5. A 5. B

 MAT

Računanje ploščine

 Spoznal si, kaj pomeni ploščina lika, zadnjo uro si ploskev prekrival –tlakoval z enotami. Enote so bile različno velike, spoznal si tudi, da je osnovna enota za ploščino kvadratni meter- m2, manjše enote so pa dm2, cm2 in mm2

Danes bomo računali ploščino kvadrata in pravokotnika.

 • Najprej si oglej na spletni povezavi https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-mat-sdz-osn/# pod naslovom Računanje ploščine . Kaj si ugotovil? Kako izračunamo ploščino pravokotnika ali kvadrata. Ploščino izračunamo tako, da množimo stranici, ki imata skupno oglišče. (dolžino pomnožiš s širino lika)

Zapis v zvezek:

Pri zapisu bodi pozoren na pravilno načrtovanje lika in pravilen zapis ploščine.

Ploščina pravokotnika

Nariši pravokotnik z dolžino 2 cm in širino 3 cm.

Pravokotniku izračunaj ploščino.

Podatki:

a = 2 cm

b = 3 cm                     

p = ?

 p = a · b

p = 2 cm · 3 cm

 p = 6 cm2      Pazi na zapis merske enote.

Ploščina pravokotnika meri 6 cm2.

 • Nariši pravokotnik z dolžino 7 cm in širino 3 cm in izračunaj njegovo ploščino.

Pošlji mi zapis.

ŠPO

Da se dobro pripraviš za nadaljnje delo in popolnoma prebudiš, začni  s telovadbo.

Nogomet: Brcanje v cilj

Ogrel se boš po pingvinje. Vaje ob posnetku izvedi 3x (torej si posnetek zavrtiš 3x)

https://www.youtube.com/watch?v=fICaJutR5z0&feature=youtu.be

Navodila:

 • Postavi si dva predmeta, katera postaviš 1m narazen. To bo gol. Stopi tri velike korake nazaj in z žogo ciljaj v gol. Pazi, da bo žoga drsela po tleh, ne po zraku.
 • Postavi si predmet (ki se ne more razbiti) in ga poskušaj zadeti – z udarcem z nogo seveda.
 • Tekmuj z enim od staršev – kdo bo pri ciljanju gola uspešnejši?

NIT

Prostornino plina lahko spreminjamo

Danes boš s poskusi spoznal, da pline lahko stiskamo in jim s tem spremenimo prostornino, njihova masa pa ostane ista.

 1. Stiskanje plina z brizgalko.

Poišči brizgalko in jo napolni z zrakom. Nato s prsti zapri luknjico na vrhu in potiskaj bat v brizgo. Kaj opaziš? Ali lahko bat potisneš do

konca brizge?

Razmisli zakaj je tako?

Zrak v brizgalki lahko stisnemo do določene mere.

 1. Potrebuješ dve plastenki.

 Eno popolnoma napolni z vodo in jo dobro zapri, drugo pa samo zapri, v njej je zrak.

 Obe plastenki poskusi stisniti.

Ali ti je uspelo obe enako stisniti?

Zakaj si uspel stisniti plastenko, v kateri je zrak?

Zrak lahko stiskamo.

Ali se je prostornina zraka v plastenki spremenila? DA

Ali se je masa zraka v plastenki spremenila?  NE

Zakaj ti ni uspelo plastenke z vodo stisniti? Vode-tekočin ne moremo stiskati.

 1. Na spletni povezavi https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-nit-sdz-osn/#  pod naslovom Prostornino plina lahko spreminjamo, dobro preberi besedilo in si oglej galerijo

slik pod znakom  .

 1. Zapis v zvezek.

Prostornino plina lahko spreminjamo

Pline lahko stiskamo. Pri tem se spremeni njihova prostornina, masa pa se ne spremeni.

Prepiši in preriši poskus z brizgalko (pod točko 1. zgoraj) in odgovori na vprašanja.

Če želiš, zapiši še en primer, kako bi dokazal, da pline lahko stisnemo, njihova masa pa se ne spremeni.

Pošlji mi tvoj zapis.

SLJ

Kako opišemo predmet?

Danes boš spoznal, katere so ključne besede pri opisu predmeta in česa v opisu predmeta ne pišemo.

 • Na spletni povezavi https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-slj-sdz-osn/  pod naslovom Kaj je pomembno pri opisu predmeta? si preberi pogovor med Nežo, Filipom in Cofom.
 • Preberi besedilo. Kaj so ti povedali?…
 • Reši 9. nalogo na strani 34.
 • Reši Dopolni in pomni.

Pravilnost rešitev preveri na spletu Radovednih pet.

Zapis v zvezek.

Opis predmeta

Predmet opisujemo tako, da povemo (zapišemo):

 • iz katerih delov je (vedro z ročajem),
 • iz katere snovi je (npr. iz brona),
 • kakšne so njegove mere (dolžina, širina, višina, prostornina),
 • kakšne barve je (npr. rumene,..)
 • čemu je namenjen (npr. za shranjevanje,…)
 • katere so njegove posebnosti (npr. nastala je v železni dobi,..)

Pošlji mi tvoj zapis.

 SLJ

Opis predmeta

 Danes boš spoznal, katere so ključne besede pri opisu predmeta in česa v opisu predmeta ne pišemo.

 1. Na spletni povezavi https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-slj-sdz-osn/  pod naslovom Kaj je pomembno pri opisu predmeta? si preberi pogovor med Nežo, Filipom in Cofom ter preberi besedilo. Kaj so ti povedali?…
 2. Reši 9. nalogo na strani 34.
 3. Reši Dopolni in pomni.
 4. Pravilnost rešitev preveri na spletu Radovednih pet.
 5. Zapis v zvezek.

Opis predmeta

Predmet opisujemo tako, da povemo (zapišemo):

 • iz katerih delov je (vedro z ročajem),
 • iz katere snovi je (npr. iz brona),
 • kakšne so njegove mere (dolžina, širina, višina, prostornina),
 • kakšne barve je (npr. rumene,..)
 • čemu je namenjen (npr. za shranjevanje,…)
 • katere so njegove posebnosti (npr. nastala je v železni dobi,..)

 
 

MAT

Računanje ploščine

 Spoznal si, kaj pomeni ploščina lika, zadnjo uro si ploskev prekrival –tlakoval z enotami. Enote so bile različno velike, spoznal si tudi, da je osnovna enota za ploščino kvadratni meter- m2, manjše enote so pa dm2, cm2 in mm2

Danes bomo računali ploščino kvadrata in pravokotnika.

 • Najprej si oglej na spletni povezavi https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-mat-sdz-osn/# pod naslovom Računanje ploščine . Kaj si ugotovil? Kako izračunamo ploščino pravokotnika ali kvadrata. Ploščino izračunamo tako, da množimo stranici, ki imata skupno oglišče. (dolžino pomnožiš s širino lika)

Zapis v zvezek:

Pri zapisu bodi pozoren na pravilno načrtovanje lika in pravilen zapis ploščine.

Ploščina pravokotnika

Nariši pravokotnik z dolžino 2 cm in širino 3 cm.

Pravokotniku izračunaj ploščino.

Podatki:

a = 2 cm

b = 3 cm                     

p = ?

 p = a · b

p = 2 cm · 3 cm

 p = 6 cm2      Pazi na zapis merske enote.

Ploščina pravokotnika meri 6 cm2.

 • Nariši pravokotnik z dolžino 7 cm in širino 3 cm in izračunaj njegovo ploščino.

Pošlji mi zapis.

ŠPO

NOGOMET: BRCANJE V CILJ

Danes se boš ogrel po pingvinje. Vaje ob posnetku izvedi 3x (torej si posnetek zavrtiš 3x)

https://www.youtube.com/watch?v=fICaJutR5z0&feature=youtu.be

Navodila:

– postavi si dva predmeta in ju postavi 1m narazen. To bo gol. Stopi tri velike korake nazaj in z žogo ciljaj v gol. Pazi, da bo žoga drsela po tleh, ne po zraku.

– postavi si predmet (ki se ne more razbiti) in ga poskušaj zadeti – z udarcem z nogo seveda.

Tekmuj z enim od staršev – kdo bo pri ciljanju gola uspešnejši?

NIT

Prostornino plina lahko spreminjamo

Danes boš s poskusi spoznal, da pline lahko stiskamo in jim s tem spremenimo prostornino, njihova masa pa ostane ista.

 1. Stiskanje plina z brizgalko.
 • Poišči brizgalko in jo napolni z zrakom.
 • Nato s prsti zapri luknjico na vrhu in potiskaj bat v brizgo.
 • Kaj opaziš? Ali lahko bat potisneš do konca brizge?
 • Razmisli zakaj je tako?

Zrak v brizgalki lahko stisnemo do določene mere.

 Potrebuješ dve plastenki.

 • Eno popolnoma napolni z vodo in jo dobro zapri, drugo pa samo zapri, v njej je zrak.
 • Obe plastenki poskusi stisniti.
 • Ali ti je uspelo obe enako stisniti?
 • Zakaj si uspel stisniti plastenko, v kateri je zrak?

Zrak lahko stiskamo.

 • Ali se je prostornina zraka v plastenki spremenila? DA
 • Ali se je masa zraka v plastenki spremenila? NE
 • Zakaj ti ni uspelo plastenke z vodo stisniti? Vode-tekočin ne moremo stiskati.
 • Na spletni povezavi https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-nit-sdz-osn/#  pod naslovom Prostornino plina lahko spreminjamo, dobro preberi besedilo in si oglej galerijo

slik pod znakom.

Zapis v zvezek.

Prostornino plina lahko spreminjamo

Pline lahko stiskamo. Pri tem se spremeni njihova prostornina, masa pa se ne spremeni.

Prepiši in preriši poskus z brizgalko (pod točko 1. zgoraj) in odgovori na vprašanja.

 • Ali lahko bat potisneš do konca brizge?
 • Razmisli zakaj je tako?

Zapiši še en primer, kako bi dokazal, da pline lahko stisnemo, njihova masa pa se ne spremeni.

Pošlji mi tvoj zapis.

 TJA

OPIS DNEVA – PISNO IN USTNO

Napiši kratek sestavek, v katerem opišeš svoj tipičen dan. Vključi naslednje:

 1. odstavek: se predstaviš, poveš nekaj o sebi (ime, starost, od kod si, družina, 3 naj stvari),
 2. odstavek: opišeš svoj tipičen dan od jutra do večera (obvezno dodaj uro, uporabi najmanj 8 fraz (fraza je get up, go to school…)),
 3. odstavek: opišeš, kaj počneš v prostem času in česa ne maraš početi (In my free time I …)

Pazi na: pravilen besedni red (I get up at 6 o’clock.), pravilen zapis, pravilno poimenovanje ure. Bodi ustvarjalen in napiši čim več.

Nato preberi besedilo na glas in se ob tem posnemi s snemalnikom zvoka ali kamero (na telefonu, računalniku). Sestavek  (napisano) in posnetek mi pošlji po mailu. Videla ga bom samo jaz. Pošlji mi do četrtka.

TJA

The Frisbee song

UČ 47/1: Poslušaj posnetek 27, pokaži in ponovi izraze in the morning, in the afternoon, in the evening, at night.

UČ 47/2: večkrat poslušaj pesem (posnetek 28) in zapoj.

* Ta naloga je opcijska (po želji). Priporočam, da jo opraviš, da vadiš govor.

UČ 47/3: poslušaj posnetek 29 in ponovi izraze.

UČ 47/4 in DZ str. 93: izreži, zalepi, tako da dobiš dve igralni kocki in igraj igro.

Ena kocka določa, kaj oseba rada počne (He/She likes…), druga kocka določa v katerem delu dneva to rada počne (…in the morning.) Oboje združiš v poved in jo glasno izgovoriš, tako kot si slišal/a na posnetu 29, na primer: He likes skipping in the evening.

DZ 39/1: poišči napake, obkroži in popravi. Nato preveri v besedilu pesmi v UČ, str. 47 ali ponovno poslušaj posnetek 28.

DZ 39/2: sledi črtam in zapiši kot v primeru. Preglej rešitve.

Rešitve – DZ 39/2:

2 He likes taking photos in the morning.

3 She likes singing in the afternoon.

4 He likes talking to friends in the afternoon.

5 He likes reading at night.

 

 

(Skupno 308 obiskov, današnjih obiskov 1)