ŠPO-TJA

NARAVNE OBLIKE GIBANJA

 

 

CILJI:

o   Sproščeno in skladno izvajajo naravne oblike gibanja.

(različne oblike hoje, tekov…)

o   Posnemajo gibanja  različnih živali.

o   Izmišljajo si še svoja gibanjadrugih živali. (LASTNA USTVARJALNOST)

AKTIVNOST:

ü  Oglej si filmček in v naravi posnemaj gibanja živali.
https://www.hellowonderful.co/post/animal-exercises-for-kids/

ü  (Najprej zagledaš slike nato se pomikaj navzdol in zagledaš filmček-zanimiva aktivnost)

ü  Poimenujej ANGLEŠKO ime živali in posnemaj njegovo gibanje.

LUM

Tako se je igrala učiteljica.

KAKO PA BOSTE USTVARJALI VI?

 

CILJI

o   Samostojno rešujejo likovno nalogo.

o   Se spontano in doživeto likovno izražajo.

o   Oblikujejo iz naravnih materialov.

 

AKTIVNOSTI

ü  Iz materialov  (vejice, lubje, kamenčki…, ki so ti na voljo v naravi, oblikuj svoje umetnije. (obraz, avto, hišica..)

ü  Najbolje je, da za podlago uporabiš tlakovano dvorišče ali ravno zemeljsko podlago, da bo izdelek dobro viden.

(Veselim se tvojega posnetka.)

MAT         

2. RAZRED

RAČUNAMO DO 100:

DE-E, DE-E

21+3=24

1.RAZRED

ŠTEVILA DO 20

1D 4E=14

 

 

2.RAZRED

CILJI:

o   Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 100. (brez prehoda)

o   Poznajo pojme: desetica in enice.

 

AKTIVNOSTI:

ü  Oblikuj matematične slike iz naravnih materialov DESETICA=storž, ENICA= vejice in izračunaj račune.

ü  Ponovi računske operacije seštevanja in odštevanja.

ü  (Če imaš možnost račun zapiši s palico v zemljo.)

 

 

1.RAZRED

CILJI:

o   Štejejo, berejo, urejajo števila do 20.

o   V sliki prepoznajo število.

AKTIVNOSTI:

ü  Oblikuj matematično sliko iz naravnih materialov : desetica=storž, enica=palčke

ü  V stolpičku oblikuj vsa števil a od 10 do 20.

ü  Večkrat štej naprej in nazaj. Določi predhodnik in naslednik številu.

(Če imaš možnost, števila zapisuj  s palico v zemljo, s kredo na…)

 

SLJ-SPO

 

2. RAZRED

CIL JI:

o   Samostojno govorno nastopa.

o   Tvori smiselne povedi o izbranem drevesu.

o   Govori razločno, naravno in čim bolj knjižno.

o   Ve, da moramo varovati naravno okolje.

o   Ve, kako lahko prispeva k urejenemu videzu okolice.

 

AKTIVNOSTI:

o   Na sprehodu si izberi eno drevo , ga dobro OPAZUJ in o njem tvori svoje povedi.  Večkrat jih ponovi, saj jih boš naslednji dan zapisal/a v zvezek.

(VRSTA DREVESA (listavec, iglavec), DEBLO (gladko, hrapavo), VEJE (kratke, dolge, upognjene, gole, KROŠNJA (okrogla, srčasta, podolgovata) , LISTI-IGLICE (jih ni, svetli, temni..)

 

1.RAZRED

CILJI:

o   Pozna, razume in uporablja jezikovne izraze; GLAS, ČRKA, BESEDA, POVED.

o   Pravilno poimenuje bitja/ predmete v svoji okolici.

o   Ve, da moramo varovati naravno okolje.

o   Ve, kako lahko prispeva k urejenemu videzu okolice.

 

AKTIVNOSTI:

o   Na sprehodu v gozdu pravilno poimenuj različne predmete.

o   Doliči jim prvi in zadnji glas, preštej glasove v besedi.

o   Iz izbrane besede povej zanimivo poved.

 

 

ZANIMIVO, IZZIVI

Save.si

https://safe.si/novice/da-ti-ne-bo-dolgcas-ko-si-doma-ostanidoma-nidolgcas

Pravljica za lahko noč ZBOGOM OSTRŽEK

https://www.lahkonocnice.si/pravljice/zbogom-ostrzek

Radi beremo na različne načine-PRILOGA

 

(Skupno 69 obiskov, današnjih obiskov 1)