkom DN.

4. ura GUM

Po učbeniku in zvezku zapoj vse pesmi, ki smo se jih do sedaj naučili. Lahko si pesmi napišeš na listke in jih žrebaš. Tako dolgo, da boš ponovil vse.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Cilji: Učenec utrdi znanje iz sklopa Svet snovi – elektrika:

pozna različne energijske vire,

ve, kaj sestavlja električni krog in zna razložiti posamezne sestavne dele,

ve, kakšna je vloga stikala v električnem krogu,

ve, da nekatere snovi prevajajo električni tok, druge ne,

loči med prevodniki in izolatorji,

našteje prevodnike in izolatorje.

se zaveda nevarnosti elektrike.

Tema: Utrjevanje znanja – elektrika

Navodilo za delo:

Ustno ponovi snov o elektriki  po vprašanjih  za ponavljanje in utrjevanje  od 12. do 21. vprašanja.

Poišči na spletu interaktivne vaje :

https://interaktivne-vaje.si/

SPOZNAVANJE OKOLJA

NARAVOSLOVJE

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

ELEKTRIKA, SNOVI (4. r )

SKORAJ VSE O ELEKTRIKI

vaja           2. vaja

Rešuj vaji tako dolgo, da boš kviz rešil brez napak.

Želim ti uspešno reševanje kviza.

Ne pozabi na presenečenje za mamice, včeraj zapisano v zadnji priponki.

 Pod tabelo so zapisani odgovori na vprašanja UTRJEVANJA SNOVI. Preglej si zapisane odgovore. Pravilne odkljukaj, nepravilne popravi, nepopolne dopolni.

Sporoči mi, koliko pravilnih odgovorov si imel.

UTRJEVANJE SNOVI

REŠITVE

 1. Embalaže nevarnih snovi so  :
 • čistilo za WC ( DUCK)     nevarne snovi : natrijev hipoklorit, hidroksid  ( znak jedko,   znak nevarno za živa bitja v vodnem okolju)
 • čistilo za odstranjevanje vodnega kamna (W5)  nevarne snovi : sulfamidna kislina

( znak jedko)

 • abrazivno sredstvo za čiščenje ( ARF) nevarne snovi : fosfati  (znak pozor, nevarno ). . .
 1. Snovi v mojem domu:
 • trdne:  sladkor – papirnata embalaža

jabolka – steklena skleda

čokolada – plastična embalaža, papirnata embalaža, alu- folija . . .

 • tekoče :  čaj- čajnik

sirup – steklenica

kečap – plastenka . . .

 • plinaste: mešanica butana, propana – jeklenka za plin

                   deodorant ( FA ) – pločevinka

tehnični sprej ( WD-40 )- pločevinka . . .

 1. Ovojnina ali embalaža zaščiti predmet med prevažanjem, lahko polepša videz izdelka.
 2. Če voda v vodovodnih ceveh zmrzne, cevi počijo.
 3. Zmes soli in popra lahko ločimo tako, da ju najprej stresemo v vodo. V vodi se sol raztopi. To zmes precedimo skozi filter ( papirnato serveto). Na filtru ostane poper, slana voda odteče v posodo skozi cedilo. Slano vodo pustimo na toplem, da voda izhlapi. Na dno posode ostane sol.
 4. Divja odlagališča so nevarna, ker dež spira z nevarnih odpadkov strupene snovi v tla, te pronicajo v podtalnico. S škodljivimi snovmi se  zastrupijo rastline, živali  in tudi ljudje. Tako divja odlagališča onesnažujejo in zastrupljajo naravo.

NEMŠČINA (NIP)

Im Unterricht (pri pouku)

Včeraj si spoznal nemška poimenovanja za nekatere šolske predmete in dejavnosti, ki jih počneš pri pouku. Danes boš to še malce utrjeval/a.

 1. Pojdi na SPLETNI SLOVAR in poslušaj izgovorjavo vseh novih besed. Vpiši vsako besedo posebej, pritisni na zvočnik, poslušaj in ponovi (vsako besedo 3x).

https://sl.pons.com/prevod/nem%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina

pastedGraphic.png

 1. Pojdi na https://wordwall.net/resource/532141/tedesco/machst-du-der-schule in poveži tako, da vprašanje povlečeš k ustrezni dejavnosti.
 1. Wie gut bist du in Deutsch? (Kako dober/a si pri nemščini?)
  Slušna naloga se nahaja na naslednji strani. Avdio posnetek je v prilogi e-maila.

*Opomba: Erdkunde = Geografie (gre za isti predmet in dva različna poimenovanja  zemljepis=goegrafija)

 1. Najprej si poglej, kaj pomenijo kljukice – več kot jih je, boljši je učenec pri predmetu. Poslušaj posnetek in s kljukicami označi, kako uspešna sta deklica (Margarete) in deček (Max) pri različnih predmetih.
 2. Nato dopolni besedilo o Margarete. Pri katerih predmetih je zelo dobra, dobra, zadovoljivo dobra?
 3. *Za učence 5. razreda: Samostojno napiši podobno besedilo za Maxa.
(Skupno 900 obiskov, današnjih obiskov 1)