2. A 2. B

SLOVENSKI JEZIK

M. LEAF: ZGODBA O FERDINANDU

Cilji:

 • Berejo zgodbo in jo doživljajo na besedni in slikovni ravni.
 • Razvijajo zmožnost identifikacije s književno osebo.
 • Samostojno nadaljujejo zgodbo.

Naloga:

 • V berilu na stani 88, 89 preberi trikrat glasno ali šepetajoče odlomek zgodbe.
 • Kaj meniš, kaj se je zgodilo potem? Pripoveduj nadaljevanja zgodbe.
 • Na spodnji povezi najdeš kratko knjigo, kjer spoznaš Ferdinanda. Preberi jo.

https://fliphtml5.com/fvba/dfzv/basic?fbclid=IwAR1EFYC7X4XBq1G4U8MD0hkF_gyT-SD3XMERem9QOLcDHiJKtWMxmyLIo1M

 

 

 

ANGLEŠČINA

Tema: Kakšne barve so živali?

Cilji: ponovitev besedišča za barve

ponovitev besedišča za živali

 

Gibalna pesmica HAPPY DANCE

Poslušaj pesmico in se zraven razmigaj.

PESMICA O BARVAH

Poslušaj pesmico o barvah WHAT ‘ S YOUR FAVOURITE COLOUR?

POIMENUJ BARVE

Izberi 8 barvic in poimenuj njihovo barvo. (It ‘ s blue.     It ‘ s red.     It ‘ s yellow.)

Interaktivna vaja: FIND THE WAY        

Poslušaj in klikni na ustrezno barvo, da najdeš pot.

KAKŠNE BARVE SO ŽIVALI?

V zvezku poišči stran, kjer imaš narisane živali in jih poimenuj. Dodaj tudi kakšne barve so. (It ‘ s a brown dog.     It ‘ s a black cat.     It ‘ s a white bear.    

Interaktivna vaja: LISTEN AND COLOUR   

Poslušaj in nato pobarvaj sliko.

Poišči še kakšno zanimivo pesmico o BARVAH in mi jo posreduj na moj naslov.

Sošolka Tia je našla pesmico THE ZOO SONG. Lahko jo poslušaš.

LIKOVNA UMETNOST

RISANJE: VRSTE LINIJ

Cilji:

 • Ponovijo vrste črt-linij (ravna, kriva, lomljena, kratka, dolga, vodoravna, navpična, poševna).
 • Pridobivajo si občutek za vključevanje likovnega motiva v izbranem formatu.
 • Doživeto in domiselno narišejo likovni motiv.
 • Navajajo se na vztrajnost.

Naloga:

 • Vzemi črno barvico. V  zvezek za slovenščino ali na bel list nariši velikega bikca Ferdinanda. Nič ne barvaj, risbo izpolni samo z različnimi črtami.

SLOVENSKI JEZIK

M. LEAF: ZGODBA O FERDINANDU

Cilji:

 • Berejo zgodbo in jo doživljajo na besedni in slikovni ravni.
 • Razvijajo zmožnost identifikacije s književno osebo.
 • Samostojno nadaljujejo zgodbo.

 

Naloga:

 • V berilu na stani 88, 89 preberi trikrat glasno ali šepetajoče odlomek zgodbe.
 • Kaj meniš, kaj se je zgodilo potem? Pripoveduj nadaljevanje zgodbe.
 • Na spodnji povezi najdeš kratko knjigo, kjer spoznaš Ferdinanda. Preberi jo.

 

https://fliphtml5.com/fvba/dfzv/basic?fbclid=IwAR1EFYC7X4XBq1G4U8MD0hkF_gyT-SD3XMERem9QOLcDHiJKtWMxmyLIo1M

SPOZNAVANJE OKOLJA

SPOZNALI SMO,    PREVERIM SVOJE ZNANJE

Cilji:

 • Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje.
 • Prepoznajo pomladanske cvetlice in njihove značilnosti.

Naloga:

 • V učbeniku na strani 62 ter v priponki (PowerPoint), ki so jo dobili starši, ponovi, kaj si spoznal o pomladi. >>> POMLAD
 • Ustno odgovori na spodnja vprašanja.

Če na kakšno vprašanje še ne znaš odgovoriti, si pomagaj  z:

 • zvezkom za SPO,,
 • učbenikom za SPO (str.56-62).

 Da bo učenje bolj zabavno, uporabi fit aktivno metodo Perilo:

 • Starši ti naj pripravijo listke s vprašanji. Lahko ti skopirajo tudi moj predlog. Pripravi si zvezek za SPO, kamor boš pisal odgovore.
 • Določi si časovni okvir, v katerem predvidevaš, da boš odgovoril na vsa vprašanja. Zato si pripravi štoparico.
 • V sobi ali drugem prostoru si razpotegni vrvico in pripravi ščipalke. Lističe z vprašanji (nalogami) pripni na vrvico (lahko pripneš tudi na zavese, odejo, prt,..).
 • Na pritisk štoparice odidi po prvi listič in se vrni k svoji delovni površini. Zapiši odgovore v zvezek. Zapiši številko vprašanja (naloge) in odgovori s celimi povedmi.
 • Nato se odpravi po naslednji listič, vse dokler jih ne zmanjka.
 • S pomočjo rešitev preveriš svoje zapiske.
 • Če imaš odgovor napačen, ga prečrtaj in zapiši pravilnega.
 • PETEK 27-3-20

LIKOVNA UMETNOST

RISANJE: VRSTE LINIJ

 

Cilji:

 • Ponovijo vrste črt-linij (ravna, kriva, lomljena, kratka, dolga, vodoravna, navpična, poševna).
 • Pridobivajo si občutek za vključevanje likovnega motiva v izbranem formatu.
 • Doživeto in domiselno narišejo likovni motiv.
 • Navajajo se na vztrajnost.

 

Naloga:

 • Vzemi črno barvico. V  zvezek za slovenščino ali na bel list nariši velikega bikca Ferdinanda. Nič ne barvaj, risbo izpolni samo z različnimi črtami.
 • Fotografijo risbe pošlji učiteljici.

 

 

 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

SPOZNALI SMO,    PREVERIM SVOJE ZNANJE

Cilji:

 • Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje.
 • Prepoznajo pomladanske cvetlice in njihove značilnosti.

 

Naloga:

 • V učbeniku na strani 62 ter v priponki (PowerPoint), ki so jo dobili starši, ponovi, kaj si spoznal o pomladi. >>>POMLAD
 • Ustno odgovori na spodnja vprašanja.

Če na kakšno vprašanje še ne znaš odgovoriti, si pomagaj  z:

 • zvezkom za SPO,,
 • učbenikom za SPO (str.56-62).

 

Da bo učenje bolj zabavno, uporabi fit aktivno metodo Perilo:

 • Starši ti naj pripravijo listke s vprašanji. Lahko ti skopirajo tudi moj predlog. Pripravi si zvezek za SPO, kamor boš pisal odgovore.
 • Določi si časovni okvir, v katerem predvidevaš, da boš odgovoril na vsa vprašanja. Zato si pripravi štoparico.
 • V sobi ali drugem prostoru si razpotegni vrvico in pripravi ščipalke. Lističe z vprašanji (nalogami) pripni na vrvico (lahko pripneš tudi na zavese, odejo, prt,..).
 • Na pritisk štoparice odidi po prvi listič in se vrni k svoji delovni površini. Zapiši odgovore v zvezek. Zapiši številko vprašanja (naloge) in odgovori s celimi povedmi.
 • Nato se odpravi po naslednji listič, vse dokler jih ne zmanjka.
 • S pomočjo rešitev preveriš svoje zapiske.
 • Če imaš odgovor napačen, ga prečrtaj in zapiši pravilnega.
 • PETEK 27-3-20

 

(Skupno 191 obiskov, današnjih obiskov 1)