4. A 4. B

TJA

Živali – vadenje

Vadi besede za poimenovanje živali in izgovorjavo preko naslednjih povezav:

1) POVEZAVA 1

2) POVEZAVA 2

3) POVEZAVA 3

Pri vseh nalogah moraš povezati besedo s sliko, če pa klikneš na zvočnik, slišiš izgovorjavo (ponovi večkrat).

TJA

Vadimo opis sobe

Odpri učbenik na strani 44 in si oglej sliko. V zvezek napiši naslov OPIS SOBE in:

– naštej pohištvo, ki ga vidiš

– napiši, kje so stvari (The book is on the bed.): koš, roža, radio, žoga, šal, kapa, lučka, knjige.

Pošlji mi v pregled.

RAZREDNA URA

Učenci in učiteljica se srečamo preko aplikacije Zoom, se pogovorimo o prednostih in slabostih dela na daljavo. Izmenjamo izkušnje. Razvijajo digitalno pismenost.

Srečanje preko aplikacije ZOOM

 1. Danes se bomo zopet srečali preko aplikacije ZOOM.
 1. Ob 9. uri boste na vrsti vse deklice,

      ob 9.30  pa vsi dečki.

 1. Nekaj minut pred srečanjem boste na elektronsko pošto dobili povezavo, na katero boste kliknili z miško. Nato počakajte nekaj trenutkov, da steče povezava in da vas povabim.
 1. Pogovorili se bomo o tem, kako vam gre delo, kaj vam gre dobro, kje še imate težave. Lahko boste povedali, če ste kaj zanimivega doživeli, kako preživljate prosti čas …

Veselim se srečanja z vami!

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

V kraljestvu rastlin

Učenec:

 • razloži pomen rastlin.
 • Ve, da zelene rastline proizvajajo kisik, ki je pomemben za dihanje vseh živih bitij.
 • Pozna zunanjo zgradbo rastlin.
  1. Ali veš, da se ljudje oblačimo v rastline, v njih spimo, po njih hodimo? Neverjetno, kajne?! Saj si že slišal-a za bombažno majico, lanene hlače, leseno posteljo, parket …
 1. Rastline so za življenje na Zemlji pomembne še iz enega drugega vzroka. S pomočjo sončne energije, vode in plina ogljikovega dioksida proizvajajo hrano in v zrak sproščajo kisik. Ta kisik potrebujemo vsa živa bitja (ljudje, živali, rastline) za dihanje.
 1. Rastline najdemo na kopnem in v vodi. Za rast in razvoj potrebujejo vodo in svetlobo, zato jih v morskih globinah in jamah ne najdemo.
 1. Lahko so tako majhne, da jih vidimo le z mikroskopom, lahko pa so velike več deset metrov.
 2. Ko boš šel/šla v naravo, opazuj rastline – njihove dele. Poskrbi za varovanje narave – ne lomi vejic, ne puli rastlin iz zemlje … Naj rastline živijo nemoteno v svojem okolju.
 3. Zapiši in nariši v zvezek za NIT:

Tabelska slika:

KRALJESTVO RASTLIN

Rastline s pomočjo svetlobe, vode in ogljikovega dioksida same proizvajajo hrano. V zrak spuščajo kisik, ki je potreben za dihanje vseh živih bitij.

Večina rastlin je zgrajena iz naslednjih delov (lahko narišeš kakšno drugo rastlino, ki ima vse te dele):

MATEMATIKA

Učenec uporabi računske operacije pri reševanju besedilni nalog.

Pisno deljenje – besedilne naloge

1.Danes boš še vedno reševal besedilne naloge. Spet se spomni, kako jih rešujemo:

 • Natančno preberi nalogo (lahko tudi večkrat).
 • Obkroži podatke.
 • Podčrtaj vprašanje.
 • Napiši račun in ga izračunaj.
 • Razmisli, ali bi to bila smiselna rešitev?
 • Zapiši odgovor s celo povedjo.

2.Pripravi si DZ, 3. del in ošiljen svinčnik.

3.Reši naslednje naloge:

 • 86 – 7. in 8. naloga
 • 87 – 9., 10. in 11. naloga (NAMIGI:   9. naloga: Spremeni 15 hl v litre tako, da 15                                                                                                  pomnožiš s 100)
 1. nalogo: Spremeni 180 m v cm tako, da
 • pomnožiš s 100)

4.Fotografiraj rešene naloge in mi jih pošlji, da vidim, če računaš prav.

DRUŽBA

Raziskovalna naloga – bistveni podatki – preverjanje

Učenec:

 • Seznanijo se z načinom dela.
 • Poiščejo bistvene podatke..
 • Znajo izdelati in kronološko prikazati dogodke iz preteklosti na preprostem časovnem traku.
 • Uporabljajo kartiranje, kot metodo shranjevanja podatkov.
 1. Prejšnji teden si si izbral-a predmet, ki ga boš raziskoval-a.
 1. Mini raziskavo ti bom ocenila, zato se danes še posebej potrudi, da boš zbral-a bistvene podatke, s pomočjo katerih bo nastalo malo raziskovalno delo.
 1. Pomagaj si s ključnimi besedami: (Lahko katerega izpustiš, če ne ustreza tvoji izbiri; lahko pa katerega dodaš.)
 • Kdaj se je predmet prvič pojavil
  • kdo ga je izumil, odkril,
  • kako je zgledal,
  • komu in čemu je bil namenjen.
 • Kako se je spreminjal skozi čas
 • kaj se je na njem spreminjalo,
 • je še kakšen ohranjen.
  • Kakšen je predmet danes
  • v čem se razlikuje od svojih začetkov,
  • kdo ga uporablja,
  • kje se uporablja,
  • je dostopen vsem.
  • Prihodnost predmeta (tvoja predvidevanja)
  1. Bistvene podatke izpiši in mi jih pošlji (do 24.4.), da jih pregledam. Šele ko dobiš povratno informacijo in boš prejel-a navodilo za pisanje mini raziskave, boš začel-a pisati celotno besedilo.

SLOVENŠČINA

Učenec piše neuradno zasebno opravičilo. Upošteva okoliščine in načela pisanja opravičila. Izpolni pisemsko ovojnico.

Kako pišemo opravičilo in kaj vse napišemo v njem?

 1. Zapiši v zvezek za SLJ:

PISNO OPRAVIČILO

                  Ima pet delov:

 • kraj in datum pisanja (desno zgoraj)
 • nagovor (komu je opravičilo namenjeno)

– npr.: Spoštovana razredničarka,

  Na koncu nagovora je lahko VEJICA. Pri vsebini zato nadaljuješ z malo začetnico.

                           Draga učiteljica!

Lahko pa je na koncu nagovora tudi KLICAJ. Takrat pri vsebini začnemo pisati z veliko začetnico.

 • vsebino (razložimo, zakaj se opravičujemo)
 • pozdrav
 • podpis

2.S pomočjo zapisa v zvezek izpolni rumena okvirčka v DZ za SLJ, stran 95.

3.Sedaj veš, kako pisati opravičilo. Reši 4. in 5. nalogo v DZ za SLJ, str. 94.

MATEMATIKA

Merimo čas – digitalna ura, koledar

Učenci:

 • Pretvarjajo večimenske količine v enoimenske in obratno.
 • Primerjajo in urejajo količine ter računajo z njimi.
 • Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog.
 • Rešijo (strukturirani) matematični problem in problem iz vsakdanjega življenja.

Preglej rešitve:

 1. Napiši v zvezek

Tabelska slika:

Koledar

V koledarjih si najpogosteje beležimo:

 • rojstne dneve,
 • obiske zdravnikov,
 • napovedano ocenjevanje,…
 1. Reši naloge:
 1. Izračunaj koliko dni po novem letu je tvoj rojstni dan?
 2. Koliko tednov manjka od tvojega rojstnega dne do Silvestrovega?
 3. Koliko ponedeljkov ima leto 2020?
 4. Izračunaj koliko dni si starejši/starejša; mlajši/mlajša od svojega brata ali sestre! (Če nimaš ne brata ne sestre, izberi bratranca ali sestrično.)

DRUŽBA

Učenec se seznani se z načinom dela mini raziskave, poišče bistvene podatke. Zna kronološko prikazati dogodke iz preteklosti na preprostem časovnem traku.

Mini raziskava – star predmet (bistveni podatki)

 1. Prejšnji teden si si izbral-a predmet, ki ga boš raziskoval-a.
 1. Danes še posebej potrudi pri zbiranju bistvenih podatkov. S pomočjo teh podatkov bo nastalo malo raziskovalno delo, ki bo ocenjeno, ko bo končano (v mesecu maju).
 1. Pomagaj si s spodnjimi ključnimi besedami (lahko kaj izpustiš, če ne ustreza tvoji izbiri, lahko pa kaj dodaš).
 • Kdaj se je predmet prvič pojavil?
  • Kdo ga je izumil, odkril?
  • Kako je izgledal?
  • Komu in čemu je bil namenjen?
 • Kako se je spreminjal skozi čas?
 • Kaj se je na njem spreminjalo?
 • Je še kakšen ohranjen?
 • Kakšen je predmet danes?
 • V čem se razlikuje od svojih začetkov?
 • Kdo ga uporablja?
 • Kje se uporablja? Za kakšen namen?
 • Je dostopen vsem?
 • Prihodnost predmeta (tvoja predvidevanja)

Bistvene podatke izpiši in mi jih pošlji do petka, 24.4.2020, da jih pregledam. Ko dobiš povratno informacijo, boš prejel navodilo za pisanje mini raziskave in začel-a pisati celotno besedilo.

RAZREDNA URA

ZOOM srečanje

Učenci:

 • izmenjajo mnenja in izkušnje.

Ta teden se bomo razdelili v dve skupini, da bomo lažje komunicirali.

Ob enajstih deklice, ob dvanajstih pa fantje.

Povabilo že imaš na mailu.

 NEMŠČINA (NIP)

Navodila za delo: sreda, 22. 4. 2020

Sedaj znaš opisati živali v treh povedih. Napiši naslov v zvezek:

ÜBUNG

Opiši naslednje živali v treh povedih, uporabljaj barve (modro, rdečo in zeleno). Imena in barve za živali si izmisli. Pomagaj si z zvezkom, da bo vse prav.

der Esel, die Ente, das Schaf

Opis teh živali mi fotografiraj in pošlji do srede, 22. 4. 2020, zvečer.

(Skupno 199 obiskov, današnjih obiskov 1)