2. A 2. B

SLOVENSKI JEZIK

PRAVE NAVADE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE – TVORJENJE KRAJŠEGA BESEDILA

Cilji:

 • Opazujejo slike in ustno predstavijo dogajanje na njih.
 • Predstavijo prave navade za zdravo življenje.
 • Tvorijo krajše smiselno opisovalno besedilo – pisno.

Naloga:

 • V učbeniku za slovenščino na strani 64 preberi naslov in pojasnijo besedo navada.
 • Oglej si posamezne sličice.
 • Ob vsaki sličici povej, katero od navad za zdravo življenje si pridobiva otrok.
 • Razloži pregovor: KAR SE JANEZEK  NAUČI, TO JANEZ ZNA.
 • V zvezek napiši naslov in s tiskanimi črkami opiši, kaj delajo otroci. Otrokom daj imena.
 • Pri pisanju bodi pozoren na : pravilen zapis besed, presledek med besedami, čitljivost zapisa, estetskost zapisa (lepa pisava) in veliko začetnico.
 • Zapisano pošljite učiteljici.

SLOVENSKI JEZIK

PRAVE NAVADE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE – tvorjenje krajšega besedila

Cilji:

 • Opazuje slike in ustno predstavi dogajanje na njih.
 • Predstavi prave navade za zdravo življenje.
 • Tvori krajše smiselno opisovalno besedilo – pisno.

Naloga:

 • V učbeniku za slovenščino na strani 64 preberi naslov in pojasnijo besedo navada.
 • Oglej si posamezne sličice.
 • Ob vsaki sličici povej, katero od navad za zdravo življenje si pridobiva otrok.
 • Razloži pregovor: KAR SE JANEZEK NAUČI, TO JANEZ ZNA.
 • V zvezek napiši naslov in s tiskanimi črkami opiši, kaj delajo otroci. Otrokom daj imena.
 • Pri pisanju bodi pozoren na : pravilen zapis besed, presledek med besedami, čitljivost zapisa, estetskost zapisa (lepa pisava) in veliko začetnico.

Zapisano pošljite učiteljici.

MATEMATIKA

ODŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE – D = DE)

Cilji:

 • Učenci odštevajo dvomestna števila v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda.

 

Naloga:

 • FILMČEK
 • Odštej dve poljubni dvomestni števili brez prehoda. Pomagaj si s konkretnimi predmeti, kot včeraj.
 • Primer:                   
 • V zvezek zapiši nekaj podobnih primerov.
 • Reši naloge v SDZ 3/ stran 11.

MATEMATIKA

ODŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE – DE = DE)

Cilji:

 Odšteva dvomestna števila v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda.

 Naloga:

 • Odštej dve poljubni dvomestni števili brez prehoda. Pomagaj si s konkretnimi predmeti, kot včeraj.
 • Primer:

 •  V zvezek zapiši nekaj podobnih primerov.
 • Reši naloge v SDZ 3/ stran 11.

ŠPORT

PODAJA ŽOGE NA MESTU

Cilji:

 • Utrjujejo tehniko zgornje podaje in ujemanja žoge.
 • Razvijajo pozornost.
 • Navajajo se na sodelovanje v skupini.
 • Razvijajo osnovno motoriko.

Naloga:

 • Zunaj ali v hiši se dobro ogrej in naredi gimnastične vaje.
 • Vzemi žogo in ponovi tehniko meta (posebno pomembna je postavitev zamašna roka – nasprotna noga; npr. desničarji pri metu dajo naprej levo nogo).
 • Najprej samo z gibi nakazuj met.
 • Podajanje žoge v paru s staršem, bratom ali sestrico

Žogo lovi z obema rokama. Na začetku stojita tri korake narazen. Če lovilec žoge ne ujame, oba ostaneta na svojem mestu, če pa jo ujame, oba stopita korak nazaj.

 • DA JE IGRA BOLJ ZANIMIVA: Kdor žoge ne ujame, mora stati na eni nogi. Če pri naslednji podaji žogo ujame, je rešen. Če pa ponovno zgreši, mora počepniti, poklekniti in končno sesti na tla. Kdo na koncu igre še stoji na obeh nogah?
 • Po končanem gibanju si ne pozabi umiti rok in popiti kozarec vode.

ŠPORT

PODAJA ŽOGE NA MESTU

Cilji:

 • Utrjuje tehniko zgornje podaje in ujemanja žoge.
 • Razvija pozornost.
 • Navaja se na sodelovanje v skupini.
 • Razvija osnovno motoriko..

Naloga:

 • Zunaj ali v hiši se dobro ogrej in naredi gimnastične vaje.
 • Vzemi žogo in ponovi tehniko meta (posebno pomembna je postavitev zamašna roka – nasprotna noga; npr. desničarji pri metu dajo naprej levo nogo).
 • Najprej samo z gibi nakazuj met.
 • Podajanje žoge v paru s staršem, bratom ali sestrico

Žogo lovi z obema rokama. Na začetku stojita tri korake narazen. Če lovilec žoge ne ujame, oba ostaneta na svojem mestu, če pa jo ujame, oba stopita korak nazaj.

 • PREDLOG IGRICA: Kdor žoge ne ujame, mora stati na eni nogi. Če pri naslednji podaji žogo ujame, je rešen. Če pa ponovno zgreši, mora počepniti, poklekniti in končno sesti na tla. Kdo na koncu igre še stoji na obeh nogah?
 • Po končanem gibanju si ne pozabi umiti rok in popiti kozarec vode.

 

 

(Skupno 110 obiskov, današnjih obiskov 1)