GUM

 

CILJI:

·         Ponovijo, utrdijo naučene pesmice.

·         Ponovijo, utrdijo ritmično gibanje lastnega telesa.

AKTIVNOST

ü  Izbrano pesmico zapoj staršem. Če imaš možnost, mi pošlji posnetek.

ü  Ritmično spremljaj pesmico z lastnim telesom.  (LASTNO USTVARJANJE, GIBALNA PONAZORITEV ALI KRIŽNO GIBANJE)

 

SLJ

BEREMO IN PIŠEMO

CILJI:

·         Glasno ali šepetajoče berejo besedilo v UČBENIKU.

·         Povzamejo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost.

AKTIVNOST:

ü  V učbeniku na strani 64 VEČKRAT  preberi besedilo OD DOMA DO RIBNIKA.

ü  V  zvezek zapiši naslov in nariši svojo pot od doma do šole. (LASTNA USTVARJALNOST)

ü  Ob nastali risbi pripoveduj o svoji poti v šolo.

MAT

PONOVIMO

SEŠTEVAMO DO 100

DE+D, DE+DE (brez prehoda)

 

CILJI:

o   Seštevajo v množici naravnih števil do 20

ATIVNOST:

ü  V zvezek zapiši naslov SEŠTEVAMO DO 100

ü  Za vsako obliko računov zapiši 10 svojih primerov (ponovi postopek)

Np:

DE+D (24+10, 54+30, 67+20-UPORABI BARVE)

DE+DE (razstavi drugo število na D in E) in izračunaj na dolg način

Utrjujemo postopek seštevanja, ki si ga že spoznal/a

Lahko poskušaš tudi na pamet po dogovorjenem postopku. Uriš spomin in razumevanje.

VAJA DELA MOJSTRA.C

SPO:

CILJI:

•        Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje.

AKTIVNOST:

ü  Reši delovni list, ki je v prilogi. Lista ni potrebno tiskati. Naloge si prepiši v zvezek.

SPO, 14.4.2020 2.razred

(OPAZUJ, PREIZKUŠAJ, RAZISKUJ)

VAJA DELA MOJSTRA, ČE MOJSTER NAREDI VAJO.

Za morebitna vprašanja sva vam dosegljivi na elektronski pošti:

lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si, tel. 031866321

Vesna.spegelj@guest.arnes.si

 

 

ZANIMIVO, IZZIVI:

SLETNE STRAN ZA DODATNE VAJE, IGRE….   

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

MOJA MATEMATIKA (Računamo do 100)

DEŽELA LILIBI  :  https://www.lilibi.si/

CKZ Koroška:

https://krepimozdravje.si/

 

 

 

SAMOVREDNOTENJE

Vrednotimo svoje aktivnosti s SEMAFORČKOM ali zapisom povedi.

Zvezek nam služi kot dnevnik tekočega dela. AKTIVNOST OZNAČIMO Z DATUMOM.

Razmišljamo o uspešnosti, morebitnih izboljšavah, SE ZNAMO POHVALITI in iščemo rešitve za izboljšave.

ANGLEŠČINA

Tema: Pomen raznovrstne hrane

Cilji: utrjevanje naučenega besedišča

        izražanje kaj jim je všeč in kaj ne

Zapoj in zapleši ob živahni pesmici.

  • Poslušaj že poznane pesmice o hrani:

DO YOU LIKE BROCCOLI ICE CREAM?

 DO YOU LIKE PICKLE PUDDING?

 DO YOU LIKE SPAGHETTI YOGURT?

 DO YOU LIKE LASAGNA MILKSHAKES?

  • V ZVEZKU poišči že narisane vrste hrane in poimenuj z besedno frazo:

(Rad imam…,         Nimam rad…:

I like…                       I don ‘ t like…

Pomagaj v kuhinji pri pripravi kosila.

(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)