GUM

CILJI:

Ponovijo pesmico Mali zvonček

AKTIVNOST

Izbrano pesmico zapoj staršem. Če imaš možnost, mi pošlji posnetek.

Ritmično spremljajo pesmico z lastnim telesom. (lastno ustvarjanje, gibalna ponazoritev ali križno gibanje)

SLJ

PRIMERJAM LASTNOSTI 

CILJI:

Glasno ali šepetajoče berejo povedi.

Povzamejo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost.

AKTIVNOST:

V učbeniku na strani 61 preberi povedi. Primerjaj lastnosti.

V  zvezek reši spodnjo nalogo.  Za vsako vprašanje zapiši tri svoje povedi po zgledu v učbeniku.

MAT

PONOVIMO-UTRDIMO

Števila do 100

CILJI:

Poznajo števila do 100, poznajo stotični kvadrat.

Poznajo in razumejo besede; desetica, enica, vrsta, stolpiček, predhodnik, naslednik

ATIVNOST:

Izderi število iz stotičnega kvadrata, ki je večje od 20 in se predstavi.

Povedi zapisuj v zvezek. V povedih uporabi naslednje besede; desetica, enica, vrsta, stolpiček, predhodnik, naslednik.

Np: Sem število 65. Imam 6 desetic in 5 enic. Sem predhodnik števila 66 in naslednik števila 64. Stojim v –vrsti in —stolpičku. (Lahko si pomagaš s stotičnim kvadratom, če ne gre brez ☺)

Med delom naredi toliko POSKOKOV kolikor ima tvoje število enic.☺

SPO:

SPOMLADANSKE CVETLICE

CILJI:

Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in okolja

AKTIVNOST:

Preizkusi svoje znanje spomladanskih cvetlic.

Reši uganke, ki so v priponki (Sorine uganke o spomladanskih cvetlicah). >>> SORINE UGANKE O SPOMLADANSKIH CVETLICAH

(OPAZUJ, PREIZKUŠAJ, RAZISKUJ)

VAJA DELA MOJSTRA, ČE MOJSTER NAREDI VAJO.

Za morebitna vprašanja sva vam dosegljivi na elektronski pošti:

lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si, tel.031866321

Vesna.spegelj@guest.arnes.si

ZANIMIVO, IZZIVI

SLETNE STRAN ZA DODATNE VAJE, IGRE….

Izbiraj naloge, ki so ti zanimive in ki jih lahko sam rešuješ.

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

PESMICE IN PRAVLJICE

https://pancek.si/pravljice/category/44

RAZVIJANJE ROČNIH SPRETNOSTI-LASTNO USTVARJANJE

https://www.youtube.com/watch?v=C9i9Rl2Ed3A

SAMOVREDNOTENJE

Vrednotimo svoje aktivnosti s semaforčkom ali zapisom povedi.

Zvezek nam služi kot dnevnik tekočega dela.

Razmišljamo o uspešnosti, morebitnih izboljšavah, SE ZNAMO POHVALITI in iščemo rešitve za izboljšave.

 

ANGLEŠČINA

Tema: Iščemo rime o živalih

Cilji: ponovitev besedišča za živali

        utrjevanje naučenega besedišča

Gibalna pesmica: BABY SHARK DANCE

Iščimo RIME

V zvezek si nariši spodnjo tabelsko sliko. Živali poimenuj in poskusi »prebrati« rime.

 

Če najdeš še kakšno angleško rimo, mi jo lahko pošlješ.

(Skupno 156 obiskov, današnjih obiskov 1)