2. A 2. B

SLOVENSKI JEZIK

SIMON V LUTKOVNI DELAVNICI – razčlenjevanje opisovalnega besedila

Cilja:

 • Glasno ali šepetajoče bere kratka besedila.
 • Ustno povzame bistvene podatke.
 • Vrednoti zanimivost, razumljivost, resničnost besedila in utemelji svoje mnenje.
 • Izraža svoja občutja med branjem.
 • Vrednoti svojo bralno zmožnost in načrtuje, kako bi jo lahko izboljšal.

Naloga:

 • Spomni se, katere lutkovne predstave si si ogledal.
 • Katera ti je ostala najbolj v spominu? Zakaj?
 • Kaj misliš iz kakšnih materialov so narejene lutke? Kdo jih izdela?
 • Čemu služijo lutke?
 • Kje nastopajo? Kdo jih vodi? (Kdo z njimi igra?)
 • S pomočjo česa se lutke premikajo?
 • Vzemi učbenik za SLJ in v kazalu poišči naslov Simon v lutkovni delavnici. Preberi besedilo. Pri branju ti lahko pomagajo tudi starši. Če se odločiš in prebereš sam, si pobarvaj znakec na bralnem listu.
 • Po branju:
  • Kaj je obiskal Simon? Kdo je vodil lutkovno delavnico? Katere vrste lutk so izdelali v lutkovni delavnici?
  • Kaj je potreboval Simon, da je izdelal senčno lutko?
  • Kam je narisal ribo? Kateri del narisane ribe je izrezal?
  • Kam je prilepil prozorni papir? Š čim je pobarval prozorni papir?
  • Kaj je pritrdil na sprednji in zadnji del ribe?
  • Kaj je naredila Maruša, ko so vsi otroci končali z delom? Zakaj je zatemnila prostor?
  • Kam sta stopila Simon in njegov prijatelj? Kaj sta delala za platnom?
  • Kdo je stopil skozi vrata, ko je Maruša prižgala luč?
  • Kdo je bil presenečen? Kaj je naredila lutka velikanka? Kaj si je ogledala? Kaj so delali otroci in lutka velikanka?         

SLOVENSKI JEZIK

SIMON V LUTKOVNI DELAVNICI – razčlenjevanje opisovalnega besedila

Cilja:

 • Glasno ali šepetajoče bere kratka besedila.
 • Ustno povzame bistvene podatke.
 • Vrednoti zanimivost, razumljivost, resničnost besedila in utemelji svoje mnenje.
 • Izraža svoja občutja med branjem.
 • Vrednoti svojo bralno zmožnost in načrtuje, kako bi jo lahko izboljšal.

Naloga:

 • Spomni se, katere lutkovne predstave si si ogledal.
 • Katera ti je ostala najbolj v spominu? Zakaj?
 • Kaj misliš iz kakšnih materialov so narejene lutke? Kdo jih izdela?
 • Čemu služijo lutke?
 • Kje nastopajo? Kdo jih vodi? (Kdo z njimi igra?)
 • S pomočjo česa se lutke premikajo?
 • Vzemi učbenik za SLJ in v kazalu poišči naslov Simon v lutkovni delavnici. Preberi besedilo. Pri branju ti lahko pomagajo tudi starši. Če se odločiš in prebereš sam, si pobarvaj znakec na bralnem listu.
 • Po branju:
  • Kaj je obiskal Simon? Kdo je vodil lutkovno delavnico? Katere vrste lutk so izdelali v lutkovni delavnici?
  • Kaj je potreboval Simon, da je izdelal senčno lutko?
  • Kam je narisal ribo? Kateri del narisane ribe je izrezal?
  • Kam je prilepil prozorni papir? Š čim je pobarval prozorni papir?
  • Kaj je pritrdil na sprednji in zadnji del ribe?
  • Kaj je naredila Maruša, ko so vsi otroci končali z delom? Zakaj je zatemnila prostor?
  • Kam sta stopila Simon in njegov prijatelj? Kaj sta delala za platnom?
  • Kdo je stopil skozi vrata, ko je Maruša prižgala luč?
  • Kdo je bil presenečen? Kaj je naredila lutka velikanka? Kaj si je ogledala? Kaj so delali otroci in lutka velikanka?           

LIKOVNA  UMETNOST

Oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru: IZDELOVANJE LUTKE

Cilja:

 • Razvija motorične spretnosti pri delu z različnimi materiali in pripomočki za izdelavo lutke.
 • Razvija domišljijo.

Naloga:

 • Izberi si svojo najljubšo lutkovno predstavo. Če se ne moreš odločiti, lahko izdelaš lutko iz pravljice Šivilja in škarjice.
 • Izdelaj lutko.
 • Z lutko zaigraj prizor iz pravljice.

LIKOVNA  UMETNOST

Oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru: IZDELOVANJE LUTKE

Cilja:

 • Razvija motorične spretnosti pri delu z različnimi materiali in pripomočki za izdelavo lutke.
 • Razvija domišljijo.

Naloga:

 • Izberi si svojo najljubšo lutkovno predstavo. Če se ne moreš odločiti, lahko izdelaš lutko iz pravljice Šivilja in škarjice.
 • Izdelaj lutko.
 • Z lutko zaigraj prizor iz pravljice.

SPOZNAVANJE OKOLJA

KAKO SE GIBAJO IN PREMIKAJO?

Cilji:

 • Zna natančno opazovati, opisati in poimenovati delovanje in gibanje tehničnih naprav in vozil ter njihovih delov.
 • Zna opazovati, opisati in ugotoviti, kako nastajajo sledovi gibanja in kaj jih povzroča.
 • Zna uporabiti pripomočke za gibanje.

Naloga:

 • Pogovor ob miselnem vzorcu, ki si ga zapisal prejšnjo uro:

Kako se premika tovornjak?

Kako se premikajo pravi tovornjaki?

Kaj jih poganja?

Kdo je še potreben, da se tovornjak ustrezno giblje?

S pomočjo česa usmerjamo vožnjo tovornjaka?

Kateri deli se pri tovornjaku lahko premikajo?

Kako se je gibal rovokopač?

Kaj je delal?

Kaj poganja ta stroj?

Kdo ga mora upravljati, da stroj ustrezno deluje?

Se je premikal v celoti ali se je premikal le del stroja?

Z roko posnemaj delovanje rovokopača.

Se roka premika v celoti ali se premika le določen del?

Ali tovornjak in rovokopač pri gibanju puščata sledi? Kako nastanejo sledi? Kje jih opazimo?

Z roko prikaži delovanje škarij.

Sedaj prikaži, kako delujejo klešče za trenje orehov.

Ali škarje in klešče delujejo različno?

SPOZNAVANJE OKOLJA

KAKO SE GIBAJO IN PREMIKAJO?

Cilji:

 • Zna natančno opazovati, opisati in poimenovati delovanje in gibanje tehničnih naprav in vozil ter njihovih delov.
 • Zna opazovati, opisati in ugotoviti, kako nastajajo sledovi gibanja in kaj jih povzroča.
 • Zna uporabiti pripomočke za gibanje.

Naloga:

 • Pogovor ob miselnem vzorcu, ki si ga zapisal prejšnjo uro:

Kako se premika tovornjak?

Kako se premikajo pravi tovornjaki?

Kaj jih poganja?

Kdo je še potreben, da se tovornjak ustrezno giblje?

S pomočjo česa usmerjamo vožnjo tovornjaka?

Kateri deli se pri tovornjaku lahko premikajo?

Kako se je gibal rovokopač?

Kaj je delal?

Kaj poganja ta stroj?

Kdo ga mora upravljati, da stroj ustrezno deluje?

Se je premikal v celoti ali se je premikal le del stroja?

Z roko posnemaj delovanje rovokopača.

Se roka premika v celoti ali se premika le določen del?

Ali tovornjak in rovokopač pri gibanju puščata sledi? Kako nastanejo sledi? Kje jih opazimo?

Z roko prikaži delovanje škarij.

Sedaj prikaži, kako delujejo klešče za trenje orehov.

Ali škarje in klešče delujejo različno?

ANGLEŠČINA

Tema: Prevozna sredstva

Cilji:

učenci prepoznajo in uporabljajo poimenovanja za prevozna sredstva

 • V zvezku poišči narisana prevozna sredstva. Poimenuj jih!

Poslušaj novo pesmico. Ob ponovnem poslušanju poskusi pripevati.

( subway…podzemna železnica)

 • Interaktivna vaja za utrjevanje besedišča: VOZILA

Poslušaj in slike prenesi v ustrezna polja.

Če najdeš še kakšno pesmico o prometu mi pošlji njen naslov!

 

(Skupno 71 obiskov, današnjih obiskov 1)