ŠPO

Gibanje v naravi.

CILJI:

Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.

Zadovoljijo potrebo po gibanju.

Razvijajo koordinacijo celega telesa.

Ustrezno ravnajo z različni športnimi pripomočki. (prosta izbira)

AKTIVNOST:

Učenci izvajajo različne aktivnosti v naravi. Spremljajo svoj napredek.

SLJ

Pravljica na obisku

BIKEC FERDINAD

  

CILJI:

doživljajo interpretativno prebrano pravljico;

ob besedilih spoznavajo in opazujejo razlike med svetom, v katerem živijo, in domišljijskim svetom v umetnostnem besedilu;

prepoznavajo prvine pravljice: formalni začetek in konec, preteklik, za pravljico značilni pripovedni ton;

AKTIVNOSTI:

Prosi starše, starejše brate ali sestre, da ti preberejo pravljico na povezavi: https://online.fliphtml5.com/fvba/dfzv/?fbclid=IwAR1QYOnNAQitesPCAGHl0qwdyK_iO7Rr0wols7eCmq9mB9RmNwZwQysvLF8#p=3

če imaš morda tudi risanko o BIKCU FERDINADU si jo oglej, da boš videl, če se kaj razlikuje od pravljice,

ko preberete pravljico, v brezčrtni zvezek napiši naslov pravljice in ilustriraj dogodek, ki ti je bil najbolj všeč.

SPO

Opazovalni sprehod.

CILJI:

Znajo spremljati in opisovati vremenske pojave in jih povezati s spremembami v naravi,

Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in okolja,

vedo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave,

znajo poiskati razlike in podobnosti med rastlinami in živalmi,

AKTIVNOSTI:

Pojdi na sprehod v naravo.

Nariši spremembe, ki jih opaziš.

Bodi pozoren na živali, rastline, vreme, delo ljudi.

Bodi čim bolj izviren.

ZANIMIVO, IZZIVI

SLETNE STRAN ZA DODATNE VAJE, IGRE….

Izbiraj naloge, ki so ti zanimive in ki jih lahko sam rešuješ.

Sporoči nazaj katere so ti všeč in kako si uspešen.

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

PESMICE IN PRAVLJICE

https://pancek.si/pravljice/category/44

RAZVIJANJE ROČNIH SPRETNOSTI-LASTNO USTVARJANJE

https://www.youtube.com/watch?v=C9i9Rl2Ed3A

Vrednotimo svoje aktivnosti s semaforčkom ali zapisom povedi.

Zvezek nam služi kot dnevnik tekočega dela.

Razmišljamo o uspešnosti, morebitnih izboljšavah, SE ZNAMO POHVALITI in iščemo rešitve za izboljšave.

(Skupno 43 obiskov, današnjih obiskov 1)