GUM:

Pesem ima MELODIJO in RITEM

1.V zvezek za GUM preriši miselni vzorec.

 

  2. S pomočjo Lilibi zapoj vse pesmi, katere si se naučil v tem šolskem letu.

 

SLJ  OPIS POTI  (tvorjenje neumetnostnega besedila)

Izberi si eno pot, ki si jo v petek opisal svojim staršem.  Da ti bo lažje,  si pomagaj s svojim miselnim vzorec in na podlagi tega zapiši pot.

Npr. Moja pot do šole Najprej se odpravim naravnost do konca našega dvorišča. Nato….Potem… Kasneje… Če približno 100 metrov… Pazi, da ne boš na začetku povedi uporabljal iste besede.

Ko boš napisal/-a, si privošči manjši odmor za to, da narediš 10 počepov, 10 poskokov in stojo na lopaticah ter spiješ kozarec vode. Ne pozabi mi popoldan poslati fotografijo  zapisa.

MAT PONAVLJANJE

Naloge rešuj v zvezek. Piši samo račune in odgovore oz. rešitve.

1. V sobi so 4 mize, na vsaki je 9 knjig.

    Koliko je vseh knjig?

2. V trgovini je 7 polic. Na vsako polico je prodajalka postavila 10 kozarcev.

    Koliko je vseh kozarcev?

3. V shrambi je na 5 policah 30 kg moke. Na vsaki polici je enaka količina moke.

    Koliko kg moke je na vsaki polici?

4. V vreči je 80 kg krompirja. Na mesec ga porabimo 10 kg.

    Koliko mesecev bomo imeli krompir?

5. V gledališče je odšlo 100 otrok. Zasedli so 10 vrst v gledališču.

    Koliko otrok je sedelo v eni vrsti, če so vse vrste imele enako število sedežev?

6. Otroci tekmujejo v branju. Brali so 5 dni. Metka je prebrala vsak dan 8 strani, Janko 9 strani in Miha 6 strani.

Koliko strani je prebral vsak?

Kdo je zmagovalec?

7. Izračunaj, koliko nog imajo živali. Napiši račune.

6 rac:  _________________________

9 krav:  ________________________

10 petelinov:  ___________________

8 pajkov:  ______________________

7 pikapolonic:  __________________

8. Na vrtu je v 9 vrstah posajenih 63 tulipanov.

    Koliko tulipanov je v eni vrsti?

9. Matej ima 8 zajčnikov in v vsakem 7 zajcev. Jure ima 7 zajčnikov in v vsakem 8 zajcev.

    Kdo ima več zajcev?

10. Oče je star 40 let. Ana je štirikrat mlajša od njega.

      Koliko je stara Ana?

11. 45 cm traku razrežemo na 9 enakih delov.

      Koliko cm meri en del traku?

12. Pia ima 7 bonbonov, Jure pa jih ima osemkrat več.

      Koliko bonbonov ima Jure?

13. V vreči je 27 kroglic. Pravično jih razdeli med 9 otrok.

      Koliko kroglic dobi vsak?

14. Napiši besedilni nalogi za računa:

      9 ⋅ 7 =

      72 : 8 =

Bravo! Odmor za malico. 😊

SLJ  JURE, JURČEK  (manjšalnice ali pomanjševalnice)                                                                                 

Malo sonce je sonček, mali Jure je Jurček, mala trobenta je trobentica… Kot si že ugotovil se boš sedaj posvečal stvarem , ki so majhne. Če nekaj v slovenskem jeziku pomanjšamo, pravimo, da je ta beseda pomanjševalnica kot npr. ptička, psiček, punčka, mizica.

V DZ str. 49 preberi 1. nalogo, nato reši 2. in 3.

SPO DOMAČA POKRAJINA

Pogovor s starši (Če nimaš trenutno nimaš njihove pomoči, preberi vprašanja in odgovore spodaj.)

V kateri pokrajini živimo mi? Katere so sosednje pokrajine? Kaj je značilno za našo pokrajino? Česa je veliko; česa je manj?

Kje so naselja? Kakšna so naselja v naši pokrajini – velika/majhna/gručasta/dolga/

obcestna? Poimenujte nekatera naselja.

Kje pelje cesta ali železnica? Ali cesta povezuje le kraje v naši pokrajini ali je avtocesta,

ki povezuje pokrajine?

Kje tečejo reke, potoki? Kakšne so reke? Ali so čeznje zgrajeni mostovi?

Ali je v naši pokrajini veliko gozdov, polj, njiv, travnikov, pašnikov, vinogradov? Zakaj?

Ali je v naši pokrajini veliko kmetij? Ali se na kmetijah ukvarjajo predvsem s poljedelstvom

ali predvsem z živinorejo?

Ali je v naši pokrajini razvita industrija? Katera?

Kje so zaposleni ljudje? Ali je večina ljudi zaposlenih v domači pokrajini, ali se vozijo v

druge pokrajine? Zakaj? Ali ljudje potrebujejo veliko časa, da se prepeljejo iz domače

pokrajine v sosednjo? Koliko približno?

Kratki odgovori: Štajerska; Koroška,  gozdovi, hribovito površje,  doline, veliko je gozda, naselja so v ravninske delu, nekatera po tudi ne  npr. Završe, manjša naselja, kraji, malo je mest; nekatera naselja so Srenji Dolič, Mislinja, Dovže, Paka, …; cesta pelje v dolini, železnice ni, so pa še ostanki le te; kraje povezujejo ceste, avtoceste ni; reke tečejo po dolinah, pritoki pa se zlivajo v njih; čez reke in potoke so zgrajeni mostovi; v naši pokrajini je veliko gozdov, tudi polj njiv travnikov, toda zelo malo sadovnjakov in ni vinogradov, ker ni dovolj toplo področje; ljudje se na kmetijah ukvarjajo z živinorejo in poljedelstvom; industrije ni veliko razen v večjih mestih  Velenje  – Gorenje; ljudje so večinoma zaposleni v domači pokrajini v Velenju, Slovenj Gradcu ; vožnja do službe jim vzame 20 – 30 min časa.

DU 55 Preberi besedilo v učbeniku in si oglej fotografije različnih pokrajin

Pazi – griček je nižja vzpetina; hrib višja vzpetina kot grič;  gora najvišja vzpetina. Zadnja fotografija je slikana v Slovenskih Konjicah, kjer imamo na gričkih veliko vinogradov in sadovnjakov.

 

(Skupno 672 obiskov, današnjih obiskov 1)