2. A 2. B

ŠPORT

RAVNOTEŽNOSTNI  IZZIVI

Cilji:

 • Razvija koordinacijo celega telesa.
 • Izvaja vaje za pravilno telesno držo.
 • Pridobiva ravnotežje in smisel za orientacijo.
 • Navaja se na poštenost pri igri.

Naloga:

 • Telo dobro ogrej.
 • Izvedi nekaj gimnastičnih vaj.
 • Ravnotežnostne naloge

– Iz stoje preidi v sedeč položaj in nazaj; pri tem si ne smeš pomagati z rokami, prekrižati nogi ali poklekniti na kolena.

– Poklekni na tla, iztegni desno nogo nazaj in levo roko naprej; zadrži ta položaj; nato iztegni levo nogo in desno roko; poskusi iztegniti eno nogo in obe roki.

– Stoj, roko daj za hrbet, z drugo roko se primi za zapestje; počasi počepni, z iztegnjeno roko se poskusi dotakniti tal za sabo.

– Stoj na eni nogi, z rokami objemi koleno druge noge in skušaj poljubiti koleno.

– Stoj, dvigni nogo, z nožnim palcem se poskusi dotakniti čela; poskusi še z drugo nogo.

– Vdeni šivanko: skleni roki pred seboj, skozi roki stopi najprej z eno, nato še z drugo nogo, tako da boš na koncu sklenjeni roki imel za hrbtom.

 – Enako kot zgoraj, samo v ležečem položaju.

 • Pri izvajanju nalog pazi na varnost.

ŠPORT

RAVNOTEŽNOSTNI  IZZIVI

Cilji:

 • Razvija koordinacijo celega telesa.
 • Izvaja vaje za pravilno telesno držo.
 • Pridobiva ravnotežje in smisel za orientacijo.
 • Navaja se na poštenost pri igri.

Naloga:

 • Telo dobro ogrej.
 • Izvedi nekaj gimnastičnih vaj.
 • Ravnotežnostne naloge

– Iz stoje preidi v sedeč položaj in nazaj; pri tem si ne smeš pomagati z rokami, prekrižati nogi ali poklekniti na kolena.

– Poklekni na tla, iztegni desno nogo nazaj in levo roko naprej; zadrži ta položaj; nato iztegni levo nogo in desno roko; poskusi iztegniti eno nogo in obe roki.

– Stoj, roko daj za hrbet, z drugo roko se primi za zapestje; počasi počepni, z iztegnjeno roko se poskusi dotakniti tal za sabo.

– Stoj na eni nogi, z rokami objemi koleno druge noge in skušaj poljubiti koleno.

– Stoj, dvigni nogo, z nožnim palcem se poskusi dotakniti čela; poskusi še z drugo nogo.

– Vdeni šivanko: skleni roki pred seboj, skozi roki stopi najprej z eno, nato še z drugo nogo, tako da boš na koncu sklenjeni roki imel za hrbtom.

 – Enako kot zgoraj, samo v ležečem položaju.

 • Pri izvajanju nalog pazi na varnost.

SLOVENSKI JEZIK

OD DOMA DO RIBNIKA – OPIS  POTI

Cilji:

 • Glasno ali šepetajoče berejo kratka preprosta opisovalna besedila.
 • Ustno povzamejo bistvene podatke.
 • Vrednotijo zanimivost, razumljivost, resničnost besedila in utemeljijo svoje mnenje.
 • Izražajo svoja občutja med branjem.
 • Vrednotijo svojo bralno zmožnost in načrtujejo, kako jo bodo lahko izboljšali.

Naloga:

 • Odpri učbenik na strani 62.
 • Preberi opis poti od doma do ribnika.
  • Je bilo besedilo razumljivo?
  • Se ti je zdelo besedilo težko? Zakaj? Kaj v besedilu je bilo težko razumljivo?
  • Ali je bilo besedilo zanimivo? Kaj še posebej? Zakaj? Kaj novega si izvedel?
  • Ali je besedilo resnično? Kako veš?
 • V zvezek opiši pot  od  doma do šole. Opis poti fotografiraj in mi ga naj starši pošljejo na mail.

SLOVENSKI JEZIK

OD DOMA DO RIBNIKA – OPIS  POTI

Cilji:

 • Glasno ali šepetajoče berejo kratka preprosta opisovalna besedila.
 • Ustno povzamejo bistvene podatke.
 • Vrednotijo zanimivost, razumljivost, resničnost besedila in utemeljijo svoje mnenje.
 • Izražajo svoja občutja med branjem.
 • Vrednotijo svojo bralno zmožnost in načrtujejo, kako jo bodo lahko izboljšali.

 

Naloga:

 • Odpri učbenik na strani 62.
 • Preberi opis poti od doma do ribnika.
  • Je bilo besedilo razumljivo?
  • Se ti je zdelo besedilo težko? Zakaj? Kaj v besedilu je bilo težko razumljivo?
  • Ali je bilo besedilo zanimivo? Kaj še posebej? Zakaj? Kaj novega si izvedel?
  • Ali je besedilo resnično? Kako veš?
 • V zvezek opiši pot  od  doma do šole.

MATEMATIKA

UTRJEVANJE SEŠTEVANJA NA MOJI MATEMATIKI                 

Cilji:

 • Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda.

Naloga:

 • Utrjuj seštevanje do 100 brez prehoda čez desetico na spletni strani:

moja matematika

MATEMATIKA

UTRJEVANJE SEŠTEVANJA NA MOJI MATEMATIKI                 

Cilji:

 • Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda.

Naloga:

 • Utrjuj seštevanje do 100 brez prehoda čez desetico na spletni strani:

 https://vadnica.moja-matematika.si/naloge/aritmetika_in_algebra/racunanje_do_100_brez_prehoda/sestevanje_do_100_brez_prehoda/

GLASBENA UMETNOST

Pesem: RAC, RAC, RACMAN

Cilji:

 • Ob poslušanju skladbe ugiba vsebino.
 • Poje in ritmizira pesem po grafičnem zapisu.

Naloga:

 • V deželi lilibi, šolska ulica/glasbena umetnost/pesmica 2 poišči pesem Rac, rac, racman in jo poslušaj.

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2

 • Pesmico se nauči na pamet. Ko jo boš znal, jo lahko spremljaš z lastnimi glasbili ali z glasbili, ki jih najdeš doma (bobni, kuhalnice, žlice, ..).

GLASBENA UMETNOST

Pesem: RAC, RAC, RACMAN

Cilji:

 • Ob poslušanju skladbe ugiba vsebino.
 • Poje in ritmizira pesem po grafičnem zapisu.

Naloga:

 • V deželi lilibi, šolska ulica/glasbena umetnost/pesmica 2 poišči pesem Rac, rac, racman in jo poslušaj.

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2

 • Pesmico se nauči na pamet. Ko jo boš znal, jo lahko spremljaš z lastnimi glasbili ali z glasbili, ki jih najdeš doma (bobni, kuhalnice, žlice, ..).

 

 

 

 

(Skupno 126 obiskov, današnjih obiskov 1)