4. A 4. B

LIKOVNA UMETNOST

Slikanje – barvni kontrast

Učenec:

 • bogati svojo domišljijo, uporablja barvni kontrast, razvija motorično spretnost, skrbi za estetski videz izdelka.
 1. Ta teden si boš izdelal- zanimiv napis svojega imena. Prilepiš ga lahko na vrata svoje sobe, na svojo omaro …
 1. Pazi na barvni kontrast – uporabljaj barve, ki so si v barvnem krogu nasprotne,

na primer: rdeča in zelena, modra in oranžna, vijolična in rumena …

S tem boš dosegel / dosegla, da bo tvoj napis bolj opazen.

 1. Pripravi si bel list papirja, črn flomaster in svinčnik barvice.

 1. Postopek (za pomoč glej slike spodaj):
 • List prepogni na pol po dolžini.
 • S črnim flomastrom napiši svoje ime s pisanimi črkami.
 • Napiši ime zrcalno (simetrično) še enkrat na drugi polovici papirja. Piši ob prelomu papirja, da se obe imeni dotikata. Lahko si pomagaš s svetlobo na oknu – glej slike spodaj.
 • List nato raztegni nazaj. Pobarvaj in okrasi ga poljubno, dober učinek boš dosegel/dosegla, če boš uporabljal-a barvni kontrast.

Uporabi svojo domišljijo.

LIKOVNA UMETNOST

Slikanje – barvni kontrast

Učenec:

 • bogati svojo domišljijo, uporablja barvni kontrast, razvija motorično spretnost, skrbi za estetski videz izdelka.
 1. Ta teden si boš izdelal- zanimiv napis svojega imena. Prilepiš ga lahko na vrata svoje sobe, na svojo omaro …
 1. Pazi na barvni kontrast – uporabljaj barve, ki so si v barvnem krogu nasprotne,

na primer: rdeča in zelena, modra in oranžna, vijolična in rumena …

S tem boš dosegel / dosegla, da bo tvoj napis bolj opazen.

 1. Pripravi si bel list papirja, črn flomaster in svinčnik barvice.

 1. Postopek (za pomoč glej slike spodaj):
 • List prepogni na pol po dolžini.
 • S črnim flomastrom napiši svoje ime s pisanimi črkami.
 • Napiši ime zrcalno (simetrično) še enkrat na drugi polovici papirja. Piši ob prelomu papirja, da se obe imeni dotikata. Lahko si pomagaš s svetlobo na oknu – glej slike spodaj.
 • List nato raztegni nazaj. Pobarvaj in okrasi ga poljubno, dober učinek boš dosegel/dosegla, če boš uporabljal-a barvni kontrast.

MATEMATIKA

Ocenjevanje znanja z analizo

Učenec pokaže znanje pisnega deljenja in množenja, reševanja številskih izrazov, primerjanja količin in pretvorbe merskih enot za dolžino, maso in prostornino. Spozna, kaj mu gre dobro in kje še ima težave.

 1. Preko Zooma boste danes ocenjeni nekateri učenci. Ne pozabite se prijaviti ob uri, ki jo imate določeno.
 1. Pripravi si: zvezek za matematiko, svinčnik, radirko.

Pri ocenjevanju boš pokazal-a, kako znaš:

 • pisno deliti in množiti,
 • reševati številske izraze,
 • primerjati in pretvarjati merske enote za dolžino, prostornino in maso.

Uspešen/ uspešna boš, ko:

 • boš naloge reševal-a samostojno.
 • boš imel-a pravilno rešene naloge.
 1. Tisti, ki niste danes ocenjeni, vam pošiljam miselni izziv.

Pred sabo imaš 15 paličic, ki so postavljene v naslednji obliki:

Kako lahko dobiš pravilen rezultat, s tem da lahko prestaviš le eno paličico na drugo mesto?

Za lažje razmišljanje si lahko vzameš zobotrebce in jih postaviš na mizo. Prestavljaj (vedno samo EN zobotrebec), dokler ne prideš do pravilne rešitve.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Dvoživke

Učenec:

 • spozna značilnosti skupine vretenčarjev – dvoživke.
 • Pozna njihov razvojni krog.
 • Ve, da je njihov razvoj vezan na vodo.
 • Prepozna najpogostejše vrste živali v neposrednem okolju.
 1. Danes boš spoznaval-a drugo skupino vretenčarjev – DVOŽIVKE.
 1. Preberi:
 • Dvoživke za svoj razvoj nujno potrebujejo vodno okolje. Lahko pa živijo tudi na kopnem.
 • Njihova koža je ves čas vlažna, ker preko nje dihajo. Dihajo tudi s pljuči.
 • Med dvoživke spadajo: žabe, krastače, pupki, močeradi.
 1. Poglej si slike na interaktivnem gradivu za NIT pod naslovom DVOŽIVKE str. 5-21

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-nit-sdz-osn/

ali pa v učbeniku za NIT, na straneh 128, 129.

 1. Dvoživke so ogrožene živali – to pomeni, da jim grozi izumrtje.
 1. V koži imajo lahko strupene žleze. Vedno si je potrebno temeljito umiti roke, kadar primemo dvoživko.
 1. Nekatere vrste zimo preživijo zarite v blato (hibernirajo), spomladi pa poiščejo vodo, v katero odložijo mrest. Iz jajčec se razvijejo vodne ličinke, ki dihajo s škrgami. Sčasoma se jim razvijejo pljuča. Poglej si kratko risanko, kako se razvije žaba:

https://www.youtube.com/watch?v=wGIc7KitJCA

 1. Zapiši v zvezek:

Tabelska slika:

Jutri dobiš navodilo za ocenjevanje pri NIT. Zadržala sem ga zato, ker ste ta teden tako lahko več časa posvetili matematiki in zato, ker še nismo predelali snovi, ki bo prišla v poštev pri ocenjevanju.

Ne bo spraševanja, ampak izdelek.

SLOVENŠČINA

Učenec pozna in uporablja pravopisno pravilo za zapis dnevov in mesecev. Bere, razume, doživlja in povzema neumetnostno besedilo.

Kako zapisujemo imena dnevov in mesecev

 1. Zapiši v zvezek za SLJ:

 

IMENA DNEVOV IN MESECEV

Imena dnevov in mesecev so občna imena, zato jih pišemo z malo začetnico.

Primeri:

V ponedeljek sem manjkal v šoli.

V mesecu juniju bomo zaključili šolsko leto.

V mesecu maju bo Maj praznoval rojstni dan.

(Razmisli, zakaj MAJ pišemo enkrat z malo, drugič z veliko začetnico.)

 1. Reši naloge v DZ za SLJ, 2 del:
 • 127 – 4. naloga,
 • 128 – 7. naloga – preberi besedilo;
 • 129 – 8. naloga.
 1. Pošlji mi opravljeno delo, da ga pregledam.

MATEMATIKA

Ustno ocenjevanje

Učenci:

 • Pisno delijo z enomestnim številom in napravijo preizkus (tudi z ostankom).
 • Izračunajo vrednost številskega izraza in upoštevajo vrstni red izvajanja računskih operacij.
 • Izračunajo vrednost številskega izraza z oklepaji.
 • Pretvarjajo (le med dvema sosednjima enotama) večimenske količine v enoimenske in obratno (enote za maso, dolžino in prostornino).

 

Danes ali jutri boš ustno ocenjen-a.

Pri ocenjevanju boš pokazal-a, kako znaš:

 • pisno deliti in množiti,
 • reševati številske izraze,
 • primerjati in pretvarjati merske enote za dolžino, prostornino in maso.

Uspešen/ uspešna boš, ko:

 • boš naloge reševal-a samostojno.
 • boš imel-a pravilno rešene naloge.

ANGLEŠČINA

Acrostic poem

1.) Preberi in prepiši v zvezek:

T – two, tennis, T-shirt

I – igloo, in, ice cream

G – go, good, greeen

E – egg, eleven, eight

R – red, riding, read

V besedi TIGER (beri navpično) smo za vsako črko poiskali nekaj angleških besed. Za T two, tennis…

2.) Izberi žival, zapiši jo navpično in za vsako črko najdi nekaj angleških besed. Pošlji mi v pogled. Žival lahko tudi narišeš.

3.) Preberi pesem o tigrih, še prej pa si oglej slovarček:

SLOVARČEK

 jungle eyes shining bright

teeth running fast eat

TIGER POEM (by Joy Acey)

I see a tiger in the jungle
and his eyes are shining bright.

I see a tiger in the jungle
and his teeth are big and white.

I see a tiger in the jungle
and he’s running fast and free.

I see a tiger in the jungle
and he is going to eat. . .
G
       U
         L
           P
             !

Če želiš, lahko napišeš pesem o živali. Razmišljaj, kako bi živa opisal, kakšna je, kaj je , kaj počne.. Poskusi. Ni nujno, da se rima.

SLOVENŠČINA

Kako zapisujemo imena dnevov in mesecev

Učenec:

 • pozna in uporablja pravopisno pravilo za zapis dnevov in mesecev.
 • Bere, razume, doživlja in povzema neumetnostno besedilo.
 1. Imena dnevov in mesecev so pogosta. Spadajo med občna imena, zato jih zapisujemo z malo začetnico.

Tabelska slika:

IMENA DNEVOV IN MESECEV

Imena dnevov in mesecev so občna imena, zato jih pišemo z malo začetnico.

Primeri:

V ponedeljek sem manjkal v šoli.

V mesecu juniju bomo zaključili šolsko leto.

V mesecu maju bo Maj praznoval rojstni dan.

(Razmisli, zakaj MAJ pišemo enkrat z malo, drugič z veliko začetnico.)

 1. Reši naloge v SDZ 2:
 • 127 – 4. naloga,
 • 128 – 7. naloga – preberi besedilo;
 • str. 129 – 8. naloga.

 

(Skupno 142 obiskov, današnjih obiskov 1)