4. A 4. B
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA in LIKOVNA UMETNOST (3 ure)

Učenec prepozna najpogostejše drevesne in grmovne vrste v svojem okolju. Z opazovanjem utrdi vsebino o lesnatih rastlinah.

Utrjevanje znanja – sprehod v gozd

 1. Poglej si slike različnih grmov in dreves v interaktivnem gradivu Radovednih pet (poglavje Lesnate rastline) ali pa v učbeniku za NIT, str. 119.
 1. Pojdi v gozd. Opazuj grme in drevesa.

Naloge:

 • V nižjih razredih si se naučil nekatera imena dreves v našem gozdu: bukev, oreh, kostanj, hrast, javor, smreka, jelka, bor, macesen … Jih še poznaš?
 • Poskusi najti v gozdu grme: leska, bezeg, šipek …
 • Opazuj njihovo skorjo, višino, liste, iglice, plodove.
 • Poišči ŠTOR. Preštej letnice, ki ti bodo povedale, koliko je bilo drevo staro, ko so ga požagali.
 • Zdaj pa še likovno ustvarjanje:

Naberi različen material: vejice, trave, lubje, cvetje, kamenčke… Iz nabranega materiala na ravni podlagi sestavi simetričen motiv. Izdelek v likovni umetnosti bo simetričen, ko bosta leva in desna stran izdelka skoraj enaki.

Da si boš lažje predstavljal, si oglej spodnje primere:

LIKOVNA UMETNOST + NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Utrjevanje znanja – sprehod v gozd – simetrija

Učenec:

 • prepozna najpogostejše drevesne in grmovne vrste v svojem okolju.
 • Z opazovanjem utrdi vsebino o lesnatih rastlinah.
 1. Poglej si slike različnih grmov in dreves v interaktivnem gradivu Radovednih pet (poglavje Lesnate rastline) ali pa v učbeniku za NIT, str. 119.
 1. Pojdi v gozd. Opazuj grme in drevesa.

Naloge:

 • V nižjih razredih si se naučil nekatera imena dreves v našem gozdu: bukev, oreh, kostanj, hrast, javor, smreka, jelka, bor, macesen … Jih še poznaš?
 • Poskusi najti v gozdu grme: leska, bezeg, šipek …
 • Opazuj njihovo skorjo, višino, liste, iglice, plodove.
 • Poišči ŠTOR. Preštej letnice, ki ti bodo povedale, koliko je bilo drevo staro, ko so ga požagali.
 • Zdaj pa še likovno ustvarjanje:

Naberi različen material: vejice, trave, lubje, cvetje, kamenčke… Iz nabranega materiala na ravni podlagi sestavi simetričen motiv. Izdelek v likovni umetnosti bo simetričen, ko bosta leva in desna stran izdelka skoraj enaki.

Da si boš lažje predstavljal, si oglej spodnje primere:

MATEMATIKA

Masa in deli celote

Učenec zapiše dele celote z ulomkom. Spozna povezavo med maso in deli celote.

 1. V vsakdanjem življenju pogosto maso izražamo tako:
 • pol hleba kruha,
 • četrt litra mleka …

Koliko tehta polovica hleba, če cel hleb tehta 1 kg?

Najbrž ni bilo težko. To lahko zapišemo na več načinov.

              Zapiši v zvezek za MAT:

Masa in deli celote

1 kg = 100 dag = 1000 g

1 kg =    kg +  kg

1 kg = 100 dag = 50 dag + 50 dag

1 kg = 1000 g = 500 g + 500 g

 1. Razmisli, koliko tehta četrtina hleba, če ima cel hleb maso 1 kilogram?
 2. Nadaljuj zapis v zvezku:

1 kg =    kg +  kg +   kg +  kg

1 kg = 100 dag = 25 dag + 25 dag + 25 dag + 25 dag

1 kg = 1000 g = 250 g + 250 g + 250 g + 250 g

 1. Rešuj naslednje naloge v DZ, 4. del:
 • 19 – si jo samo dobro oglej
 • 20 – 1. naloga
 • 21 – 4. naloga

Fotografiraj 1. in 4. nalogo in mi ju pošlji, da ju pregledam.

 

MATEMATIKA

Povezanost količin – utrjevanje

Učenci:

 • Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog.
 • Rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev ter branje in interpretacijo.
 • Izpolnijo tabele.
 • Sklepajo iz enote na množino in iz množine na enoto.

REŠITVE VČERAJŠNJIH NALOG:

 1. naloga

SKLEPANJE:

 • Cena za sedem litrov olja je 49 € .
 • 49 € : 7

ODGOVOR:

Cena enega litra motornega olja je 7 €.

 1. naloga

SKLEPANJE:

 • Cena za dva otroka 86 € .
 • 86 € : 2

ODGOVOR:

Ekskurzija za enega otroka je stala 43 €.

 1. naloga

SKLEPANJE:

 • Juha se kuha uro in pol ne glede na število kuharic.

ODGOVOR:

Število kuharic nima vpliva na dolžino kuhanja juhe.

Ugotovili smo že, da so količine lahko med seboj povezane. S spremembo ene količine se spremeni tudi druga količina. Te spremembe so lahko različne.

 1. naloga

Peter se je odločil, da je čas za barvanje ograje.

Potreboval je 66 ur, da je prebarval celotno ograjo okoli hiše.

Koliko časa bi za isto ograjo potrebovala, če bi se Petru pridružil še prijatelj Miha?

Ali bi prijatelja takšno ograjo pobarvala hitreje ali bi potrebovala še enkrat toliko časa?

ODGOVOR:___________________________________________

 1. naloga

Katera jabolka so dražja? (obkroži pravilen odgovor)

 • 10 kg jabolk jonagold stane 35 evrov.
 • 5 kg jabolka zlati delišes stane 20 evrov.
 1. naloga

Marko in Matic sta šla na izlet z motorjem. Marko je prevozil 100 kilometrov, za pot je porabil 5 litrov bencina. Matic se je moral najprej pripeljati k Marku, zato je prevozil 125 kilometrov, porabil pa je 6 litrov bencina. Preveri, ali so spodnje izjave pravilne.

Obkroži pravilen odgovor:

Marko bi za 1000 kilometrov porabil 55 litrov bencina.

                 DRŽI                  NE DRŽI

Matic bi za 1000 km porabil 48 litrov bencina.

                 DRŽI                  NE DRŽI

Markov motor ima manjšo porabo goriva kot Matičev.

                 DRŽI                  NE DRŽI

TJA

Kviz Kahoot

Pojdi na kahoot.it. Vtipkaj PIN: 04863632,  vpiši se s svojim imenom in začetnico priimka (npr. matejat). Kviz rešuješ samo enkrat. Pred vsakim vprašanjem dobro premisli, vprašanja niso časovno omejena. Kviz je odprt od 9. 00 do 10. 00.

SLOVENŠČINA

Kako se pogovarjamo po telefonu?

Učenec:

 • posluša, gleda, razume, doživlja, vrednoti in povzema neuradni telefonski pogovor.
 1. . Ponovi pravila telefonskega pogovora:
 • Govorimo dovolj glasno in razločno.
 • Smo vljudni in spoštljivi.
 • Z uradnimi osebami se vikamo, z znanimi pa tikamo.
 • Telefonski pogovor naj bo kratek.
 • Dobro poslušamo sogovorca.
 1. Na interaktivnem gradivu na Radovednih pet za SLJ poišči naslov Na kaj moramo paziti pri telefonskem pogovoru -stran 6-27:
 1. Oglej si posnetek telefonskega pogovora med Špelo in stricem Jakobom.

Reši naloge v SDZ 2

 • 99 – 8. naloga (odgovarjaš lahko s kratkimi odgovori);
 • 100 – 10. naloga.

Če na kakšno vprašanje ne znaš odgovoriti, si še enkrat poglej posnetek.

 

(Skupno 133 obiskov, današnjih obiskov 1)