SLOVENSKI JEZIK

DOGOVOR Z ZOBOZDRAVNICO – poslušanje in gledanje neumetnostnega besedila

Cilji:

 • Pozorno poslušajo, gledajo posneto neumetnostno besedilo.
 • Prepoznavajo sogovorce in njihovo družbeno razmerje; sklepajo o njihovem čustvenem stanju, čustvenem razmerju, družbeni vlogi, pokrajinski pripadnosti …
 • Določajo okoliščine nastanka besedila ter njihovo pomensko povezanost.
 • Prepoznavajo čas in kraj sporočanja.
 • Razumejo in pomnijo besedilo.

 

Naloga:

 

 • Ogledajo si posneto besedilo. Kliknite na  https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2SDZSLO2&pages=48-49, pri naslovu kliknite na , vklopite zvok.
 • Pogovor:
  • Kdo je poklical Tomaža po prenosnem telefonu?
  • Kaj ga je vprašala mamica? Kaj ji je povedal Tomaž?
  • Kaj sta delala zvečer dedek in Tomaž v dnevni sobi?
  • Kaj je jedel Tomaž? Na kaj ga je opozorila babica?
  • Zakaj je imel Tomaž podočnjake?
  • Kako je dedek povedal Tomažu, da je dovolj posedanja pred televizorjem?
  • Kje si je Tomaž umival zobe? Koliko časa si jih je umival?
  • Zakaj si je Tomaž umival zobe toliko časa? Zakaj je to opravljal v dnevni sobi?
  • Kdaj bo moral zjutraj vstati? Kam je zjutraj vstopil Tomaž?
  • Koliko otrok je že bilo v čakalnici? Kako ga je poklicala sestra?
  • Kaj je zobozdravnica vprašala sestro, ko je začela pregledovati Tomaževe zobe?
  • V katerem zobu je imel luknjico?
  • Kaj jo je prosil Tomaž? Kako jo je prosil?
  • Je zobozdravnica uslišala njegovo prošnjo? Kaj sta se dogovorila?
  • Ali bo moral zjutraj čakati, da ga pokliče sestra?
  • Kako je babica odkrila, da s Tomaževimi zobmi nekaj ni v redu?
  • Kaj ji je priznal Tomaž?
  • Kaj ga je vprašala zobozdravnica, ko je zjutraj vstopil v zobno ambulanto?
  • Kdaj je Tomaž spet govoril z mamico – pred drugim obiskom ali po njem?
 • V zvezek zapiši naslov in prepiši povedi, ki povedo, kaj se je dogajalo v oddaji.
 •  
 • Zapisane povedi fotografiraj in jih posreduj učiteljici.

MATEMATIKA

RAČUNAMO  DO 100

Cilji:

 • Učenci seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda čez desetico.
 • Računski operaciji seštevanja in odštevanja uporabljajo pri reševanju problemov.

Naloga:

 •  Iz danih števil sestavi dva računa seštevanja in dva računa odštevanja.
 • Račune zapiši v zvezek. Še sam si izberi tri števila, iz katerih lahko sestaviš štiri račune.
 • Reši naloge v SDZ 3/ stran 14, 15.
 • Rešene naloge posreduj učiteljici.

ŠPORT

GIBANJE NA  RITEM

Cilji:

 • Razvijajo gibalne in ritmične sposobnosti.
 • Razvijajo sposobnost poslušanja in koncentracije.

Naloga:

 

 

 

(Skupno 801 obiskov, današnjih obiskov 1)