ŠPO

Naravne oblike gibanja

CILJI:

·         Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.

·         Zadovoljijo potrebo po gibanju.

·         Razvijajo koordinacijo celega telesa.

·         Ustrezno ravnajo z različni športnimi pripomočki. (prosta izbira)

ü  AKTIVNOST:

Izberi aktivnost v naravi, ki ti je najljubša. (sprehodi, lovljenje, igra z žogo, kolebnica, gumitvist, zbijanje kamenčkov..)

MAT

Računamo z denarjem

 

CILJI:

·         Navajajo se na uporabo denarnih enot v vsakdanjem življenju.

·         Spoznajo mersko enoto za denar (evro) in njegove vrednosti.

·         Zapišejo vrednost z merskim številom in enoto.

·         Računajo z denarjem.

 

ü  AKTIVNOST:

Reši naloge v delovnem zvezku na strani 87 in 88.  Igraj se trgovino s svojim izdelanim denarjem. Pri igri vlog prosi za pomoč starejšo sestro ali brata, mamico in očka. (Razdelite si vloge in igra vlog se lahko začne J. Lastna ustvarjalnost ne pozna meja.)

 

SLJ

 

Pisno sporočanje

 

CILJI

Utrjujejo pisanje z malimi pisanimi črkami.

Zapišejo svoje povedi o delu enega dne.

 

Vrednotijo svoj zapis in ga izboljšujejo. Kriteriji pisanja. (oblika, velika začetnica, ločila, napake)

 

ü  AKTIVNOST:

Opiši svoj delovni dan. Upoštevaj kriterije pisanja in veliko začetnico. Piši kratke povedi.

Spremljaj svoj napredek pisnega sporočanja.J

 

SPO

 

Naš mali projekt

 

CILJI:

Znajo s poskusi ugotoviti, da mlade rastline lahko zrastejo iz semen, čebulic, gomoljev, potaknjencev.

Znajo dokazati, da rastline potrebujejo za rast zrak, vodo z rudninskimi snovmi in svetlobo.

Eksperimentirajo in napovedujejo.

Iščejo podobnosti in razlike med semeni.

Povezujejo vzrok s posledico (zato, ker).

Znajo se za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti.

ü  AKTIVNOST:

Po navodilih učbenika na strani 61 izdelaj škatlo. (Prvi oblaček, škatla z fižolom).

ZANIMIVO, IZZIVI

SPLETNA STRAN ZA DODATNE VAJE, IGRE….    

Izbiraj naloge, ki so ti zanimive in ki jih lahko sam rešuješ.

Sporoči nazaj katere so ti všeč in kako si uspešen.

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

NALOGE O PROMETNI VARNOSTI-PASAVČEK OPOZARJA

https://www.avp-rs.si/preventiva/prometna-vzgoja/ucenje-na-daljavo/

VAJA DELA MOJSTRA

Za morebitna vprašanja sva vam dosegljivi na elektronski pošti:

lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si, 031 866 321

Vesna.spegelj@guest.arnes.si

Ko se vrnemo v šolske klopi, bova naloge pregledali.

(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)