5. A 5. B
 NAVODILA UČITELJICE SONJE >>> KLIK NAVODILA UČITELJICE MARIJE >>>KLIK

 TJA

Pesem: Wild and free

1.) Dobro si oglej naslednji frazi:     IN THE SEA          BY THE SEA

V čem se razlikujeta? → In the sea je v morju, by the sea je ob morju.  Razmisli, katere živali živijo v morju in katere ob njem ali oboje.

2.) Odpri U/71 in si oglej sliko (naloga 1). Katere živali vidiš? Jih znaš poimenovati? Poglej rešitve spodaj in besede prepiši v zvezek. Zapiši naslov Pesem Wild and free  (zapiši tudi stran učbenika).

3.) Opiši živali z naslednjimi pridevniki: big (velik), friendly (prijazen), dangerous (nevaren), wild (divji), free (svoboden), small (mali), strong (močan), white, grey.

Npr. Dolphins are friendly.

Walruses are…

Polar bears are…

Birds are…

Foxes are…

Seals are…

Vse to zapiši v zvezek.

4.) Poslušaj pesem Wild and free (posnetek je v prilogi maila). Prvič samo poslušaj, drugič sledi besedilu v učbeniku.

5.) Odpri DZ/59. Oglej si 1. nalogo, preberi pesem in izmed otemnjenih besed izberi ustrezno. Poslušaj pesem še enkrat in preveri. Ti je pesem všeč?

6.) Napiši še nekaj o svojih najljubših živalih:

1 What are your favourite animals? (Katere so tvoje najljubše živali?)

2 How would you describe them? (Kako bi jih opisal – s pridevniki?)

Pomagaj si s  spletnim slovarjem, da najdeš pridevnike, ki se jih še nismo učili.

Npr.

My favourite animals are dogs, horses and monkeys.

I like dogs because they are friendly and clever.

I like horses because they are beautiful.

I like monkeys because they are funny.

Rešitve:

Živali na sliki: birds (ptice), dolphins (delfini), fish (ribe), walruses ( mroži), seals (tjulni), foxes (lisice), polar bears (polarni medvedi).

 TJA

Navodila za jutrišnjo uro angleščine: reši delovne liste, ki so v prilogi e-maila. Če nimaš možnosti tiskanja, rešitve napiši v zvezek.

Rešene naloge (fotografijo) pošlji v pregled.

SLJ

Prežihov Voranc: Prvo pismo

Nadaljujemo z odlomkom zgodbe.

 1. Dvakrat preberi odlomek v Berilu na strani 124,125 in 126.
 2. Zapis v zvezek.

Prežihov Voranc: Prvo pismo

Književna zvrst:

Čas dogajanja:

Kraj dogajanja:

Glavne osebe:

V Berilu na strani 125,  pod naslovom »Stvarna pojasnila« preberi manj znane besede in njihov pomen,  nato  prepiši v zvezek manj znane besede in njihov pomen.

Pošlji mi fotografijo tvojega zapisa.

SLJ

Prežihov Voranc: Prvo pismo

Nadaljujemo z odlomkom zgodbe.

 • Dvakrat preberi odlomek v Berilu na strani 124,125,126.

Zapis v zvezek.

                  Prežihov Voranc: Prvo pismo

Književna zvrst:

Čas dogajanja:

Kraj dogajanja:

Glavne osebe:

V Berilu na strani 125,  pod naslovom »Stvarna pojasnila« preberi manj znane besede in njihov pomen,  nato  prepiši v zvezek manj znane besede in njihov pomen.

Če še katere ne razumeš, jo prepiši in poišči razlago v slovarju, ali povprašaj koga od domačih.

Pošlji mi fotografijo tvojega zapisa.

GOS

Gospodinjsko delo je lahko tudi zabavno

Pretekli teden ste spremljali svoje celodnevne obveznosti. Zanima me, ali je bila tudi katera izmed obveznosti  gospodinjsko opravilo?

Kaj so gospodinjska opravila?

 1. Preberi besedilo in si oglej slike v učbeniku na strani 29.
 2. Zapis v zvezek.

Gospodinjsko delo je lahko tudi zabavno

 1. Naštej ali nariši gospodinjska dela, ki jih ti pogosto opravljaš.
 2. Katero od naštetih del zahteva največ truda in časa?

Pošlji mi fotografijo tvojega zapisa.

MAT

Nadaljujemo s kombinatoriko in verjetnostjo.

 • Odpri delovni zvezek in reši naloge na strani 82,83 in 84.

Pravilnost reševanja preveri z rešitvami Radovednih pet.

 • Do sobote vas čakajo na spletu- Moja matematika zanimive naloge.

Veliko uspeha vam želim pri reševanju.

MAT

Nadaljujemo s kombinatoriko in verjetnostjo.

 1. Odpri delovni zvezek in reši naloge na strani 82,83 in 84.

Pravilnost reševanja preveri z rešitvami Radovednih pet.

 1. Do sobote vas čakajo na spletu- Moja matematika zanimive naloge.

Veliko uspeha vam želim pri reševanju.

NIT

Dvigalo

Kaj je dvigalo? Sigurna sem, da ste se že vsi peljali z dvigalom.

Kaj nam omogoča dvigalo? Kako deluje?

 • Preberi besedilo v učbeniku na strani 104.

Zapis v zvezek:  Dvigalo

Dvigalo je naprava za dvigovanje stvari in oseb.

Sodobna dvigala poganja motor, na katerega je pritrjen škripec, ki dviga kabino.

Iz odpadne embalaže izdelaj dvigalo.

Potek dela:

 • poišči odpadni material in razmisli, kako bi ga uporabil, da bi izdelal dvigalo za tvojo igračo,
 • v zvezek nariši skico dvigala, ki ga boš izdelal,
 • ob skici napiši, kaj potrebuješ za izdelavo dvigala,
 • napiši potek dela, kako boš izdelal dvigalo.
Skica dvigala: Potrebščine:
Potek dela:

Fotografijo zapisa  v zvezku in izdelka mi pošlji do torka, 2.6.2020.

NIT -2 uri

Dvigalo

Kaj je dvigalo? Sigurna sem, da ste se že vsi peljali z dvigalom.

Kaj nam omogoča dvigalo? Kako deluje?

 1. Preberi besedilo v učbeniku na strani 104.
 2. Zapis v zvezek.

Dvigalo

Dvigalo je naprava za dvigovanje stvari in oseb.

Sodobna dvigala poganja motor, na katerega je pritrjen škripec, ki dviga kabino.

Iz odpadne embalaže izdelaj dvigalo.

Potek dela:

 • poišči odpadni material in razmisli, kako bi ga uporabil, da bi izdelal dvigalo za tvojo igračo,
 • v zvezek nariši skico dvigala, ki ga boš izdelal,
 • ob skici napiši, kaj potrebuješ za izdelavo dvigala,
 • napiši potek dela, kako boš izdelal dvigalo.

 

Skica dvigala: Potrebščine:
Potek dela:

Fotografijo zapisa  v zvezku in izdelka mi pošlji do torka, 2.6.2020.

GOS

Urnik celodnevnih obveznosti

Pogosto rečemo, da nimamo časa.

Ali si znaš razporediti svoj čas, da ti ga ne zmanjka za stvari, ki jih rad počneš?

Preberi besedilo v učbeniku na strani 28.

Načrtuj dnevni urnik.

 • Na večji list papirja nariši razpredelnico in jo prilepi na vidno mesto, da jo boš izpolnjeval tekom dneva. Izpolnjuj za vsak dan posebej.

Po vsakem dnevu razmisli, ali je tvoj čas dobro razporejen.

Če ni, urnik dopolni in ga preveri naslednji dan.

Fotografijo tvojega dnevnega urnika mi boš poslal 4. junija.

NEMŠČINA (NIP)

Tako kot smo dogovorjeni, mi pošlješ govorni nastop v četrtek, 28. 5. 2020. Pridobil/a boš ustno oceno.

(Skupno 82 obiskov, današnjih obiskov 1)