6. A 6. B

TJA

Pogledala sem, kako ste reševali Kahoot kviza in ugotovila, da vam je šlo dokaj dobro. Kviz meri, kako hitro odgovorite na vprašanja in kaže, da ste v veliki večini napačno odgovorili tam, kjer si niste vzeli dovolj časa za premislek. Imeli ste pa nekaj težav s tvorjenjem množine samostalnika, zato bomo to danes še zvadili.

Pojdi na: https://www.baamboozle.com/game/60397. Izberi Play na levi strani. Pod Questions lahko izbereš 16 ali 24 (število vprašanj). Pod Teams (ekipa) je tudi vseeno, kaj izbereš, ker boš itak igral sam (razen, če bo s tabo igral brat/sestra, starši, potem izberi za vsakega ekipo, lahko igrate po parih, če vas je več). Nato izberi Quiz ali Classic (Quiz ima samo vprašanja, Classic ima tudi bonus točke, odvzem točk ipd). Na kvizu izberi število, odgovori, klikni Check (preveri). Če si odgovoril prav, si daš kljukico, če ne, križec.

Sporoči mi svoj rezultat.

Npr. Igral sem 3-krat. Moji rezultati:

1.) 24 vprašanj, x točk

2.) 16 vprašanj, y točk

3.) 16 vprašanj, z točk

Naučil sem se: množina od tooth je teeth, ….

Ime in priimek

GOSPODINJSTVO

Označevanje živil

V prilogi vam pošiljam odgovore za prejšnjo učno uro. Preberite, preverite svoje odgovore in po potrebi dopolnite. >>> varstvo

Današnja učna ura je zelo pomembna, saj se boste naučili brati informacije na živilih in ovrednotiti njihovo kakovost.

Najprej nekaj splošnih informacij.

Živila, ki jih kupujemo, morajo imeti na embalaži ustrezne podatke in oznake, ki so vidne in napisane v slovenskem jeziku.

Na embalaži mora biti navedeno:

Ime živila,

Blagovna znamka,

Ime in naslov proizvajalca,

Seznam sestavin,

Pogoji shranjevanja,

Navodila za uporabo,

Informacija o hranilni vrednosti,

Informacija o energijski vrednosti.

Ali lahko na osnovi teh podatkov izvemo, ali je živilo zdravo ali ne? Na katere sestavine moramo biti pozorni?

Pozorni moramo biti na vsebnost maščob, sladkorja, vlaknin in aditivov.

Pomagamo si lahko s tako imenovanim semaforjem.

Zelena – malo Oranžna – srednje Rdeča- veliko

Maščobe Manj kot 3 g/100 g Od 3 do 20g/100 g Več kot 20g/100 g

Sladkor Manj kot 5g/100 g Od 5 do 15 g/100g Več kot 15g/100g

sol Manj kot 0,3g/100g Od 0,3 do 1,5 g/100g Več kot 1,5g/100g

V domači kuhinji si izberi 2 živili (npr. kosmiče, čokoladni namaz) in izpolni priloženi učni list (Označevanje živil) oziroma si podatke zapiši v zvezek. Primer za mleko je že narejen. >>> oznacevanje

SLJ

Tema: Francoska ljudska; “Pravljica o treh lovcih”

V berilu poišči Pravljico o treh lovcih in jo preberi. V zvezek prepiši razlago besed, ki je ob besedilu. Izpiši še besede/ besedne zveze, ki jih ne razumeš dobro. S pomočjo SSKJ (fran.si) zapiši njihov pomen.

Kaj te je ob branju najbolj presenetilo? Ob čem si se zabaval? Svoje ugotovitve mi pošlji.

 

NARAVOSLOVJE

 

Utrjevanje snovi

Danes te čaka samo utrjevanje učne snovi o kamninah v e-učbeniku za naravoslovje.

NAR6 https://eucbeniki.sio.si/nar6/index.html.

Klikni na kazalo in nato na Snovi. Pozorno, počasi preberi in reši poglavji Kamnine in minerali, Kamninski krog (od strani 22 do 38).

Tisti, ki se prejšnji teden niste odzvali in mi niste poslali slik svojih zapiskov pri NAR, to prosim nujno storite danes. Sporočite mi prosim tudi svoje težave, ki jih imate, da jih poskušamo vsaj omiliti.

 

 ŠPORT (DEKLICE)

TEORETIČNI DEL:

 • v priponki je tabela za tretji teden vaših aktivnosti; pošljete mi jo do ponedeljka, 6.4.2020 Dnevnik športnih aktivnosti3
 • ogledate si kratek filmček, ki je v povezavi; k ogledu lahko povabite tudi starše

POVEZAVA

PRAKTIČNI DEL:

 •  opravite naloge, ki so prav tako v priponki, z naslovom LOV NA ZAKLAD; vrstni red opravljanja nalog ni pomemben, opraviti pa morate vse

ŠPORT (DEČKI)

 

Tema ure: SRČNI UTRIP 

Pozdravljeni učenci , prihaja nov teden »Dela od doma«. Prejšnji teden smo se vsi malo lovili, ampak glede na odzive in slike, ki sem jih dobival od vas in vaših staršev, sem zelo vesel, saj sem videl, da ste bili (vsaj večina ☺) zelo aktivni in ste naloge, ki sem vam jih pošiljal vzeli zelo resno. Super, in kar tako naprej!

V prihajajočem tednu, bomo spoznali več različnih stvari, ki niso povezane s konkretnim športom. Nekatere naloge lahko izvajamo doma, še boljše pa seveda zunaj na prostem.

Prosim, najprej si natančno preberite spodnje besedilo, ki govori o »Srčnem utripu«. V rubriki, »NALOGE« si naloge NE printaj, ampak si jih prepiši na list papirja saj boš moral imeti list zraven, ko boš naloge izvajal. Nato izpolnjen list SHRANI v eno mapo in naj tam list počiva, da se ne izgubi. Ko se vidimo zopet v šoli bomo te liste skupaj pregledali in se o tej temi še malo pogovorili.

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 2. SK.

Odprite spletno stran

https://www.youtube.com/watch?v=xq7T6LA6ciE

Navodila so v angleščini, vendar so zraven zelo nazorne slike in mere.

https://www.youtube.com/watch?v=glprCZujOeY&feature=youtu.be

Izberite si enega od zgornjih izdelkov in ga naredite. Na koncu ga lahko tudi pobarvate.

Domača naloga:

Na moj elektronski naslov lucija.korosec@guest.arnes.si mi do torka 31.3. 2020 napišite, koliko ste naredili v teh dveh urah ali če ste imeli kakšno težavo. Tisti, ki mi niste še ničesar napisali o izdelavi stola in žabice, mi napišite, kako vam je uspelo.

 MATEMATIKA

Danes se boste  naučili  izračunati še površino kvadra.

V zvezek napišite naslov POVRŠINA KVADRA

Najprej narišite skico kvadra.

V zvezek narišite mrežo kvadra z robovi a = 5 cm, b = 3 cm in c = 2 cm.  Na mreži označite robove kvadra.  (Za pomoč imaš narisano skico).

Že v petek ste poskušali  izračunati koliko kartona so potrebovali, da so izdelali škatlico. V resnici ste s tem že računali površino kvadra.

Površina kvadra je enaka vsoti ploščin vseh ploskev, ki sestavljajo njeno mrežo.  Torej je enaka ploščini mreže kvadra in jo merimo v kvadratnih enotah. Kvader ima 6 ploskev, od katerih sta po dve in dve skladni, torej bomo morali izračunati velikosti treh različnih ploskev.

Ni pomembno, katero od ploščin označimo s p1, katero s p2 in katero s p3. Običajno pa označimo s p1 ploščina pravokotnika, ki ima za svoji stranici dolžino in širino kvadra (torej a in b), ostali dve pa označimo poljubno.

Tudi površino kvadra  označimo z velikim tiskanim P.

Velikost vsake ploskve je ravno ploščina pravokotnika, ki ima stranici enaki dvema robovoma kvadra.

Velikost prve ploskve:

p1 = a ∙ b

Velikost druge ploskve:

p2 = a ∙ c

Velikost tretje ploskve:

p3 = b ∙ c

Ker se vsak od teh pravokotnikov v mreži kvadra pojavi dvakrat, je

P = 2 ∙ p1 + 2 ∙ p2 + 2 ∙ p3

 ali   P = 2 ∙ a ∙ b + 2 ∙ a ∙ c + 2 ∙ b ∙ c 

Pri računanju imaš tri možnosti:

• lahko najprej izračunaš ploščino posameznih ploskev in nato površino tako, da vsako od velikosti ploskev pomnožiš s 2 in jih sešteješ.  P = 2 ∙ p1 + 2 ∙ p2 + 2 ∙ p3 

• lahko najprej sešteješ ploščine vseh ploskev in to vsoto potem pomnožiš z 2.

P = 2 ∙ (p1 + p2 + p3)

• lahko pa uporabiš tudi obrazec za izračun površine

P = 2 ∙ a ∙ b + 2 ∙ a ∙ c + 2 ∙ b ∙ c

Poglej si še rešen primer 3 v učbeniku na strani 153.

Lahko si pogledaš tudi prikaz v e-učbeniku https://eucbeniki.sio.si/matematika6/542/index1.html

Naloga:  Reši nalogo Učb, str. 155, nal. 20. Ne pozabi na skico.

Povrsina_kvadra

Resitve_DN_6r_30_3-1

TJA

Learning languages

UČ 56/1: poglej si kviz, v zvezek prepiši tabelo in jo dopolni z modrimi besedami, ki so v kvizu.

Languages (jeziki)

Other words (druge besede)

Mandarin language

UČ 56/2: Reši kviz. Nato poslušaj posnetek št. 16, ki je v prilogi e-maila in preveri svoje odgovore.

UČ 56/3: Oglej si fotografijo in poslušaj posnetek št. 17 o šimpanzinji Kanzi. Nato izberi, katera izmed trditev a-d je pravilna.

UČ 56/4: Preberi vprašanja in izberi ustrezne odgovore, ki se nahajajo v okvirčku. Nato ponovno poslušaj posnetek in preveri svoje odgovore.

 1. Preglej rešitve. Rešitve so na naslednji strani.

SLOVENŠČINA

TEMA: FRANCOSKA LJUDSKA, PRAVLJICA O TREH LOVCIH

V berilu poišči francosko ljudsko pravljico z naslovom Pravljica o treh lovcih in jo preberi.

Če berila nimaš, ti  pravljico pošiljam v priponki. Preberi jo.

V zvezek (pod književnost) napiši naslov FRANCOSKA LJUDSKA PRAVLJICA, PRAVLJICA O TREH LOVCIH.

DELO Z BESEDILOM

Odgovori na naslednja vprašanja. Vprašanja prepiši v zvezek, nato zapiši odgovore v obliki povedi.

 • Kdo so glavne pravljične osebe? Koliko jih je?
 • Koliko živali nastopa? In koliko predmetov? Kako imenujemo v pravljici takšno število?
 • Kaj te je v pravljici najbolj presenetilo?
 • Ob čem si se najbolj zabaval/a?
 • Zapiši mnenje o prebrani pravljici – kaj ti je bilo všeč ali pa ne.

ŽELIM TI USPEŠNO DELO. ČE BOŠ IMEL/A TEŽAVE Z ODGOVARJANJEM, ME VPRAŠAJ. RADA TI BOM POMAGALA.

LUM 6.a

Likovna naloga: Likovni motivi v risbi-čebelnjak
Učenci nadaljujejo z risanjem čebelnjaka. Kdor je že končal, lahko nariše risbo na temo koronavirusa. Kako si predstavlja koronavirus, kakšno orožje bi iznašel, da bi uničili ta virus ali kaj drugega na temo virusa.

 MATEMATIKA 

Danes bomo utrjevali površino kocke.

 1. V zvezek zapišite VAJA.
 2. Rešitev prejšnje naloge je P = 37,5 cm2.
 3. Rešimo naloge. Prepiši jih v zvezek.  Za lažje delo sem naloge izračunala in jih najdeš v prilogi. Pri vsaki nalogi bomo izpisali podatke in narisali skico.  >>>

31. 3.MAT 6.b Tabelska slika P kocke 2.del

 1. Problemska naloga: Iz kartona bi radi izdelali darilno škatlo, ki ima obliko kocke, vendar je brez pokrova. Najmanj koliko m2 papirja potrebujemo za izdelavo te škatle?

Rešitev natipkajte ali pošljite sliko 31. 3. 2020 do 2000.

NEMŠČINA (NIP)

Navodila za delo:
V zvezek napiši naslov: Das Wetter durch Jahreszeiten (vreme skozi letne čase) Sedaj vremenske pojave že dobro poznaš. Za začetek si poglej spodnji posnetek.

Za vsak letni čas napiši 2 povedi, kakšno je vreme, in 1 poved za temperaturo. Napiši podnaslove: Das Wetter im Frühling (napiši torej 3 povedi)

Das Wetter im Sommer (3 povedi) Das Wetter im Herbst (3 povedi)

Das Wetter im Winter (3 povedi)

Potrudi se in pravilno zapiši povedi. Danes mi ne rabiš NIČESAR pošiljati.

(Skupno 447 obiskov, današnjih obiskov 1)