6. A 6. B

 ŠPORT (DEKLICE)

Pozdravljene, šestošolke.

Upam, da ste se imele med prazniki lepo in da se je nabralo dovolj energije za nove šolske obveznosti.

Ker sem vam prejšnji teden poslala kar nekaj gradiva, je NAVODILO za jutrišnjo uro naslednje:

– vse, ki še niste usvojile plesa v vrsti in tiste, ki ga že obvladate, povadite korake koreografije (izpilimo jo skupaj v šoli, osnove pa morate povaditi same)

– če pred prazniki še niste sprintale družabne igre Človek ne jezi se, to naredite zdaj in jo odigrate

– v primeru, da nimate možnosti printanja, izberete vaje iz igre in jih naredite brez igranja; če ste bolj iznajdljive sorte, pa si igro prilagodite ali narišite kakšno čisto svojo

Ne pozabite poslati tabele za prejšnji teden (tabela 4), v priponki pa vas že čaka Dnevnik športnih aktivnosti 5, torej tabela za ta teden. >>> Dnevnik športnih aktivnosti5

Lepo začnite nov delovni teden!

ŠPORT (DEČKI)

V današnjem času, ko veliko sedite doma za računalnikom in delate naloge za šolo, je zelo pomembno kako sedite za mizo. V tem obdobju se vaša hrbtenica razvija in poskrbite , da bo ta razvoj šel v pravo smer. S pravilnim sedenjem mnogo pripomorete k temu, da se bo vaša hrbtenica pravilno razvijala in da bo dolgo ostala zdrava. Poglejte si spodnji filmček o pravilnem sedenju in upoštevajte navodila in naredite vaje, ki so prikazane v filmčku. Želim vam lep in aktiven dan, ter da ostanete zdravi.

https://www.youtube.com/watch?v=pt88lZqM-x0&t=18s

MAT

Tudi danes bomo utrjevali vsebine o obsegu, ploščini in površini, ki jih bomo jutri preverjali.

V prilogi so našteti cilji, ki naj bi jih pri tem poglavju usvojili. Preglejte jih, da ugotovite, kaj že znate in kje še imate težave. V tabeli imate v zadnjem stolpcu označeno, katera od spodnjih nalog preverja poznavanje določenega cilja.  V nekaterih nalogah se skriva več ciljev. >>> 14.4. MAT 6.b priloga cilji o, p P

Danes boste reševali naloge iz zbirke nalog (2. del). Utrjujte naloge, katere vam še ne gredo najboljše.  Če kdo nima zbirke nalog doma, naj mi to sporoči. Rešujete 40 minut in ni potrebno rešiti vseh nalog, ker jih je preveč.

Zbirka 2, str. 50 – 63, naloge: 18a, 36, 40, 70cdjh, 71cgj,  80, 90, 92, 99, 108, 109

Če pa ste ugotovili, da snov dobro znate, lahko namesto zgornjih nalog rešite nalogo, ki jo imate v prilogi in Novakovim pomagajte prenoviti sobo. >>> 14.4.MAT 6.b priloga Problemska naloga

Če potrebujete pomoč pri reševanju, pa sporočite.

Pa še nekaj informacij za preverjanje znanja, (ne ocenjevanje!) ki bo potekalo v sredo, 15. 4. 2020.  Preverili bomo znanje o enotah za mejenje dolžine in ploščine, obsegu in ploščini kvadrata ter pravokotnika,  mreži in površini kocke ter kvadra. Preverjanje boste dobili  ob 9.30 na vašo elektronsko  pošto, naloge pa bodo dosegljive tudi v spletni učilnici. Čas za reševanje bo omejen, takoj po koncu reševanja pa boste poslali slike rešenih nalog, tako kot ste mi to že pošiljali do sedaj. Podrobna navodila še sledijo.

 LUM

Likovna naloga: Domača obrt in ornament (okrasek)
V tej likovni nalogi boš spoznal/a domačo obrt – lectarstvo. Ta obrt je še vedno ohranjena v Slovenj Gradcu v družini Perger. Na spletu si poglej kaj vse nastaja v njihovi delavnici in kakšni so značilni lectarski izdelki (srce je eden bolj prepoznavnih izdelkov, so pa še drugi). Za risanje si izberi en tak lectarski izdelek, lahko si ga pa izmisliš in ga nariši. Za okrasitev si izberi razne ornamente (okraske) – geometrijske (črte, liki), rastlinske (rože, listi). Okraski se ponavljajo in ustvarijo razne ritme. Lahko dodaš tudi besedilo. Riši s svinčnikom, barvicami ali flomastri. Za izdelek imaš na voljo dve šolski uri. Risbo fotografiraj in mi jo pošlji.

NARAVOSLOVJE

Spolno razmnoževanje rastlin

  • Prejšnji teden ste spoznavali različne cvetove in rastline (enospolne, dvospolne, socvetja ter enodomne in dvodomne rastline). V priponki imate rešitve učnega lista (Cvetovi). Postavila sem vam tudi vprašanje za razmišljanje. >>> Cvetovi -resitve

Zakaj misliš, da moški in ženski cvetovi na enodomnih rastlinah (torej na isti rastlini) ne dozorijo hkrati?

Če niste vedeli odgovora, nič hudega. Povezan je s snovjo, ki jo boste spoznali danes.

V prašnikih nastaja cvetni prah, v katerem so moške spolne celice. V pestičih pa semenske zasnove z ženskimi spolnimi celicami. Da pride do združitve moških spolnih celic z ženskimi (oploditve), je potreben prenos cvetnega prahu (oprašitev).

V istem cvetu ali pa v cvetovih na isti rastlini nastajajo zelo podobne moške in ženske spolne celice, zato je izjemnega pomena, da pride na en cvet cvetni prah z drugega cveta ali pa celo z druge rastline iste vrste. S tem je omogočena večja genska raznolikost plodov in s tem tudi novih rastlin. Zaradi tega v veliko cvetovih rastlin moške in ženske spolne celice ne dozorijo hkrati.

Ali misliš, da je to zaželjeno pri sadnem drevju?

  • V priloženi PowerPoint projekciji imate razloženo današnjo snov. Torej nastajanje spolnih celic, oprašitev ter oploditev. Ter načine prenašanja cvetnega prahu pri rastlinah (vetrocvetke, žužkocvetke).

Danes si projekcijo prepišite v zvezek. Prerišite si tudi skice, ne pa slik (razen, če imate možnost tiskanja). Naslednjo uro (v sredo) vas čaka terensko delo z opazovanjem in razmišljanjem.

 

SLJ

Tema: Glagolski čas

Iz svojih zapiskov v zvezku ponovi GLAGOL.

V DZ reši na str. 8/6. nalogo, nato dopolni definicijo (7. naloga) in jo prepiši v zvezek.                                                   Reši še 9. in 10. nalogo na strani 9.

Če imaš pri kateri nalogi težave, mi sporoči.

GOSPODINJSTVO

Priprava jedi in pogrinjka – domače praktično delo

  • Prejšnjo uro ste reševali kviz. Nekateri se niste prijavili s svojim pravim imenom tako, da ne vem, kateri rezultati so vaši. Najboljši dosežek je bil 73 % točk. Le 40 % odgovorov je bilo povsem pravilnih. Dvomim, da ste upoštevali moja navodila in se pred tem učili. Vsekakor bo znanje potrebno izboljšati. Kviz boste reševali še enkrat. Vaš cilj bo izboljšati dosežek, zato se morate prej učiti. Torej je vaša prva današnja naloga učenje. Kviz boste ponovno reševali naslednji teden (torej prihodnji torek).
  • Vaša druga današnja naloga je, da v tem tednu doma pripravite kosilo ali pa eno jed po receptu, pripravite pogrinjek kot smo se učili v šoli ter izpolnite učni list. Pošljite mi izpolnjen učni list ter slike priprave vaše jedi in pogrinjka. Če boste pripravili samo eno jed, naj bo del celega kosila. Pogrinjek pa pripravite za celoten obrok.

Vse skupaj je priprava na praktično oceno pri gospodinjstvu. Če se boste dobro izkazali že ta teden, lahko oceno pridobite takoj.

V prilogi vam pošiljam recepte ter učni list.

prakticno_delo

ČESNOVA JUHA

lazanja

pica

bol-omaka

 MATEMATIKA

Še vedno bomo utrjevali vsebine, ki jih bomo jutri preverjali.

V prilogi imate cilje, ki naj bi jih pri tem poglavju usvojili. Preglejte jih, da ugotovite, kaj že znate in kje še imate težave. Če je karkoli nejasnega, mi to sporočite. V tabeli imate v zadnjem stolpcu označeno, katera od spodnjih nalog preverja poznavanje določenega cilja.  V nekaterih nalogah se skriva več ciljev. >>>  6r_cliji_o_p_P

Danes boste reševali naloge iz zbirke nalog (2. del). Glede na to, kar ste ugotovili, kaj že znate in česa še ne najbolj, si sami izberite nekaj nalog iz spodnjega izbora in jih rešite.  Če kdo nima zbirke nalog doma, naj mi to sporoči. Rešujete 40 minut in ne rešite vseh nalog, ker jih je preveč.

Zbirka 2, str. 50 – 63, naloge: 18a, 36, 40, 70cdjh, 71cgj,  80, 90, 92, 99, 108, 109

Če pa ste ugotovili, da snov dobro znate, lahko namesto zgornjih rešite nalogo, ki jo imate v prilogi in Novakovim pomagajte prenoviti sobo. >>> Problemska_naloga

Če želite, da vam naloge pregledam, mi jih pošljite. Prav tako mi pošljite, če boste imeli pri reševanju kakšno težavo.

 SLJ

TEMA: GLAGOLSKI ČAS

V zvezku pišči zapiske o glagolu in ponovi, kaj je glagol.

 Primerjaj zapisane glagole v naslednjih povedih.

 Naloge rešujem sproti.

Naloge sem reševal sproti.

Naloge bom reševal sproti.

 Ob vsakem podčrtanem glagolu razmisli o času dejanja. Kaj si ugotovil?

Glagol rešujem poimenuje dejanje v sedanjosti.

Glagol sem reševal poimenuje dejanje v preteklosti.

Glagol bom reševal poimenuje dejanje v prihodnosti.

Glagoli lahko poimenujejo dejanje v sedanjosti, preteklosti in prihodnosti. Zato so glagoli v različnih glagolskih časih.

V zvezek (pod jezikovni pouk) napiši naslov GLAGOLSKI ČAS

Odpri delovni zvezek 2. del na strani 8. in  reši 6. nalogo.

Nato reši 7. nalogo, kjer dopolniš nepopolne povedi.

V zvezek prepiši dopolnjeno pravilo 7. naloge.

Za sedanjik, preteklik, prihodnjik zapiši v zvezek svoj primer povedi ali pa prepiši z lista zgornje primere povedi.

Nato reši 9. in 10. nalogo na 9. strani.

ČE BOŠ IMEL/A TEŽAVE Z REŠEVANJEM, ME VPRAŠAJ.

 TJA

Slušno razumevanje: Homework problems

Pojdi na: POVEZAVA . Če povezava ne deluje, jo skopiraj in prilepi v brskalnik (Google).

  • Preparation (nad videom, klikneš na vijolično polje): Poveži besede s povedmi, tako da klikneš najprej na besedo in nato klikneš še v prazno polje pod stavkom, kamor misliš da beseda spada. Ko končaš, klikneš Finish, da preveriš rezultate.

2.) Oglej si video.

3.) Check your understanding: true or false (pod videom): Izberi true (je res) ali false (ni res).

4.) Check your understanding: gap fill (pod videom): Dopolni s frazami iz videa.

 

 

TJA

U/82 Project: My school (4 ure)

  1. ura:

1 Odpri učbenik na strani 82. Oglej si slike  in preleti besedilo ob slikah (preberi naslove, predvidevaj, kaj piše v vsakem odstavku…).

2 Preberi navodila in vprašanja v 1. nalogi.

3 Si? Torej, prebereš besedilo in odgovoriš na vprašanja (če vprašanj ne razumeš dobro, si pomagaj z zvezkom – vprašalnice in slovarčkom spodaj). Odgovore zapiši v učbenk, tudi v besedilu si podčrtaj odgovor. Poglej rešitve.

4 V zvezek napiši naslov: Project: My school (SB/82) in nariši tabelo:

Differences (razlike):

Wakely Secondary School

Mislinja Primary School

5 Poišči razlike med to šolo in našo ter jih zapiši v tabelo. (Lahko preveriš v rešitvah.)

6 Sedaj napiši, v čem sta si podobni: similarities.

7 Razmisli, kako bi opisal svojo šolo. Naredi miselni vzorec in napiši ideje. Npr.:

MY SCHOOL

STUDENTS: 6-15 years old, nice, friendly, from Mislinja, Dolič, Dovže…

SUBJECTS: English, ….

MY CLASSROOM: big, nice,…

Lahko si pomagaš z besedilom v učbeniku, prelistaj 5. enoto, zvezek, mogoče dobiš še kakšno idejo. Miselni vzorec mi pošlji v pogled! Jutri bomo nadaljevali s pisanjem besedila (brez miselnega vzorca ne boš mogel pisat).

Slovarček: go to – iti, hoditi na (šolo), languages – jeziki, facilities – zgradbe in oprema v njih

Rešitve: nal. 1: 1 eight hundred (800), 2 French, Russian, Spanish, Italian, Mandarin, 3 nearly four hundred (400) years old, 4 two large sports fields, a modern sports hall with a gym

Nal. 2: Npr. (vaši odgovori ne bodo enaki kot moji, tu je samo nekaj primerov)

Differences (razlike)

Wakely Secondary School Mislinja Primary School

Very old (400 years)

Lots of students (800)

Students are 11-18 years old.

Five computer rooms

Lots of languages (French, …)

Not so old (60 years)

Not so many students (360)

Students are 6 to 15 years old.

One computer room

3 languages (English, German, French)

 

Similarities  (enako ali podobno)

Wakely Secondary School

Near a park (Mislinja – near a forest)

Modern sports hall

All students study one language, some 2 or more

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6. RAZRED 2. SKUPINA

  1. POKLICI V LESARSTVU

Na posnetkih je zanimiva, malo šaljiva predstavitev poklica mizar. Oglejte si posnetka.

https://www.mojaizbira.si/poklic/mizar

https://www.youtube.com/watch?v=WU4Ens_Ev88

Na moj elektronski naslov lucija.korosec@guest.arnes.si  do petka, 18.4.2020 opišite, kakšen poklic je to. Se ti zdi zanimiv?

  1. PRIPRAVA NA OCENJEVANJE

Do sedaj ste na daljavo izdelali kar nekaj izdelkov iz papirja. V naslednjih tednih  pa boste izdelali izdelek po lastni izbiri, ki bo za oceno.

Vaša naloga je:

  1. poglejte, če imate doma ali v okolici kaj materiala, iz katerega bi lahko doma varno (brez strojev) naredili enostaven izdelek. Ta material je lahko papir, karton, lepenka, les, lubje, odpadna embalaža,
  1. poiščite idejo za izdelek (lahko jo imate sami ali jo poiščete na spletu)

Na moj elektronski naslov korosec@guest.arnes.si do petka, 18.4.2020 napišite, kak primeren material ste našli in idejo, kaj bi iz njega lahko doma naredili.

Če bo imel kdo težave z iskanjem ideje za izdelek, bom naslednji teden predlagala nekaj zamisli, ki jih lahko tudi uporabite.

NEMŠČINA (NIP)

V novem poglavju se bomo naučili opisati svoj dan: kaj počneš, ob kateri uri.
Za začetek pa bomo ponovili spreganje glagola. To poznaš že od lani, letos pa smo to že imeli, ko smo povedali, kaj počnemo v posamezni stavbi v mestu.

ZAPIS V ZVEZEK: (ne tiskaj, PREPIŠI)

Napiši večji naslov: DER ALLTAG (vsakdan)
Ponovimo spreganje glagola – glagol spregamo tako, da osnovni obliki odvzamemo končnico -en in dodamo zahtevane končnice.
Vrstni red v povedi: osebek + glagol + ostalo…..
npr. wohnen – stanovati
ich wohne – jaz stanujem
du wohnst – ti stanuješ
er/sie/es wohnt – on/ona/ono stanuje
npr. schreiben – pisati
ich schreibe
du schreibst
er/sie/es schreibt

Sedaj pa za vajo spregaj še naslednje glagole: lernen, kochen, malen, gehen, spielen, hören
—————————————————————————————————————–
Nekateri glagoli so posebnost, o teh pa naslednjič.
Danes mi NIČESAR ne pošiljaš.

(Skupno 236 obiskov, današnjih obiskov 1)