ANGLEŠČINA

Tema: Šola in šolske potrebščine

Cilji: učenci prepoznajo in uporabljajo poimenovanja za šolske potrebščine

Poslušaj in ponovi.

Poslušaj in ob ploskanju zlogov ponovi. (1x book, 2x pen-cil, 3x shar-pe-ner)

Poslušaj in ob poskokih zlogov ponovi besedišče.

Poslušaj in zapoj.

Poslušaj in prenesi ustrezno sličico.

Ob koncu klikni »Finish!« in preveri svoj rezultat (»Check my answers«).

  • Iz šolske torbe vzemi 5 šolskih potrebščin. Poimenuj jih!

Poslušaj, nato pa slike prenesi v ustrezna polja.

Najprej poslušaj, nato pobarvaj.

Uredi si šolsko peresnico!

 

GUM

UTRJEVANJE

CILJI:

·         Poslušajo in utrjujejo pesmici: HUDA MRAVLJICA, ČRNI KOS

·         Ponovijo, utrdijo ritmično gibanje lastnega telesa s spreminjanjem gibanja (ploski, koraki, tleski, križno gibanje)

AKTIVNOST:

ü  Pesmici zapoj staršem.

ü  Ritmično spremljaj pesmico z lastnim telesom, lahko pa poiščeš pripomočke za ritmično spremljavo.

(LASTNO USTVARJANJE, GIBALNA PONAZORITEV ALI KRIŽNO GIBANJE, KREATIVNOST)

 

 

SLJ

OPIS OSEBE

BRALNA VAJA-BRALNO RAZUMEVANJE

CILJI:

·      Glasno ali šepetajoče BEREJO KRATKA preprosta besedila. (BRALNA TEHNIKA)

·      Ustno povzamejo bistvene podatke.

·      Izražajo svoja občutja med branjem.

·      Vrednotijo svojo bralno zmožnost in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali.

 

AKTIVNOST:

ü  V učbeniku za SLJ poišči naslov TILEN. Večkrat preberi Tilnov opis.

ü  Spremljaj svoj napredek po prvem, drugem, tretjem branju.

ü  V zvezek natančno, po opisu, nariši Tilna.

MAT

RAČUNAMO DO 20

NEZNANI ČLEN

 

CILJI:

·      Učenci poiščejo manjkajoče število (prvi ali drugi seštevanec; odštevanec ali zmanjševanec) v računih seštevanja in odštevanja, v množici naravnih števil do 20, vključno s številom )

 

AKTIVNOST:

ü  Račune  IZ PRILOGE PREPIŠI  v zvezek in zraven zapiši ustrezni račun, ki ti pomaga do rešitve.

ü  Pomagaj si s kartončkom, ki ga imaš na voljo in si ga včeraj izdelal.

( POTREBUJEŠ GA-vsaj za preverjanje postopka. VAJA DELA MOJSTRA.C)

SPO:

SKRBIM ZA ZDRAVJE

CILJI:

·         Vedo, da jim zdrav način prehranjevanja omogoča  rast in razvoj, da jim pomaga ohranjati zdravje.

·         Poznajo pomen raznovrstne prehrane.

 

AKTIVNOST:

ü  V zvezek za SPO sestavi zdrav jedilnik.

ü  Lahko izbiraš med ponujenimi predlogi ali poiščeš svoje (kava, kruh z maslom, juha, meso, krompir, žemlja s klobaso in jabolko, meso in zelenjava, zrezek in solata, kruh z maslom in medom)

ü  Zajtrk:_________________________________________________

ü  Malica:_________________________________________________

ü  Kosilo:_________________________________________________

ü  Malica:________________________________________________

ü  Večerja:________________________________________________

Lahko izrežeš sličice hrane iz revij in jih prilepiš v zvezek.

 

 

ZANIMIVO, IZZIVI:

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

MOJA MATEMATIKA (Računamo do 100)

DEŽELA LILIBI  :  https://www.lilibi.si/

CKZ Koroška:

https://krepimozdravje.si/

KAHOOT KVIZI-MAT

 

 

 

SAMOVREDNOTENJE

Vrednotimo svoje aktivnosti s SEMAFORČKOM ali zapisom povedi.

Zvezek nam služi kot dnevnik tekočega dela. AKTIVNOST OZNAČIMO Z DATUMOM.

Razmišljamo o uspešnosti, morebitnih izboljšavah, SE ZNAMO POHVALITI in iščemo rešitve za izboljšave.

(Skupno 115 obiskov, današnjih obiskov 1)