DANES JE MATERINSKI DAN. NE POZABI VOŠČITI SVOJI MAMICI IN JI IZROČITI VOŠČILNICO, KI SI JO NAREDIL PREJŠNJI TEDEN!

4. A 4. B

MATEMATIKA

Cilji:

Učenec utrjuje znanje – bere in zapiše števila do 10 000, nadaljuje dano zaporedje števil, števila zaokrožuje.

Tema: Utrjujemo

Navodilo za delo:

Reši naloge v delovnem zvezku, 4. del, stran 62 in 63.

Ko naloge rešiš, si jih pregledaš z rešitvami in po potrebi popraviš.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

TEMA Utrjevanje znanja

Učenec utrdi znanje iz sklopa Snovi :

– opredeli lastnosti snovi in jih razvršča,

– pozna lastnosti magnetov,

– ve, da nekatere snovi prevajajo električni tok, druge ne,

– ve, da se lastnosti snovi spreminjajo,

– pozna pomen simbolov za nevarne snovi,

– zna ustrezno ravnati z nevarnimi snovmi,

– pozna pomen ločenega zbiranja odpadkov,

– pozna nevarnost divjih odlagališč,

– ve, da se snovi shranjujejo v različnih posodah, pozna agregatna stanja vode ter njihove lastnosti.

NAVODILO ZA DELO

1. Danes boš znanje o snoveh ponovil na igriv način:

Pripravi si lističe z vprašanji oz. nalogami – vsak list napiši eno:

a) Poišči doma tri različne embalaže, na katerih znak označuje, da je snov v njej nevarna. Nariši embalažo, zapiši katera snov je v njej in preriši znak za nevarno snov.

b) Ugotovi, katera snov v tvojem domu je trdna, katera tekoča in katera plinasta. Za vsako zapiši, na kakšen način je shranjena.

c) Kakšen namen ima ovojnina ali embalaža ?

d) Kaj se zgodi, če pozimi voda zamrzne v vodovodnih ceveh?

e) Kako bi ločil zmes soli in popra?

f) Zakaj so divja odlagališča odpadkov lahko nevarna?

2. Na mizo si pripravi zvezek, pisalo in učbenik za NIT.

3. V sobi razpotegni vrvico in s ščipalkami za obešanje perila pripni lističe z vprašanji na vrvico.

4. Določi si čas (največ 45 minut), v katerem boš moral odgovoriti na vseh šest vprašanj.

5. Teci po 1. vprašanje, ga prinesi k svoji mizi in v zvezek zapiši odgovor s celo povedjo. Če odgovora ne znaš, si pomagaj z zapiski v zvezku ali z učbenikom za NIT.

6. Nesi 1. vprašanje nazaj, ga pripni na vrvico in nadaljuj z naslednjim vprašanjem.

7. Z delom končaš, ko odgovoriš na vsa vprašanja.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Cilji:

Učenec se zaveda, da razvojne spremembe potekajo zelo počasi.

Spozna, da so se živa bitja spreminjala skozi čas.

Tema: Razvoj živih bitij

Navodilo za delo:

Oglej si gradivo FOSILI na elektronskem gradivu Radovednih pet. Povezava:

https://www.radovednih-pet.si

Na Rokusovem e- gradivu izberi:

• 4. razred,

• predmet NARAVOSLOVJE in TEHNIKA

• interaktivno gradivo z multimedijsko vsebino

• 4. sklop Raziskovanje je tudi potovanje v preteklost

• Fosili – preberi in oglej si gradivo pod naslednjima zavihkoma:

Če nimaš dostopa do e-gradiva, si preberi besedilo in oglej slike v učbeniku za NIT,  str. 99-100.

V zvezek kar pod včerajšnji naslov (Razvoj živih bitij) prepiši naslednje besedilo in si ga zapomni:

Fosili (okamneli ostanki ogrodij živih bitij) nam dokazujejo, da se živa bitja skozi čas spreminjajo, nastajajo in izumirajo.

Danes na Zemlji živijo rastline in živali, ki jih nekoč ni bilo.

Na kaj bi pomislil, če bi v svojem kraju našel fosil školjke? (Odgovori!)

DRUŽBA 

TEMA Tudi mi lahko sodelujemo – boj proti virusu

CILJI

Učenci:

• Se seznanijo z nekaterimi pojmi, tujkami

• Vedo, kako lahko ravnajo.

• Se zavedajo medsebojne odvisnosti in pomembnosti, da se vsi držimo predpisanega.

• Razvijajo socialne kompetence.

NAVODILO ZA DELO

I. PREBERI

1. Kaj se dogaja?

Koronavirus je drastično spremenil naša življenja. V najbolj norih sanjah si nismo predstavljali, da lahko filmski prizori postanejo resničnost. Trenutno nam je edini cilj preživetje. Naenkrat smo ostali pred zaprtimi vrati šol. Kljub napovedanim spraševanjem, učenju in načrtom v ponedeljek nismo šli več v šolo.

2. Kako se je začelo?

V Vuhanu na Kitajskem so decembra 2019 zdravili več primerov pljučnic in odkrili, da jih povzroča nov virus.

V Sloveniji je bil prvi okužen 4. marca 2020.

3. Zakaj je tako nevaren?

∗ Ker se hitro širi.

∗ Ker lahko povzroči hudo bolezensko stanje.

∗ Ker ne poznamo zdravila in ne cepiva.

∗ Ker lahko zboli veliko ljudi naenkrat in vsem hkrati zdravniki ne morejo pomagati.

4. Preprečevanje okužbe. (Dolžnost vseh nas!)

o OSTANEMO DOMA.

o Redno si umivamo roke z milom in vodo.

o Ne dotikamo se oči, nosu in ust.

o Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake bolezni.

o Če zbolimo, zdravnika najprej pokličemo in se ravnamo po njegovih navodilih.

5. Besede, ki jih pogosto slišimo.

epidemija  =   nenaden izbruh in hitro širjenje kake nalezljive bolezni

pandemija   =   epidemija, ki zajema več držav, celin

 

virus   =   zelo majhen organizem, ki se razmnožuje le v živih celicah in povzroča nalezljive bolezni

koronavirus    =    vrsta virusa – ime izvira iz besede ‘corona’, ki v latinščini pomeni ‘krona’, to pa zaradi videza v obliki krone

SARS-CoV-2   =   ime novega virusa

COVID-19   =   bolezen, ki jo povzročata novi virus (ime je sestavljeno iz CO – corona; VI – virus; D disease (ang. izraz za bolezen); 19 – leto 2019)

respiratorna okužba   =   okužba dihal

respirator   =   naprava za ritmično prezračevanje pljuč bolniku, ki ne more dihati

  1. II. Vzemi zvezek za družbo.

Na prvo popolnoma prazno stran na sredino nariši model koronavirusa, kot ga lahko vidiš v različnih medijih (televizija, splet,…)

            n.pr. 

Iz risbe potegni toliko črt, kot boš napisal ključnih besed.

Ključne besede napiši na črte.

Za danes si gotov-a, delo bomo nadaljevali v petek.

DRUŽBA

Cilji:

Učenec  se seznani z nekaterimi pojmi, tujkami v zvezi z novim virusom. Ve, kako lahko ravna ob okužbi. Se zaveda medsebojne odvisnosti in pomembnosti, da se vsi držimo predpisanega. Razvija socialne kompetence.

Tema: Zgodba o koronavirusu

Navodilo za delo:

PREBERI naslednje besedilo:

Kaj se dogaja?

Koronavirus je drastično spremenil naša življenja. V najbolj norih sanjah si nismo predstavljali, da lahko filmski prizori postanejo resničnost. Trenutno nam je edini cilj preživetje. Naenkrat smo ostali pred zaprtimi vrati šol. Kljub napovedanim spraševanjem, učenju in načrtom v ponedeljek nismo šli več v šolo.

Kako se je začelo?

V Vuhanu na Kitajskem so decembra 2019 zdravili več primerov pljučnic in odkrili, da jih povzroča nov virus. V Sloveniji je bil prvi okužen 4. marca 2020.

Zakaj je tako nevaren?

∗ Ker se hitro širi.

∗ Ker lahko povzroči hudo bolezensko stanje.

∗ Ker ne poznamo zdravila in ne cepiva.

∗ Ker lahko zboli veliko ljudi naenkrat in vsem hkrati zdravniki ne morejo pomagati.

Preprečevanje okužbe. (Dolžnost vseh nas!)

o OSTANEMO DOMA.

o Redno si umivamo roke z milom in vodo.

o Ne dotikamo se oči, nosu in ust.

o Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake bolezni.

o Če zbolimo, zdravnika najprej pokličemo in se ravnamo po njegovih navodilih.

Besede, ki jih pogosto slišimo:

epidemija  =   nenaden izbruh in hitro širjenje kake nalezljive bolezni

pandemija   =   epidemija, ki zajema več držav, celin

virus   =   zelo majhen organizem, ki se razmnožuje le v živih celicah in povzroča nalezljive bolezni

koronavirus    =    vrsta virusa – ime izvira iz besede ‘corona’, ki v latinščini pomeni ‘krona’, to pa zaradi videza v obliki krone

SARS-CoV-2   =   ime novega virusa

COVID-19   =   bolezen, ki jo povzročata novi virus (ime je sestavljeno iz CO – corona; VI – virus; D disease (ang. izraz za bolezen); 19 – leto 2019)

respiratorna okužba   =   okužba dihal

respirator   =   naprava za ritmično prezračevanje pljuč bolniku, ki ne more dihati

Vzemi zvezek za družbo. Na prvo popolnoma prazno stran na sredino nariši model koronavirusa, kot ga lahko vidiš v različnih medijih (televizija, splet,…)

            npr.: 

Iz risbe potegni toliko črt, kot boš napisal ključnih besed (pomembnih podatkov, ki si jih danes spoznal z branjem besedila).

Ključne besede napiši na črte.

Za danes si gotov-a, delo bomo nadaljevali v petek.

MATEMATIKA

TEMA

Pisno deljenje z večkratniki števila 10

CILJI

Učenci:

• Pisno delijo z enomestnim številom in napravijo preizkus (tudi z ostankom).

• Pisno delijo z večkratniki števila 10 (brez ostanka).

• Poimenujejo člene posameznih računskih operacij.

• Pisno delijo z enomestnim številom v množici naravnih števil do 1000.

NAVODILO ZA DELO

1. Pregled včerajšnjega dela

2.  Če si imel več kot dve napaki, si na spodnji povezavi še enkrat poglej razlago in napake odpravi.

https://www.youtube.com/watch?v=b-LxoAvvelo

3. Odpri SDZ 3 na strani 84 in preberi besedila v oblačkih, nato poglej še razlago na spodnji povezavi

https://www.youtube.com/watch?v=kb5_Df6EmSs.

Reši SDZ 3 str. 85 nalogo 1.

RAZREDNA URA

Cilji:

Učenec poda učitelju povratno informacijo o pouku na daljavo.

Tema: Povratne informacije o pouku na daljavo

Navodilo za delo:

Trenutne razmere v svetu so nas pripeljale do tega, da se že nekaj časa ne moremo družiti v šoli. Ostati ste morali doma in se odgovorno lotiti šolskega dela z branjem mojih navodil in samostojnim opravljanjem zadolžitev. Nekateri potrebujete pomoč staršev, nekateri skorajda ne. Večkrat si mi svojo opravljeno nalogo že poslal-a preko računalnika ali telefona.

Danes želim, da malo razmisliš o našem »druženju« na daljavo.

V zvezek za družbo napiši naslov POUK NA DALJAVO in nariši mavrico:

Na svojo mavrico ne piši vprašanj, le s celo povedjo odgovori na vprašanja.

Svojo mavrico fotografiraj in mi jo pošlji.

Veselim se tvojih odgovorov, ki mi bodo v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju dela z vsemi vami.

RAZREDNA URA

Cilji:

Učenec poda učitelju povratno informacijo o pouku na daljavo.

Tema: Povratne informacije o pouku na daljavo

Navodilo za delo:

Trenutne razmere v svetu so nas pripeljale do tega, da se že nekaj časa ne moremo družiti v šoli. Ostati ste morali doma in se odgovorno lotiti šolskega dela z branjem mojih navodil in samostojnim opravljanjem zadolžitev. Nekateri potrebujete pomoč staršev, nekateri skorajda ne. Večkrat si mi svojo opravljeno nalogo že poslal-a preko računalnika ali telefona.

Danes želim, da malo razmisliš o našem »druženju« na daljavo.

V zvezek za družbo napiši naslov POUK NA DALJAVO in nariši mavrico:

Na svojo mavrico ne piši vprašanj, le s celo povedjo odgovori na vprašanja.

Svojo mavrico fotografiraj in mi jo pošlji.

Veselim se tvojih odgovorov, ki mi bodo v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju dela z vsemi vami.

ANGLEŠČINA

TEMA Izdelajmo družabno igro

NAVODILO ZA DELO

 

 1. Vzemi prazen list papirja in nanj nariši kvadratke/krogce. V vsakem kvadratku naj bo dovolj prostora za navodilo.
 1. V kvadratke vpiši navodila v angleščini. Npr. Do 10 star jumps ali Dance for 30 seconds. Več idej imaš spodaj. Ne pozabi napisati v prvi kvadratek Start in v zadnjega Finish.
 1. Ko igro dokončaš, se pojdi seveda igrat. Potrebuješ figurice za premikanje po listu in kovanec (ki naj bo glede na razmere dobro opran, lahko najdeš tudi kocko s 4 pikami). Če pade cifra, se prestaviš za eno polje, če glava za dva polja. Lahko uporabiš tudi barvno kocko in polja obarvaš. Glej primere na slikah (sliko povečaj).

 1. Na določenem polju moraš opraviti nalogo. Tisti, ki prvi pride na Finish, je zmagovalec.

Če želiš, svojo igro slikaj in mi sliko pošlji po mailu (mateja.trebec@guest.arnes.si). Shrani jo, da se bomo lahko igrali še v šoli.

SOME IDEAS

Jump 10 times. Turn around 4 times.
Clap your hands 3 times. Stomp your feet twice.
Kick your bottom five times. Touch something yellow.
Sing Happy Birthday in  a duck voice. Touch your toes 8 times.
Pull your left ear once. Pull your right ear twice.
Kick to the front with your left leg 4 times. Bend to the left 6 times.
Stretch. Walk on your toes for 10 seconds.
Take 7 steps backwards. Bend to the right 3 times.
Sing We Wish You A Merry Christmas. Hold in a tree position for 10 seconds.
Sit in a butterfly position for 15 seconds. Pretend to eat ice cream.
Pretend to eat spaghetti. Don’t smile for 10 seconds.
Pretend to be a professional ice skater. Dance like crazy for 30 seconds.
Whisper Hooray! 10 times. Pretend to be a monkey.
Say RED LORRY, YELLOW LORRY 5 times really fast. Pretend to be a dog.
Count from 10 to 0. Shake your body.

 

 1. NAVODILA POVEZANA Z OBRAVNAVANO SNOVJO

1) Zapis besed: Write

2) Navodila: Touch (dotakni se) something blue, point to(pokaži) something red, play tennis…

3) Poimenovanje besed (oblačila, pohištvo, živali, športi…): What’s this? + slika

4) Vprašanja (uporabljaj ZVEZEK):

 • When’s your birthday? (učenci preberejo vprašanje in na kratko odgovorijo: in May)
 • What’s your favourite number, colour, toy, season, month, day…?
 • How old are you?
 • Poimenovanje besed (sklopi): Name 4 animals, seasons, toys, summer clothes…
 • Poimenovanje besed na določeno črko (največ jih boste našli na B, S, C, T, R): C: car, cat, clock, cupboard,
 • Računi: What’s 6+2-5? (učenci preberejo račun na glas in povedo rešitev)

ANGLEŠČINA

TEMA Izdelajmo družabno igro

NAVODILO ZA DELO

 1. Vzemi prazen list papirja in nanj nariši kvadratke/krogce. V vsakem kvadratku naj bo dovolj prostora za navodilo.
 1. V kvadratke vpiši navodila v angleščini. Npr. Do 10 star jumps ali Dance for 30 seconds. Več idej imaš spodaj. Ne pozabi napisati v prvi kvadratek Start in v zadnjega Finish.
 1. Ko igro dokončaš, se pojdi seveda igrat. Potrebuješ figurice za premikanje po listu in kovanec (ki naj bo glede na razmere dobro opran, lahko najdeš tudi kocko s 4 pikami). Če pade cifra, se prestaviš za eno polje, če glava za dva polja. Lahko uporabiš tudi barvno kocko in polja obarvaš. Glej primere na slikah (sliko povečaj).

 1. Na določenem polju moraš opraviti nalogo. Tisti, ki prvi pride na Finish, je zmagovalec.

Če želiš, svojo igro slikaj in mi sliko pošlji po mailu (mateja.trebec@guest.arnes.si). Shrani jo, da se bomo lahko igrali še v šoli.

SOME IDEAS

Jump 10 times. Turn around 4 times.
Clap your hands 3 times. Stomp your feet twice.
Kick your bottom five times. Touch something yellow.
Sing Happy Birthday in  a duck voice. Touch your toes 8 times.
Pull your left ear once. Pull your right ear twice.
Kick to the front with your left leg 4 times. Bend to the left 6 times.
Stretch. Walk on your toes for 10 seconds.
Take 7 steps backwards. Bend to the right 3 times.
Sing We Wish You A Merry Christmas. Hold in a tree position for 10 seconds.
Sit in a butterfly position for 15 seconds. Pretend to eat ice cream.
Pretend to eat spaghetti. Don’t smile for 10 seconds.
Pretend to be a professional ice skater. Dance like crazy for 30 seconds.
Whisper Hooray! 10 times. Pretend to be a monkey.
Say RED LORRY, YELLOW LORRY 5 times really fast. Pretend to be a dog.
Count from 10 to 0. Shake your body.
 1. NAVODILA POVEZANA Z OBRAVNAVANO SNOVJO

1) Zapis besed: Write

2) Navodila: Touch (dotakni se) something blue, point to(pokaži) something red, play tennis…

3) Poimenovanje besed (oblačila, pohištvo, živali, športi…): What’s this? + slika

4) Vprašanja (uporabljaj ZVEZEK):

 • When’s your birthday? (učenci preberejo vprašanje in na kratko odgovorijo: in May)
 • What’s your favourite number, colour, toy, season, month, day…?
 • How old are you?
 • Poimenovanje besed (sklopi): Name 4 animals, seasons, toys, summer clothes…
 • Poimenovanje besed na določeno črko (največ jih boste našli na B, S, C, T, R): C: car, cat, clock, cupboard,
 • Računi: What’s 6+2-5? (učenci preberejo račun na glas in povedo rešitev)

NEMŠČINA (NIP)

Navodila za delo:

Tvoja naloga za danes je, da vzameš zvezek in večkrat ponoviš, kar smo se že učili (torej samo ustno):

predmeti, ki so v učilnici;

šolske potrebščine;

kaj počneš s posameznimi šolskimi potrebščinami (Ich farbe. Ich lese. ….)

števila do 20

ponovi igrače

ponovi besede, s katerimi igrače opišemo

opiši igrače

Potem pa prosi očeta, da te malo povpraša. Mamico pa pusti, da si malo odpočije, saj ima praznik.

Učiteljica Leja

 

DRUŽBA – rešitve za sredo, 18. 3. 2020

 1. 1. Kaj vse onesnažuje okolje?

Okolje onesnažuje kmetijstvo, industrija (tovarne) in promet.

 1. 2. V obliki tabele predstavi, koliko časa potrebujejo papir, pločevinka, žvečilni gumi, plastenka in steklenica, da se razgradijo.
Snov/ predmet: Čas razgradnje:
papir 3 mesece
pločevinka 10 let
žvečilni gumi 5 let
plastenka 1000 let
steklenica 4000 let
 1. 3. Kaj so odpadki?

Odpadki so hrana in izdelki, ki jih ne moremo ali ne želimo več uporabljati.

 1. 4. Kaj pomeni recikliranje odpadkov? Nariši znak.

Recikliranje je predelava že uporabljenih stvari. 

Mednarodni znak za recikliranje: 

 1. 5. Čemu so namenjeni ekološki otoki?

Ekološki otoki so namenjeni ločenemu zbiranju odpadkov, ki jih lahko recikliramo.

 1. 6. Ali lahko sami vplivamo na zmanjšanje onesnaženosti okolja? Napiši tri predloge, kaj konkretno lahko storiš ti.

Na primer (tvoji odgovori so seveda lahko povsem drugi):

 • Preverim, ali sem odpadek vrgel v pravi koš/ zabojnik,
 • Ponovno uporabim plastenko.
 • V trgovino nesem košaro, da ne kupim plastične vreče.
 • Imam vrečo iz blaga za sadje in zelenjavo. Tako v trgovini ne vzamem plastične vrečke za sadje in zelenjavo.
 • Iz odpadnih stvari si izdelam igračo / lonček za pisala/ …
 • Preden nekaj kupim, premislim, ali to res potrebujem.
 • Ne žvečim žvečilnega gumija, ker potrebuje res veliko časa, da se razgradi….
(Skupno 535 obiskov, današnjih obiskov 1)