ŠPO

Naravne oblike gibanja.

 

 

CILJI:

Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.

Zadovoljijo potrebo po gibanju.

Razvijajo koordinacijo celega telesa.

Ustrezno ravnajo z različni športnimi pripomočki. (prosta izbira)

ü  AKTIVNOSTI:

Čim več se gibaj v naravi. Obišči bližji gozd, opazuj spremembe, raziskuj,

Glede na razmere lahko naredi sneženega moža-J

Če vreme ne dopušča gibanja v naravi naredi vaje otroške joge-PRILOGA

 

GUM

Pesem: POTOČEK

 

 

CILJI:

Naučijo se pesem in jo doživeto pojejo.

 

ü  AKTIVNOSTI

S pomočjo posnetka, ki je v prilogi se nauči-ponovi pesem Potoček. Najbolje bo, da uporabiš metodo pripevanja.

Pesem večkrat poslušaj in poskušaj zraven zapeti in gibalno ponazoriti.

V zvezek napiši naslov pesmi POTOČEK in ilustriraj vsebino pesmi.

Izbrano pesmico zapoj staršem. Če imaš možnost, mi pošlji posnetek.

MAT

Naš denar

CILJI:

Učenci spoznajo slovensko denarno valuto – evro in njen simbol.

 

Navajajo se na uporabo denarnih enot v vsakdanjem življenju.

 

Spoznajo mersko enoto za denar (evro) in njegove vrednosti.

 

Zapišejo vrednost z merskim številom in enoto.

 

ü  AKTIVNOSTI

Samostojno reši naloge v delovnem zvezku na strani 86.

Izdelaj svojo denarnico in denar. V denarnici naj bo 100 evrov.J (Uporabi nekoliko trši papir-bankovci, kovanci)

SLJ

Razumem prebrano

Umetno gnezdo za malo uharico

CILJI:

Glasno ali šepetajoče berejo besedilo. Utrjujejo TEHNIKO branja in bralno RAZUMEVANJE.

 

Vrednotijo svojo bralno zmožnost in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali.

 

Postavljajo vprašanja in nanje odgovarjajo.

 

 

 

 

ü  AKTIVNOSTI

V učbeniku na strani 57 VEČKRAT preberi besedilo. Zapiši pet vprašanj in nanje odgovori.

ZANIMIVO, IZZIVI

SLETNA STRAN ZA DODATNE VAJE, IGRE….           

Izbiraj naloge, ki so ti zanimive in ki jih lahko sam rešuješ.

Sporoči nazaj katere so ti všeč in kako si uspešen.

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

BRANJE MALO DRUGAČE-priloga

10 MINUT JOGE-PRILOGA

VAJA DELA MOJSTRA

Za morebitna vprašanja sva vam dosegljivi na elektronski pošti:

lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si

Vesna.spegelj@guest.arnes.si

Ko se vrnemo v šolske klopi, bova naloge pregledali.

 

ANGLEŠČINA

Tema: Kakšne barve so živali?

Cilji: ponovitev besedišča za barve

       ponovitev besedišča za živali

Gibalna pesmica HAPPY DANCE

Poslušaj pesmico in se zraven razmigaj.

PESMICA O BARVAH

Poslušaj pesmico o barvah WHAT ‘ S YOUR FAVOURITE COLOUR?

POIMENUJ BARVE

Izberi 8 barvic in poimenuj njihovo barvo. (It ‘ s blue.     It ‘ s red.     It ‘ s yellow.)

Interaktivna vaja: FIND THE WAY        

Poslušaj in klikni na ustrezno barvo, da najdeš pot.

KAKŠNE BARVE SO ŽIVALI?

V zvezku poišči stran, kjer imaš narisane živali in jih poimenuj. Dodaj tudi kakšne barve so. (It ‘ s a brown dog.     It ‘ s a black cat.     It ‘ s a white bear.     

Interaktivna vaja: LISTEN AND COLOUR   

Poslušaj in nato pobarvaj sliko.

Poišči še kakšno zanimivo pesmico o BARVAH in mi jo posreduj na moj naslov.

Vaša sošolka Živa je našla tole pesmico ROCK SCISSORS PAPER.  Poslušaj jo in se po angleško igraj »kamen-škarje-list«.

  Pri gibalni pesmici se ti lahko pridružijo ostali družinski člani!

ZA ODPIRANJE SPLETNIH NASLOVOV: 

na tipkovnici hkrati stisneš tipko Ctrl in klikneš na odebeljen zapis pesmice oz. vaje!

(Skupno 60 obiskov, današnjih obiskov 1)