8. A 8. B

ŠPORT (DEKLICE)

Teoretičnega dela danes NI. Za praktični del pa si pogledate spodnjo povezavo in poskušate izvesti vaje, ki so v njej. Stopnice boste gotovo našle nekje, torej lahko vadbo opravite v stanovanju, hiši ali pa kje na prostem, kar bo še bolje. Obutev pa le naj bo primerna temu, kje boste vadile, prav? Ne pozabite na HIDRACIJO, saj je vadba, če se je boste lotile kot je treba, visoko intenzivna!

Imejte lep preostanek tedna, do ponedeljka pa ne pozabite poslati Dnevnika aktivnosti/tabele za ta, tretji teden (30.3. – 5.4.2020) .

https://www.youtube.com/watch?v=4fM0LcdoRvM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR09BW_exYhYeKGqmWOuDxr7y8-PMDLfUZGZcfh67Ix64dflkLN3M8zeDpA

ŠPORT (DEČKI)

V začetku tedna ste dobili razlago o srčnem utripu. Kaj je to, koliko udarcev šteje v mirovanju in kakšen je vaš maksimalni srčni utrip.  Prav tako ste spoznali , kako se srčni utrip spreminja s telesno aktivnostjo, kar je pomembno pri načrtovanju vadbe. Bolj podrobno se boste s tem seznanili pri predmetih biologija in naravoslovje.

Dobili ste tudi naloge, ki jih morate narediti in pri tem spremljati gibanje srčnega utripa in ugotovitve zapišete v tabelo. Prosim vse, da to naredite v tem tednu in zapise shranite, da ko pridemo nazaj v šolo skupaj predebatiramo o tem.

Ne pozabite na ogrevanje pred izvajanjem danih nalog!!

Tisti, ki pa ste to že opravili pa se odpravite na en daljši sprehod v naravo. Ko pa pridete domov, še naredite vaje za moč. Vaje za trebušne in hrbtne mišice in vaje za mišice rok.

Ostanite Fit in zdravi.

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8 – 1. skupina

V prilogi imate naloge iz poglavja o kovinah. Danes rešite od prve do pete naloge (za 5. nalogo boste morali malo pobrskat po spletu).  Nalog ne tiskajte, ampak  natipkajte rešitve nalog od 1 do 5 na mail lucija.korosec@guest.arnes.si

Navodilo za reševanje nalog – kovine

BIO 8. a

Naslov: Zgradba in delovanje človeškega srca

Pri delu uporabi učbenik BIO 8 na str. 60. Hkrati odpri še delovni zvezek na str. 42 in določene podatke o srcu vpisuj ob skico in pod  vprašanja, ostalo pa v zvezek.

 • Splošni podatki o srcu: kje leži, velikost, masa odraslega srca, vrsta gradbenih mišic.
 • Koliko znaša srčni utrip/min. pri odraslem zdravem človeku?
 • Kaj se zgodi s srčnim utripom, če smo fizično aktivni?

PREIZKUSI Z GIBALNO VAJO, KI NAJ TRAJA VSAJ 2 MINUTI. Izmeri si utrip pred in po gibanju (uporabi aparat ali pa močno pritisni na žilo v zapestju in štej utrip 1 minuto).

Napiši rezultate meritve.

 

 • Človeško srce je štiridelno. Poimenuj dele.
 • Kaj deli srce na levo in desno polovico?
 • Kaj leži med preddvoroma in prekatoma in kakšen pomen ima to?
 • Katere večje žile vodijo v srce in katere iz njega?
 • Katera žila je največja srčna odvodnica?

Če imaš doma aparat, izmeri vsem članom družine krvni tlak. Gotovo bodo rezultati meritev različni, pogovorite se o možnih vzrokih za to, ti pa jih napiši v zvezek. Če meritev ne moreš opraviti, se o tem le pogovorite in iz tega oblikuj zapis

Znano je, da ima veliko ljudi povišan krvni tlak. Kaj vse je lahko temu vzrok? Vključi to v odgovor po opravljenih meritvah.

Do 3. 4. 2020 mi posreduj na mail le podatke o meritvah in napisane razlage . Či imaš težavo pri kakšnem vprašanju, vprašaj.

Želim ti uspešno delo.

 GEO

UTRJUJEJO ZNANJE O SEVERNI AMERIKI.

TJA 8/1

NAVODILO >>> 2_4 četrtek TJA 8_1 NAVODILO

TJA 8/2

When a dragon moves in

Danes je mednarodni dan otroških knjig – International Children’s Book Day. V ta namen sem izbrala eno (otroško) zgodbo. Za lažje spremljanje vključi podnapise (glej spodnjo sliko).

Go to:

https://www.storylineonline.net/books/when-a-dragon-moves-in/ and listen to the story.

Task (naloga):

1 Did you like the story? Why (not)?

2 What kind of stories did you enjoy reading when you were a child? Who read them to you?

3 What’s the moral of the story?

4 Do you have a favourite childhood story, fairytale?

Svoje odgovore napiši v skupen dokument: https://1drv.ms/w/s!Aj9Ph4QLjmDYhQE8TnO6oEA48SKn?e=QrZkdM ali pa jih pošlji po e-mailu.

TJA 8/3

International Children’s Book Day

Go to:

https://www.storylineonline.net/books/when-a-dragon-moves-in/ in poslušaj zgodbo.

Task:

1 Did you like the story? Why (not)?

2 What kind of stories did you enjoy reading when you were a child?

3 Who read them to you?

4 Do you have a favourite childhood story, fairytale?

5 If possible, gather your family and  read a story together (maybe you can read to your parents, younger brother/sister, one page each, etc.). The story can be in Slovene.

You can also watch other stories on Storyline Online. I really enjoyed this one:

https://www.storylineonline.net/books/when-pigasso-met-mootisse/.

MAT 8/1

Danes bomo preverili znanje o krogu preko spletnega kviza in preko vprašalnika.

 1. Rešitve Špela se preizkusi so v prilogi. Če imaš katero nalogo rešeno drugače, izračunaj še enkrat ali pa me vprašaj. >> 1.4. MAT 8-1 Priloga Rešitve Špela se preizkusi                                                                          2.4. MAT 8-1 Priloga -VPRAŠANJA Kaj znam o krogu
 2. Preverili bomo naše znanje o krogu preko spletne strani

https://interaktivne-vaje.si/matematika/ploscina/ploscina_kroga.html

Rešuješ oba dela: Izračunaj obseg ali ploščino ter Izračunaj polmer.

Rešuješ vsaj 20 min.

 1. Odgovoriš na vprašanja, ki so v prilogi in dokument vrneš v četrtek, 2. 4. 2020, do 20. ure.
 1. Prebrskaš, kdo je bil gospod Pitagora in na kratko zapišeš 3 stvari (kdaj in kje je živel, s čim se je ukvarjal, po čem je najbolj znan).

MAT 8/2

Danes boste preverili svoje znanje o krogu.

Preglejte in popravite si včerajšnje naloge. >>> Resitve_DN_8r_1_4

Rešite naloge:  Učb, str. 176, nal. 2, 3, 4, 6, 8, 9.

Rešujte samostojno, čim bolj brez pomoči zvezka ali učbenika.

Rešene naloge poslikate in mi pošljete.

MAT 8/3

Cilji:

 • Ponovim imena stranic v pravokotnem trikotniku
 • Razmišljam o povezavi med dolžinami stranic pravokotnega trikotnika s pomočjo kvadratov nad stranicami

Uporabljeno gradivo:

Učbenik Skrivnosti števil in oblik 8

Navodilo:

 1. Poglejte si posnetek št.1: https://www.youtube.com/watch?v=AhFjfCdG61Y

Razmislite, kaj je bistvo tega videoposnetka (z matematičnega vidika)

 2. Večkrat si poglejte posnetek št.2: https://www.youtube.com/watch?v=CAkMUdeB06o

Razmislite, kaj je bistvo tega videoposnetka (z matematičnega vidika)

 1. V zvezke napišite naslov: Pitagorov izrek. Narišite vse risbe in prepišite besedilo iz Učbenika Skrivnosti števil in oblik, str. 180.

Vašo razlago posnetkov 1 in 2 ter morebitna vprašanja, težave…pri razumevanju prepisane snovi iz učbenika pošljite na lucija.korosec@guest.arnes.si  2.4. 2020 do osmih zvečer.  V polje Zadeva vpišite

 Ime Priimek 12dn 2.4.2020  (na primer Lucija Strmčnik 12dn 2.4.2020).

SLJ 8/1

TEMA: IVAN TAVČAR, TRŽAČAN; ŽIVLJENJE IN DELO PISATELJA

Odgovore zapišeš v zvezek.

Besedilo Tržačan je razdeljeno na tri dele. Kako bi jih naslovil/a oz. v eni povedi povzel njihovo vsebino.

V besedilu poišči primer primere ali komparacije (kot) in primer poosebitve (predmet dobi človeško lastnost).

V berilu na strani 199 je zapis življenja in dela pisatelja Ivana Tavčarja. PREPIŠI V ZVEZEK.

SLJ 8/2

Tema: Ivan Tavčar – Življenje, delo, obdobje

Preveri rešitve in si dopolni, popravi zapiske:

primere ali komparacije: Vrbarjev Matevž hodil brez desnega ušesa, kakor svetopisemski hlapec / nosil dvoje lepih oči,… kakor zre modro cvetje iz rumene pšenice / oblačil ga je skoro na isti način, kakor se oblači lilija na polju)

nasprotja ali kontrasti: Matevž je imel rad Tomažka – ljudem pa se je Tomažek smilil (zaradi pretirane ljubezni) / Matevž ljubi Tinčeta – sovraži Tomažka / idilična, lepa narava – umirajoči otrok / življenje se budi (pomlad) – življenje Tomažka ugaša.

Pod naslovom “Potujmo v svet književnosti” na str. 89 prepiši vso besedilo razen razlago primere in kontrasta (to smo že obdelali).

Opiši (zunanjost in značaj) Matevža in Tomažka.

Potem si še dopiši v zvezek: Realizem (konec 19. stol.) je nastal kot odgovor na prejšnje obdobje – romantiko. Za realistični način pisanja je značilno opazovanje in opisovanje resničnosti; stvari, ki se jih opisuje, se ne olepšuje. Glavni cilj književnosti je v kritičnem prikazu vsakdanjega življenja, narave in družbenih razmer. Napiši kraj in čas dogajanja v sliki Tržačan.

Na str. 199 po odlomku Listi iz Visoške kronike, si izpiši bistvene podatke o življenju in delu Ivana Tavčarja.

 DO PONEDELJKA MI VSE ZAPISKE O TRŽAČANU POŠLJI V PREGLED.

SLJ 8/3

Tema: Slogovna sredstva v zgodbi

V berilu str. 89 pod naslovom “Potujmo v svet književnosti” preberi, kaj je to primera in kaj kontrast. Obe definiciji prepiši v zvezek.

Za Tavčarjev način pisanja, njegov slog, so značilna primere (komparacije). Na str. 85 izpiši tri primere, ki se nanašajo na Tomažka.

Kontrast (vsebinsko nasprotje) s strani 85: “Že tedaj, ko je Matevž še rad imel tega svojega otroka, že tedaj smilil se nam je ta otrok močno,” prepiši v zvezek.

Še sam poišči in izpiši primer kontrasta iz 3. dela zgodbe.

 

(Skupno 220 obiskov, današnjih obiskov 1)